DĖMESIO!

 

RENKAMA NAUJA MASAŽUOTOJŲ GRUPĖ


Vilniaus kolegija informuoja: renkama nauja aklųjų ir silpnaregių, norinčių mokytis masažo, grupė. Prašymai priimami ir registruojami nuo liepos 1 iki liepos 31 d. Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultete, 127 kabinete. Mokiniai priimami pagal vidurinio išsilavinimo pažymėjimo ar mokymosi pasiekimų pažymėjimo pažymius, sudarančius konkursinį balą, bei sveikatos būklę, leidžiančią dirbti masažuotoju. Mokslas trunka dvejus metus. Mokomasi pagal IV išsilavinimo lygio pagrindinio profesinio mokymo programą "Masažuotojas". Baigusiajam suteikiama masažuotojo profesinė kvalifikacija. Mokinių priėmimą į kolegiją organizuoja ir vykdo mokinių priėmimo komisija, patvirtinta kolegijos direktoriaus įsakymu. 

Reikalingi dokumentai:  

1) prašymas dalyvauti konkurse mokytis pagal IV išsilavinimo lygio pagrindinio profesinio mokymo programą "Masažuotojas" (valstybinis kodas 447072503), 

2) vidurinio išsilavinimo pažymėjimas (originalas ir kopija) arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas, liudijantis apie mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą (originalas ir kopija), 

3) sveikatos pažymėjimas (086/a forma), 

4) trys nuotraukos (3 x 4 cm), 

5) pasas arba asmens tapatybės kortelė ir paso (asmens duomenų puslapio) arba asmens tapatybės kortelės kopija, 

6) regėjimo negalią įrodantis dokumentas ir šio dokumento kopija,  

7) sumokėtos stojamosios mokymosi įmokos kvito kopija. Nuo stojamosios mokymosi įmokos atleidžiami asmenys, neturintys abiejų tėvų ar globėjų bei vaikų globos namų auklėtiniai, gimę 1983 metais arba vėliau, taip pat I invalidumo grupę (nustatytą iki 2005-06-30) arba nustatytą sunkų neįgalumo lygį (darbingumo lygis 0 - 25 %) turintys asmenys. Šie asmenys kartu su prašymu turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į šią lengvatą. Stojamosios mokymosi įmokos dydis - 40 Lt. Įmoka mokama į kolegijos sąskaitą AB SEB Vilniaus banke. Kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas - Vilniaus kolegija; gavėjo bankas - AB SEB Vilniaus bankas; sąskaitos Nr. LT23 7044 0600 0418 4167; banko kodas - 70440; sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas - stojamoji mokymosi įmoka; įmokos kodas - 100010000004; pareiškėjas - įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą.  

8) prašymas skirti bendrabutį, jeigu reikia. 

Pastaba: reikalaujama, kad dokumentus stojantysis pristatytų asmeniškai (ne per socialinį darbuotoją, LASS rajono organizacijos pirmininką, kaimyną ir pan.). Linkime sėkmės!  

 

Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetas 

Didlaukio g. 45, LT-8303 Vilnius  

tel. 8-5 219 17 00  

el. paštas [email protected] 

 

("M.Ž." inf.) 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]