NETEKOME

Irena VOLODKIENĖ

PRO MEMORIA


"Išeiname po vieną mes visi 

Per skausmą, ašaras į amžinąją būtį, 

Bet kaip sunku ištarti paskutinįkart sudie, 

Dar taip norėjosi kartu pabūti". 

 

 

GINTA PETRAUSKIENĖ  

(1963 08 05 - 2008 05 18) 

Gegužės aštuonioliktąją netekome Gintos Petrauskienės, Šiaulių miesto kultūros centro Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų vedėjos. Ginta išėjo netikėtai, netgi neištarusi atsisveikinimo žodžių artimiesiems, - tai skaudi netektis visiems, ją pažinojusiems. 

1981 m. Ginta baigė Vilniaus A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių internatinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą, kurią baigė 1983 m. ir įgijo bibliotekininkės specialybę. Grįžusi į gimtuosius Šiaulius pradėjo dirbti Šiaulių miesto centrinėje bibliotekoje, bibliografijos skyriuje bibliografe. 

Nuo 1986 m. - ji Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šiaulių miesto ir rajono filialo pirmininkė: rūpinosi regėjimo neįgaliųjų profesine reabilitacija, teikė konsultavimo, tarpininkavimo, sociokultūrines paslaugas, organizavo užimtumą, laisvalaikį ir rekreacinę veiklą, rengė ir įgyvendino sociokultūrinius projektus. 

1999 m. įstojo ir 2003 m. baigė Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos fakultetą, socialinio darbo krypties socialinės pedagogikos ir psichologijos studijas. Jai buvo suteiktas socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. 

Nuo 2000 m. - žurnalo "Mūsų žodis" redakcinės kolegijos narė. 2000-2005 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos moterų su negalia bendrijos veikloje. 2001 m. spalį - profesinė stažuotė Oslo (Norvegija) ir Stokholmo (Švedija) universitetuose. Nuo 2005 m. - Seimo nario Edvardo Žakario visuomeninė padėjėja. 2005 m. Šiaulių m. kultūros centro Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namų vedėja. 

2005 m. spalį stažavosi Mančesterio (Didžioji Britanija) Metropolitano universitete, Londono darbo ir pensijų departamente ir įdarbinimo agentūrose. 

Nuo 2006 m. vasario 1 dienos - Šiaulių universiteto socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto asistentė. 

2006 m. pavasarį - profesinė stažuotė Bolonijos (Italija) universitete ir municipalitete, ASPHI agentūroje, neįgaliųjų įdarbinimo tarnybose, neįgaliųjų socialiniuose kooperatyvuose, CEFOP (Lugo) ir Don Calabria (Verona) neįgaliųjų socialinės integracijos centruose, kuriuose teikiamos sociokultūrinės paslaugos neįgaliesiems. 

2008 m. pavasarį - profesinė stažuotė Romos (Italija) kompanijoje "Capodarco", kurioje neįgalieji užsiima biologiniu žemės ūkiu, "Santa Lucia" moksliniame neįgaliųjų reabilitacijos ir slaugos institute, sanitarinės priežiūros rezidencijoje "Aurora Hospital, Srl".  

Ginta Petrauskienė per savo darbo Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namuose metus sugebėjo organizuoti mėgėjų meno kolektyvų penkių kompaktinių plokštelių: "ŠAS kultūros namai - 40", "Tylus, tylus vakarielis", "Trenk, polkutę!", "Šalis ta - Lietuva vadinas", "Atnešk padangę gryną" išleidimą. Jos dėka kultūros namai įsigijo muzikos instrumentų, koncertinių rūbų, įgarsinimo aparatūros, kompiuterinės įrangos, suremontuotos kultūros namų patalpos. 

Dirbdama savo darbą, Ginta stengėsi užtikrinti darbuotojams geras darbo sąlygas, skatino kolektyvų vadovų ir kitų kūrybinių darbuotojų iniciatyvas, bendradarbiavo su kitomis kūrybinėmis organizacijomis, menininkais, žurnalistais, kultūros darbuotojais, rašė straipsnius ir pranešimus socialine ir kultūrine tematika žurnalui "Mūsų žodis".  

Žmogaus darbai pasako daug, bet ne viską. Artimieji žavėjosi jos gerumu, paprastumu, studentai - išmintimi ir logika, bendradarbiai - nuoširdumu, tolerancija ir pagalba. Ginta didžiausia vertybe laikė žmogų, rodė pagarbą kitam ar kitokiam žmogui, kitai ar kitokiai nuomonei. 

Ginta išliks visų, ją pažinojusių, atmintyje kaip nuoširdi moteris, linkusi visiems kuo galėdama padėti, viskuo dalintis, visais rūpintis. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]