MUMS RAŠO

Adolfina SAKALAUSKIENĖ

MINĖJOME ŽEMĖS DIENĄ


RUC ikimokyklinukai mini Žemės dienąKiekvienais metais ankstyvą pavasarį Klaipėdos regos ugdymo centras (RUC) mini Žemės dieną. Šia proga kovo 20 -21 RUC įvyko gražus renginys, skirtas pažymėti šią dieną. Oras pasitaikė geras ir linksmybės vyko kiemelyje. Lauke, šviečiant saulutei, galima daug ką nuveikti. RUC ugdytiniai, ikimokyklinukai, rankose atsinešė plakatus. Skambėjo dainelės apie pavasarį, vaikai šoko ratelius, skambėjo juokas, buvo imituojamas paukščių grįžimas, vaikai klausėsi varnėnų čiulbėjimo iškeltuose inkilėliuose ir patys grojo birbynėmis bei skudučiais. Vaikų nuotaiką palaikė gandras (auklėtoja V. Selenienė) ir žuvėdra (tiflopedagogė R. Bytautienė).

Vedėjos papasakojo apie Žemės dieną, bundančią gamtą, iš pietų sugrįžusius paukštelius. Atsakinėjo į kausimus, kaip elgtis gamtoje, kas gali ją apsaugoti, ir pasižadėjo saugoti žemę, orą, vandenį. Žemė - nesaugi planeta. Gamta - mūsų namai. Išsaugosime gamtą - išsaugosime save.

RUC ugdytinius, moksleivius, tiflopedagogė B. Bartkienė pakvietė pakilti į pavasarėjantį dangų ir patirti skrydžio jausmą, palinkėjo malonaus skrydžio. Visi gėrėjosi filmo "Paukščių migracija" vaizdais. Ji plačiai papasakojo apie migruojančius paukščius, apie Žemės dieną ir pakvietė saugoti Žemę.

Tik nuo žmogaus elgesio priklauso, kokioje aplinkoje gyvensime mes patys ir ateinančios kartos. Ji pakvietė saugoti mūsų gintarinį pajūrį. RUC kiemelyje puošė medelius gėlytėmis ir paukšteliais, mokinių ir mokytojų rankomis padarytais. Skambėjo dainelės apie pavasario gamtą, lydimos akordeono muzikos. Renginys paliko gerų įspūdžių. Tikime, kad ugdytinių širdelėse pasėta grožio, gėrio meilės sėkla gamtai ir Žemei sudygs.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]