SVEIKINAME!

 

Būkite laimingi sulaukę 2010-ųjų!


Laukų tuščia, bežvaigždė visata. 

Pusnynais iriasi didžiulis vėjas. 

O ten, giliai, po ledo ir mirties pluta -  

Nematoma šviesa į pumpurą užmigusį jau liejas. 

 

Ji pranašauja žalią viesulą. Gėlių 

Ir medžių pokylį - gyvybės šventę, 

Daug šilumos ir daug spontaniškų eilių, 

Ir vienų vieną norą didelį - gyventi.  

 

"Mūsų žodžio" redakcija 

 

Valentino AJAUSKO piešinys

 

Toks laikas - ne vieno iš mūsų gyvenimo visata dabar bežvaigždė ir tuščia, joje daug vėjų, kurių nelaukėme, nesitikėjome. Bet po ledo pluta, patikėkite, jau kalasi želmuo, jau sukrautas pumpuras. Noras gyventi - tas visada "žalias" noras - tepalaiko mus ir kitais metais. Kol sugebame atsigręžti į želmens šviesą ir patikėti ja, tol einame gyvenimo kryptimi. Ištvermės ir kantrybės kelyje! 

 

LASS centro taryba 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]