PROJEKTAI

Teresė PANGONIENĖ

UŽ. SPALVOS.


2007 metų kovo 9 dieną Kauno menininkų namuose įvyko parodos "Už. Spalvos." atidarymas. Jame dalyvavo Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro mokiniai su literatūrine - muzikine programa ir teatro laboratorija "Atviras ratas".

Parodoje"Paroda "Už. Spalvos." - tai suma užfiksuotų akimirkų, dalis nematančių vaikų minčių, galbūt, truputis nuostabos ir Jūsų klausimų..." Taip kalba parodos autoriai, vaikų dėka tapę jautresni.

Projektą kūrė ir vykdė studentų korporacija "Neo-Lithuania". Tai jauna, kūrybinga ir entuziastinga šešių žmonių grupė, kuriuos vienija, kaip jie patys sako, "tobulėjimo alkis ir altruistiniai tikslai, nuolatinis poreikis judėti į priekį ir keisti visuomeninio bendradarbiavimo sampratą."

Savo kvietime Kauno visuomenei vienas projekto ir parodos organizatorių Andrejus sako: "Kiekvieną dieną skubėdami, dirbdami savo darbus, spręsdami problemas dažnai nepastebime esančių šalia mūsų kitokių žmonių. Nepastebime, kai aklas vaikas žingsniuoja per gatvę, nepastebime, kaip jis mokosi, nes visi mokėmės sveikų vaikų mokyklose, nežinome, kaip ir kuo jis gyvena ar ką galvoja. O jis galvoja ir gyvena dažnai ne visai taip kaip mes..."

Jauni žmonės iš korporacijos "Neo-Lithuania", susidūrę su nematančiais vaikais, bendravę su jais viso projekto metu, teigia, kad "kai pirmą kartą juos pamatai ir pradedi bendrauti, reikia pusvalandžio apsiprasti, kad galėtum nekreipti dėmesio į tai, jog aklas vaikas kalbėdamas žiūri tau tiesiai į akis, kad bendraudamas nelinkčiotum galva, kad nesistebėtum, kai jis eina ir atsitrenkia į sieną, nes nepataiko pro duris.

Dalis vaikų yra akli nuo gimimo. Tokie vaikai apie pasaulio reiškinius, kurių negali matyti, kalba arba standartinėmis frazėmis, kurias išmoksta per pamokas, arba įsivaizduoja keisčiausius dalykus ir turi savo įdomų ir nepakartojamą vidinį suvokimą. Kita dalis - netekę regėjimo vaikai. Jų prisiminimai su laiku blunka, ir atmintis kuria naujus unikalius vaizdinius, susimaišiusius su kažkada jau matytais."

Projektas "Už. Spalvos." yra skirtas tiek akliesiems, kurie įtraukti į projektą kuriant fotografijos parodą, tiek visuomenei, kuri dabar jau turi galimybę pamatyti ir prisiminti tuos žmones, kurie kasdieniame gyvenime dažniausiai yra nematomi. Aklųjų nuotraukos yra išspausdintos ant A1 formato drobinio popieriaus. Vienoje lapo pusėje - aklo vaiko portertas, kitoje - žodinis aprašas objekto, kurį jis ar ji įsivaizduoja ir kurio nebuvo matęs ar mačiusi, pavyzdžiui, debesys, sniegas. Iš viso parodoje yra 20 nuotraukų, kuriose yra Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro aklų vaikų portretai ir mintys.

Po parodos atidarymo į Kauno aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą atvyko projekto iniciatoriai su nuoširdžia padėka projekte dalyvavusiems vaikams. Jie džiaugėsi, kad paroda sudomino Kauno visuomenę - Menininkų namuose nuolat pilna lankytojų, o atsiliepimai ir vertinimai - patys geriausi.

Fotografijų paroda iš Menininkų namų keliaus į Vytauto Didžiojo universitetą, Kauno akademines klinikas, vėliau - į kitas (ir ne tik Kauno) vietas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]