FOTOAKIMIRKA

 

AKLŲJŲ MALDOS DIENA SVĖDASUOSE


Parašas po nuotrauka

Birželio 8 dieną Svėdasuose (Anykščių raj.) įvyko XIV aklųjų maldos diena. Renginyje dalyvavo daugiau nei 400 aklųjų ir jų bičiulių. Maldos diena prasidėjo šv. Mišiomis Svėdasų bažnyčioje. Jas aukojo monsinjoras aklųjų dvasios vadas Juozapas Antanavičius ir vietos parapijos klebonas. Mišiose giedojo O. Matusevičiūtės vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis iš Kauno.  

Po Mišių Svėdasų mokyklos mokytoja Joana Gudmanienė papasakojo apie Svėdasų miestelį, rašytoją J. Tumą-Vaižgantą. Susitikime su vietos bendruomene koncertavo aklieji muzikantai, dainininkai, savo eilių paskaitė aklieji literatai. Maldos dienos dalyviai aplankė J. Tumo-Vaižganto gimtąsias vietas.  

Šių metų gegužės mėnesį Lietuvos vyskupų konferencija monsinjorą J. Antanavičių dar vienai kadencijai - trejiems metams - paskyrė aklųjų dvasios vadu. 

Juozo VALENTUKEVIČIAUS nuotraukoje: aklųjų dvasios vadą Juozapą Antanavičių sužavėjo meno mėgėjų daina. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]