MUMS RAŠO

Valentinas ČYŽAS

BENDRAMINČIŲ BŪRYJE


Nuo pat paauglystės laikų, praleistų Kauno aklųjų mokykloje, nuolat visa širdimi buvau su tais, kuriems už savus įsitikinimus dešimtmečiais teko grumdytis sovietinio "rojaus" kalėjimuose. Suprantama, apie tai negerklojau, bet mintyse lenkiausi jų drąsai. Galutinai bankrutavus komunizmo idėjoms, jau atvira širdimi savais poezijos posmais, jų pristatymais viešuose renginiuose aš buvau su visais, kurie neabejojo mūsų nepriklausomybe. Sąjūdžiui išsisklaidžius į partijas, neabejodamas pasirinkau Tėvynės sąjungą. Vykstant parlamento ar savivaldos rinkimams, vis tik tenka pasukti galvą reitinguojant savosios partijos kandidatus. Ne išimtis buvo ir šių metų rinkimai į savivaldybės tarybą. Džiugu, kad penktadalį vietų Jurbarko rajono taryboje iškovojo mano pasirinktos partijos nariai. Bene maloniausia žinia šios partijos rinkėjams buvo ta, kad jos pirmininkas Edvardas Strončikas tapo Jurbarko miesto seniūnu. Atvėsus rinkimų aistroms, pasidalijus postus savivaldybės taryboje, galima ir pailsėti, pasidžiaugti savais pasiekimais. 

Birželio 10 dieną Pašventyje (Jurbarko rajonas) įvyko Tėvynės sąjungos (TS) Jurbarko skyriaus sąskrydis. Jame aktyviai dalyvavo partijos nariai kartu su šeimomis. Nestokota ir svečių - savo apsilankymu jurbarkiečius pagerbė Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, TS Kauno regiono vadybininkė Danutė Pukėnienė, kaimyninio Šakių rajono TS skyriaus vadovybė. Savo pasisakyme viešnia iš Vilniaus pirmiausia pasveikino skyriaus partiečius su rinkimuose pasiektais laimėjimais, savo ir frakcijos Seime vardu apdovanojo padėkos raštais ir simbolinėmis dovanėlėmis aktyviausius rinkimų kampanijos dalyvius. Ponia V. V. Margevičienė ypač džiaugėsi tuo, kad išvydo trijų partijos kartų atstovus: senolius, tėvus ir vaikus. Be to, ji išreiškė nerimą dėl nūdienos etinių moralinių vertybių, ragino dėti visas pastangas ugdant jaunąją kartą, skiepijant jai visa, kas gražiausia. 

Meninėje sąskrydžio programos dalyje pasirodė Jurbarko kultūros centro retro ansamblis "Volungė", vadovaujamas Marijos Tautkuvienės, Valdo Žemaičio ansamblis, gitarisčių iš Pagėgių savivaldybės grupė. Savo kūrybos eilėraščių iš spaudai paruošto rinkinio "Vilties švytėjimas" paskaitė šio rašinėlio autorius. 

Tėvynės sąjungos sąskrydis Pašventyje toli gražu tuo nesibaigė. Jis buvo pratęstas kareiviško bato mėtymo, virvės traukimo, tinklinio, šachmatų simultano, šaudymo iš pneumatinio pistoleto varžybomis. 

Jau vakarėjant, pailsėję, su gera nuotaika sąskrydžio dalyviai nenoromis grįžo namo. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]