NAUJOS KNYGOS

 

Į TAVO ŠIRDĮ


Kažkas pasakė, kad akla. 

Kažkas pasakė - Dievo apleista, 

Bet tai netiesa. 

Mano širdyje dieviška šviesa. 

 

Tai eilutės iš Laimutės Navickaitės pirmosios poezijos knygelės, kurioje labai aiškiai atsispindi požiūris į gyvenimą. Laimutės eilėraščiai - iš pačios širdies, kupini vilties ir meilės pasauliui. Autorė labai nuoširdžiai kalba apie didžiausią dovaną, skirtą žmogui, - gyvenimą, kuris susideda iš paprastų ir mažų stebuklų. Džiaugiasi gamtos grožiu, vėjo išdaigomis ir kiekvienu rytu, kuris dovanoja žarą bei nuostabią viltį vėl gyventi ir kurti.  

Laimutė Navickaitė gyvena Dargužių kaime, Varėnos rajone. Pirmuosius eilėraščius parašė dar mokydamasi vidurinėje mokykloje. 1993 metais Vilniuje baigė Aukštesniąją medicinos mokyklą, įgijo medicinos sesers profesiją ir pradėjo dirbti Valkininkų kardiologinėje ligoninėje. Tačiau po metų likimas iškrėtė pokštą - mergina staiga neteko regėjimo ir negalėjo dirbti širdžiai mielo darbo. Netrukus jautriai merginai likimas atsiuntė dar vieną išbandymą, bet ir šį kartą stiprios dvasios žmogaus nepalaužė. Jau keliolika metų jai tenka kas savaitę važiuoti į Vilnių ir medikų globojamai kentėti dializės procedūras. Laimutės likimas - tai pavyzdys kitiems, kaip reikia gyventi ir džiaugtis nuostabiausia dovana - kas rytą patekančia saule, laimės minute ir kūrybine akimirka dovanojant džiaugsmą kitiems. 

Pirmieji L. Navickaitės eilėraščiai spausdinti Varėnos rajono ir respublikiniuose periodiniuose leidiniuose. Taip pat jos kūryba skelbta literatūros almanachuose "Žodžio spalvos" (2002) ir "Gyvenimo vaivorykštė" (2006). Šių metų rudenį pasirodė pirmoji jos poezijos knygelė "Į tavo širdį". Spausdiname pluoštelį eilėraščių iš šios knygelės. Garsinių knygų mėgėjai ją jau gali rasti Lietuvos aklųjų bibliotekos fonduose. Eiles įgarsino aktorė Eglė Čekuolytė. 

J. V. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]