SVEIKINAME!

Danutė CIDZIKIENĖ

TARPTAUTINIAM RAŠINIO KONKURSUI PASIBAIGUS


Žurnalo puslapiuose jau buvo rašyta apie Europos aklųjų sąjungos ir Onkyo firmos vardu šiais metais skelbtą trečiąjį Tarptautinį rašinio (esė) konkursą "Brailio raštas keičia mano gyvenimą", kurio tikslas - paskatinti brailio rašto, kaip pagrindinės aklųjų informacijos prieinamumo ir socialinio įtrauktumo priemonės, vartojimą. Konkurse dalyvavo septyni LASS nariai: Juozas Bartkus iš Panevėžio, Juozas Ežerskis iš Šiaulių, Tadas Matusevičius iš Prienų, Jurijus Zakabuninas iš Klaipėdos, Irina Ribikauskienė iš Kauno, Alvydas Valenta ir Olegas Baziliukas iš Vilniaus. Konkurso dalyvių rašinius vertino LASS centro tarybos pirmininko įsakymu sudaryta komisija: pirmininkė Gema Padribonienė, nariai - rašytojas Lionginas Ragėnas ir LASUC lietuvių kalbos mokytoja Janina Puriuškytė. Geriausiais pripažinti Tado Matusevičiaus ir Alvydo Valentos rašiniai. KomPagiriamasis raštas Alvydui Valentaiisijos siūlymu jie buvo išversti į anglų kalbą ir pateikti Europos aklųjų sąjungos paskelbtam konkursui.  

Rudeniui įpusėjus, Europos aklųjų sąjunga paskelbė 2009 m. tarptautinio esė konkurso nugalėtojus. Pirmoji vieta atiteko portugalui Norberto Inicio de Sousa. Tarp nugalėtojų taip pat yra Čekijos, Airijos, Slovakijos, Juodkalnijos, Turkijos ir Anglijos neregiai.  

Lapkričio viduryje Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą pasiekė maloni žinia, kad Europos aklųjų sąjungos specialiai sudaryta rašinių vertinimo komisija labai gerai įvertino ir šiam konkursui pateiktą žurnalisto A. Valentos rašinį "Didysis burtininkas". Nors Alvydas ir netapo konkurso nugalėtoju, jo darbas pelnė visų žiuri narių simpatijas už autoriaus gebėjimą nepaprastai įtaigiai ir puikiai atskleisti rašinyje brailio rašto svarbą aklojo gyvenime. A. Valentos vardu neseniai buvo gautas Europos aklųjų sąjungos sertifikatas, liudijantis puikų rašinio įvertinimą.  

LASS centro tarybos vardu dėkojame visiems konkurso dalyviams už nuoširdžias mintis, padėkos žodžius, skirtus aklųjų rašto kūrėjui Luji Brailiui. Tai prasminga ir graži dovana jo jubiliejiniam gimtadieniui ir mums visiems. 

Konkurso dalyvių rašiniai brailio ir reginčiųjų raštu bus perduoti saugoti Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriui. Norintys turės galimybę susipažinti su rašinių tekstais. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]