NEREGYS IR VISUOMENĖ

Andrius VAINORAS

PRABILĘ BALSU


Merfio dėsnių kompaktinė plokštelėDėsniai, antidėsniai, dėsniai su minuso ženklu, kaip juos bepavadintume, - tai puiki pramoga ir neblogas smegenų masažas. Optimistai, juos skaitydami, smagiai pasijuoks, pesimistams tai bus dar vienas neginčijamas įrodymas, kad viskas pasaulyje turi tendenciją tik blogėti... Kas tie dėsniai ir kodėl apie juos kalbame? Tai - "Pilnas Merfio dėsnių rinkinys". Šią trumpą, bet šmaikščią knygą garsiniu pavidalu neseniai išleido Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB), todėl galite patys ją paskaityti ir įsitikinti Merfio dėsnių amžinumu ir teisingumu. 

"Merfio dėsniai" niekuo neišsiskirtų iš kitų LAB išleidžiamų garsinių knygų, jeigu ne vienas "bet"... Šią knygą specialiai Lietuvos aklųjų bibliotekos skaitytojams įskaitė Vilniaus Vytauto Didžiojo LIONS (Liūtų) klubo nariai - iš viso 24 žmonės. "Liūtai" ne tik remia akluosius sportininkus, ne tik prieš porą metų parėmė jaunuosius respublikinio brailio rašto konkurso nugalėtojus, bet ir patys atsisėdo prie mikrofono. "Liūtai" neslėpė, kad akistata su mikrofonu - jiems tam tikra egzotika. Tačiau egzotika - tai lyg koks prieskonis. O kiekviena šeimininkė ar net sunkiai virtuvėje besiorientuojantis jos vyras žino, kad prieskoniu patiekalą galima paskaninti, bet joks prieskonis neatstos paties patiekalo. Tad keletas žodžių apie tą "patiekalą". 

Knygos įžangoje "Liūtų" klubo gubernatorius Osvaldas Markevičius nurodo bene svarbiausią priežastį, paskatinusią imtis darbo: "Sumanymas paprastas - visi mes esame tokie patys žmonės ir visus mus lygiai vienodai veikia Merfio dėsniai". Tiesa, vėliau neiškenčia nepašmaikštavęs: "Šis mūsų sumanymas toks pat akibrokštas ir toks pat iššūkis mums patiems kaip ir jums. Ir jeigu jūsų kritika nebus stipresnė negu Merfio dėsniai, mes dar būtinai susitiksime."  

O knygos klausytis tiesiog įdomu. Besikeičiančių balsų kaleidoskopas neleidžia užsimiršti, atbukti dėmesiui ar nuklysti mintims į tuos laikus, kai dar nieko nežinojome nei apie pasaulį purtančias krizes, nei apie pačius Merfio dėsnius.  

 

Iš Merfio dėsnių 

 

Jei tik kas nors gali nepasisekti, būtinai nepasiseks.  

Jei tau pavyksta išvengti keturių nesėkmės galimybių, bematant atsiras ir penktoji.  

Viską padaryti taip, kad ir kvailiui būtų aišku, neįmanoma, nes kvailiai - be galo išradingi.  

Šypsokis - rytoj bus dar blogiau.  

Reikalai blogėja tiesiog proporcingai jų svarbai.  

Jei atrodo, kad situacija gerėja, - vadinasi, kažką pražiopsojai.  

Kad ir kiek įrodinėtum, jog kažkas yra melas, visada atsiras žmonių, tikinčių, kad tai - gryna teisybė.  

Užsibrėžtą tikslą būtinai nesąmoningai sutrukdys kitas žmogus ar aplinkybės. Vis dėlto kai kurie tikslai yra pasiekiami, nes trukdančiajam trukdo kiti.  

Jeigu Merfio dėsnis gali nesuveikti, tai ir nesuveiks.  

Nieko nėra taip neišvengiamo, kaip padaryti klaidą, kuriai atėjo laikas.  

Biurokratijos principas: tik biurokratija gali įveikti biurokratiją.  

Nė vienas vadovas nelaikys visada teisaus darbuotojo.  

Tiems, kas mėgsta dešrą ir gerbia įstatymą, geriau niekados nematyti, kaip daroma viena ir antra. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]