IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

ŽYMIAUSIAS NEREGYS SPORTININKAS


Šiais metais mūsų organizacijoje gausu veiklių žmonių jubiliejų. Vieną tokį gražų gyvenimo jubiliejų - penkiasdešimtmetį - mini ir kaunietis Vytautas Girnius. Šis žmogus daugeliui žurnalo skaitytojų gerai žinomas kaip geras sportininkas ir aktyvus sportinio sąjūdžio dalyvis. Daugiau kaip prieš trisdešimt metų pradėtą sportinę karjerą Girnius tęsia ir dabar. Sukauptą patirtį noriai perduoda jauniesiems sportininkams. Tai pirmasis ir kol kas vienintelis sportininkas neregys Lietuvoje, parolimpinėse žaidynėse iškovojęs aukso medalius. Tai daugkartinis Europos ir pasaulio lengvosios atletikos čempionas bei prizininkas. Pastaraisiais metais aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, rūpinasi mūsų šalies neįgaliųjų sportininkų reikalais. Jau ketvirti metai vadovauja Lietuvos parolimpiniam komitetui, yra šios organizacijos prezidentas. V. Girnius neabejingas ir neregių problemoms bei jų organizacijos veiklai. Nuo 2006 m. birželio mėn. - Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos narys. 

Vytautas gimė 1959 m. vasario 4 d. Virbalyje, Vilkaviškio rajone. 1966-1972 mokslo metais mokėsi Virbalio vidurinėje mokykloje. 1972 m. gegužės 9 d. susižeidė sprogmenimis ir neteko regėjimo. Sugijus žaizdoms, rudenį atvyko į Kauno aklųjų internatinę mokyklą, kurioje mokėsi 1972-1975 mokslo metais, o 1975-1978 m. mokslą tęsė Vilniaus A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių internatinėje mokykloje. Buvo guvus ir aktyvus moksleivis. Jau mokykloje išryškėjo Vytauto sportiniai gebėjimai. Vyresnėse klasėse nuolat būdavo įtraukiamas į moksleivių komandas atstovauti mokyklai lengvosios atletikos varžybose. To meto Sovietų Sąjungos aklųjų ir silpnaregių moksleivių visasąjunginėse varžybose Girnius ne kartą tapo nugalėtoju ar prizininku. 1977 m. Vilniuje vykusiose visasąjunginėse aklųjų ir silpnaregių lengvosios atletikos varžybose, nubėgęs 60 m., Vytautas tapo nugalėtoju, pagerino savo asmeninį ir TSRS rekordą. Vėliau tais pačiais metais Krokuvoje (Lenkija) vykusiame Europos lengvosios atletikos čempionate iškovojo bronzos medalį šuolio į tolį sektoriuje. 

Baigęs vidurinę mokyklą, persikėlė gyventi į Kauną, čia gyvena iki šiol. 1978-1990 m. dirbo LAD Kauno gamybiniame mokymo kombinate darbininku. 1990-1991 m. jis - šios įmonės darbininkų profesinės sąjungos pirmininkas. Siekdamas aukštojo išsilavinimo, 1981-1986 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute (dabar Šiaulių universitetas), tapo diplomuotu tiflopedagogu. 

Tačiau pagrindinę vietą jo gyvenime užima sportas. Vytauto pamėgtos sporto šakos: lengvoji atletika, plaukimas, sunkumų kilnojimas, golbolas. Tai žymiausias neregys sportininkas Lietuvoje. Fizinė ir dvasinė jėga, ištvermė, nuolatinis darbas leido laimėti daugybę įvairaus lygio varžybų. Jo sportinių trofėjų kolekcijoje sukaupta gausybė įvairiausių apdovanojimų, yra visų rūšių medaliai, iškovoti parolimpinėse žaidynėse, Pasaulio bei Europos čempionatuose.  

Jubiliatas daug jėgų yra atidavęs neįgaliųjų sportui organizuoti ir plėtoti. 1992 m. įkūrė Kauno miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubą "Sveikata". Tai buvo pirmasis sutrikusio regėjimo žmonių bendruomenės sportininkų klubas Lietuvoje. Tapo šio klubo pirmininku - juo yra iki šiol. 1990-2004 m. - Lietuvos aklųjų sporto federacijos vykdomojo komiteto narys, 2004 - 2008 m. - viceprezidentas, 1996-2005 m. - Lietuvos parolimpinio komiteto vykdomojo komiteto narys. Nuo 2005 m. gegužės - Lietuvos parolimpinio komiteto prezidentas. 

Už didelius sportinius pasiekimus yra gavęs valstybinių ir vyriausybinių apdovanojimų. 1992 ir 1996 m. apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės medaliais. 1996 m. LR Prezidentas apdovanojo V. Girnių Didžiojo Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. 1997 m. jam įteiktas garbingos kovos "Fair play" laureato prizas. 

 

MINĖTINOS SUKAKTYS 

Kovo 1 d. sukanka 40 metų, kai Lietuvos aklųjų bibliotekoje įsteigtas (1969 m.) Tiflotyros skyrius - tiflologinės literatūros kaupimo, leidybos ir informacijos centras. 

Kovo 5 d. sukanka 60 metų, kai įvyko (1949 m.) Kauno aklųjų mokyklos literatų kūrybos pirmasis vakaras. Nuo šio renginio prasidėjo aktyvus neregių literatų kūrybos sąjūdis Lietuvoje. 

Kovo 6 d. - Pasaulinė glaukomos diena (minima nuo 2008 m.). 

Kovo 14 d. sukanka 80 metų, kai gimė (1929) Elena Balčiūtė, ilgametė LASS Kauno įmonės darbininkė, literatė. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]