IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

MAESTRO JUBILIEJUS


Gegužės 17 dieną žymiam Lietuvos choro dirigentui ir pedagogui profesoriui Antanui Jozėnui sukanka 80 metų. Šio muziko veikla turėjo didelę įtaką XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos chorinio sąjūdžio veiklai ir chorvedžių ruošimui mūsų šalyje. Maestro šešiolika metų vadovavo Lietuvos aklųjų draugijos kameriniam chorui "Vilnius", buvo šio choro meno vadovas - vyriausiasis dirigentas. Jam vadovaujant, choras subrendo, įgavo savitą meninį veidą ir užėmė deramą vietą tarp Lietuvos chorų.

A. Jozėnas gimė 1927 metais Kriaunose, Obelių valsčiuje (dabar Rokiškio raj.). 1945-1950 m. vargonuoti ir diriguoti mokėsi Kauno muzikos mokykloje pas pedagogą N. Martinonį. Baigęs šią mokyklą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, lankė A. Budriūno choro dirigavimo klasę. Studijas baigė 1954 m. A. Jozėnas anksti pradėjo pedagoginę veiklą. 1950-1965 m. dėstė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1952-1972 m. dėstė Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje ir 1957-1972 m. Vilniaus pedagoginiame institute buvo muzikos katedros, vėliau choro dirigavimo katedros, vedėjas ir choro studijos vadovas. 1972-1984 m. Lietuvos muzikos akademijoje choro dirigavimo katedros vedėjas; 1977 m. A. Jozėnui buvo suteiktas profesoriaus garbės vardas. 1985 m. už nuopelnus Lietuvos choro sąjūdžiui ir jaunųjų chorvedžių rengimą jam suteiktas Lietuvos liaudies artisto garbės vardas.

Profesorius Antanas Jozėnas 1976 m. pradėjo vadovauti Lietuvos aklųjų draugijos kameriniam chorui "Vilnius". Tuo metu choras buvo dar labai jaunas - gyvavo tik šešerius metus. Maestro buvo nesunku suprasti darbo su neregiais dainininkais specifiką, nes 1948 m. jam teko dirbti Kauno aklųjų mokykloje muzikos mokytoju. Be to, gerai pažinojo neregį kompozitorių Antaną Adomaitį ir kitus neregius muzikantus. A. Jozėno nuoseklus darbas, geras repertuaro parinkimas sukūrė šiam kolektyvui gerą vardą. A. Jozėnas, rinkdamas chorui repertuarą, labai daug dėmesio skyrė lietuvių liaudies ir originaliai kūrybai. Nevengė su choru atlikti ir religinių stambių formų Vakarų Europos klasikų kūrinių. Mums svarbu ir tai, kad maestro populiarino neregių kompozitorių kūrybą, dažnai jų kūrinius įtraukdavo į koncertines programas.

Per šešiolika darbo metų profesorius su kolektyvu daug koncertavo. Per tuos metus buvo surengta 720 koncertų. Koncertuota ne tik visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, bet ir kitose šalyse: Armėnijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Kuboje ir kitose šalyse. Daug koncertuota ir per Lietuvos radiją bei televiziją, padaryta įvairių kūrinių garso įrašų. Lietuvos radijo fondas pasipildė 109 choro "Vilnius" atliktais kūriniais. Choras įrašė ir išleido 8 vinilines plokšteles.

Profesorius daug metų (1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985) buvo skiriamas Lietuvos dainų švenčių vyriausiuoju dirigentu ir meno vadovu, buvo tautinės (1990) ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių (1994, 1998) vyriausiuoju dirigentu. Su choru "Vilnius" parengdavo būsimų dainų švenčių repertuarą, iš kurio mokėsi kiti Lietuvos chorai. Ir išėjęs iš choro "Vilnius" kolektyvo, palaiko su juo glaudžius ryšius. Gražiam bendradarbiavimui prisiminti ir įprasminti 2006 m. už LASS lėšas buvo išleista archyvinių įrašų kompaktinė plokštelė "Maestro Antanas Jozėnas ir choras "Vilnius".

Profesoriaus A. Jozėno pedagoginė veikla sukaupta muzikos vadovėliuose, balso lavinimo pratimuose, 14 dainų rinkinių chorams. Gana išsamiai apie muziką ir savo nuveiktus darbus maestro pasakoja 2001 m. išleistoje prisiminimų knygoje "Apie save ir nuo savęs".

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]