GYVENIMO AKTUALIJOS

Audronė JOZĖNAITĖ

LIETUVA PASIRAŠĖ JT NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJĄ


Kovo 30 d. socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė Niujorke Lietuvos Respublikos vardu pasirašė Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos neprivalomąjį protokolą. Šie dokumentai buvo priimti 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 61-oje sesijoje.

Konvencijos tikslas - skatinti, apsaugoti ir užtikrinti neįgaliųjų visapusį ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Neįgaliųjų teisių konvencija - tai pirmas bandymas įpareigoti visas tarptautines bendruomenės valstybes gerbti neįgalių žmonių teises. Prie jos prisijungusios valstybės įsipareigos parengti ir įgyvendinti nacionalinius teisės aktus ir priemones, užtikrinančias konvencijoje įtvirtintas teises, ir panaikinti teisės aktus, papročius ar praktikas, diskriminuojančias neįgaliuosius. Trumpai apie konvenciją ir tai, kaip ji buvo rengiama, buvo rašyta praeitų metų 11-ame "Mūsų žodžio" numeryje. Priminsime, kad konvencija susideda iš dviejų dalių - pagrindinio konvencijos teksto ir fakultatyvinio protokolo. Buvo laukiama ir tikimasi, kad bent jau visos Europos Sąjungos šalys vieningai pasirašys konvenciją ir neprivalomąjį protokolą, parodydamos pavyzdį kitoms pasaulio šalims. Deja, atsitiko tai, ko nesitikėjo nei Europos aklųjų sąjunga, nei Europos neįgaliųjų forumas. Danija, Prancūzija ir Anglija nepasirašė neprivalomojo protokolo, kuris leistų šalių neįgaliesiems individualiai ar organizuotai skųstis neįgaliųjų teisių komitetui dėl tarptautinių įsipareigojimų nevykdymo, pranešant apie konvencijos nuostatų pažeidimus. Jau dabar ieškoma atsakymų, kodėl šalys, įnešusios tikrai didelį indėlį rengiant konvenciją, atsisakė pasirašyti protokolą. Kas gi atsitiko? Ar šalys blaiviai įvertino priimamus įsipareigojimus ir suprato, kad bus nepajėgios vykdyti konvencijos nuostatas? Vienas iš atsakymų galėtų būti tas, kad šios šalys bijo, jog skundai iš neįgaliųjų pasipils anksčiau, nei valstybė galės pradėti įgyvendinti konvenciją, t.y. skirs tam lėšų. Galbūt tai tiesa, bet dabar baiminamasi, kad vėliau pasirašančios konvenciją valstybės paseks šiuo blogu pavyzdžiu ir bus susilpninta stebėsenos komiteto veikla. Mūsų kolega iš Danijos teigia: jo žiniomis, Danija pasirašys neprivalomąjį protokolą tik tada, kai konvencijos nuostatos bus perkeltos į nacionalinius įstatymus. Tikėkimės, kad taip ir atsitiks. O mums reikia džiaugtis, kad Lietuva buvo tarp tų, kuri nedvejodama pasisakė už neįgaliųjų teises ir orumą.

Primename, kad konvencija ir protokolas dar negalioja. Ji įsigalios trisdešimtą dieną po to, kai 20 pasirašiusių šalių ją ratifikuos arba prie jos prisijungs. Šiuo metu ją pasirašė jau apie 50 valstybių.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]