SEMINARAI, KONFERENCIJOS

Andrius VAINORAS

AUKSINĖ PLUNKSNELĖ


Birželio 20 - 22 dieną LASS poilsiavietėje "Zelva" vyko profesinio meistriškumo ugdymo seminaras neetatiniams LASS korespondentams "Auksinė plunksnelė". Jame dalyvavo dvidešimt regėjimo negalią turinčių korespondentų iš visos Lietuvos, daugiausia rašančių į "Mūsų žodį". Tačiau bendradarbiavimas su "Mūsų žodžiu" nebuvo svarbiausias kriterijus norintiems seminare dalyvauti. Kai kurie iš seminaro dalyvių sėkmingai bendradarbiauja savo rajono spaudoje, kiti - kūrybinį kelią dar tik pradėję, treti, gavę šiek tiek teorinių žinių, įgiję praktinės patirties, galėtų tapti visai neblogais neetatiniais korespondentais. Štai tokia marga kompanija ir susirinko į "Zelvą". Bet marga ji galėjo pasirodyti tik iš pirmo žvilgsnio: visus dalyvius jungė tas pats tikslas - sužinoti, patirti, išgirsti.  

Seminare vyko teoriniai pokalbiai apie informacijos rinkimo, jos pateikimo būdus, bendradarbiavimą su savo rajono žiniasklaida, aklųjų bendruomenės įvaizdžio kūrimą žiniasklaidos priemonėse. Naujokus mokė seni žurnalistikos vilkai - "Lietuvos žinių" specialioji korespondentė Aldona Armalė, Lietuvos radijo žurnalistė Gema Padribonienė, ilgametis "Mūsų žodžio" redaktorius Adolfas Venckevičius. Vyko praktiniai trumpo interviu ir trumpos informacijos konkursai.  

Seminaro dalyvius žurnalistikos gudrybių mokė “Lietuvos žinių” specialioji korespondentė A. ArmalėSeminaro dalyvius jungė tas pats tikslas - sužinoti, patirti, išgirsti

Paskutinis toks seminaras neetatiniams LASS korespondentams vyko prieš keliolika metų. Patirtis parodė, kad tokios pertraukos yra per didelės, kad neetatinius korespondentus reikia "užsiauginti", jiems nuolat teikti teorinių, praktinių žinių. Todėl galima tikėtis, kad tokie seminarai vyks gerokai dažniau, o spaudoje išvysime naujų pavardžių. 

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]