GYVENIMO AKTUALIJOS

Alvydas VALENTA

APIE TERMOMETRUS, LAZDAS IR LAIKRODŽIUS


Kur ir kaip juos įsigysime?

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikia jau daugiau kaip dešimt metų. Tačiau iki šiol techninės pagalbos priemonėmis jis aprūpindavo tik judėjimo negalią turinčius žmones. Dabar reikalų su šiuo centru jau turime arba turėsime ir mes. Nuo 2007 metų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis iš neįgaliųjų organizacijų, taigi ir iš Aklųjų ir silpnaregių sąjungos, perėmė valstybė. Tiesa, kol kas neįgaliųjų organizacijos pačios savo narius aprūpins brangiai kainuojančia, sudėtinga technika - kompiuteriais, kalbos sintezatoriais, kalbančiais telefonais ir pan. Vis dėlto daugeliu atvejų, norėdami įsigyti vieną ar kitą techninės pagalbos priemonę, turėsime kreiptis į TPNC.

TPNC vyriausioji specialistė D.SabaliauskaitėKalbamės su šio centro direktoriaus pavaduotoja Elena Nekrošaite ir vyriausiąja specialiste Dovile Sabaliauskaite.

D. Sabaliauskaitė. "Patvirtintas regos techninės pagalbos priemonių sąrašas. Iš esmės jis labai nesiskiria nuo tų priemonių, kurias aklieji gaudavo iki šiol. Tai įvairūs kalbantys prietaisai: kūno termometrai, laikrodžiai (staliniai, rankiniai), kalkuliatoriai; orientavimosi priemonės: baltosios lazdelės (sulankstomos ir atraminės), maisto dozavimo prietaisai. Taip pat optinės priemonės: didinimo stiklai (su apšvietimu, be apšvietimo); brailio rašomosios mašinėlės, brailio popierius; įvairūs ilgio matuokliai: išlankstomos, suvyniojamos ruletės. Į techninės pagalbos priemonių sąrašą įtraukti įvairūs garso įrašymo aparatai: kompaktinių diskų grotuvai, miniatiūriniai grotuvai, diktofonai, taip pat laidiniai telefonai. Sąrašas nėra galutinis, todėl, atsižvelgiant į neįgaliųjų organizacijų siūlymus, jis bus nuolat pildomas. Kaip ir anksčiau, techninės pagalbos priemonės bus skiriamos atsižvelgiant į žmogaus negalios laipsnį bei jo poreikius. Ir akliesiems, ir silpnaregiams galės būti skiriami kūno termometrai, staliniai laikrodžiai, maisto dozavimo, matavimo prietaisai. Optinės priemonės bus skiriamos tik silpnaregiams. Daugiausia garso įrašymo prietaisų bus skiriama moksleiviams, studentams, neįgaliems žmonėms, dirbantiems intelektualų darbą."

Atkreipiame dėmesį, kad neįgalusis, norintis įsigyti techninę pagalbos priemonę, turės gauti iš gydytojo pažymą (forma 27 A). Ši pažyma tinka visoms techninės pagalbos priemonėms, visų negalių asmenims. Pažymą gali išrašyti arba asmenį gydantis bendrosios praktikos gydytojas, arba šeimos gydytojas, arba konkrečios srities specialistas (mūsų atveju - oftalmologas). Pažymoje turi būti nurodyta, koks yra žmogaus regėjimo aštrumas, akiplotis, kokią rekomenduojama skirti priemonę. Suprantama, iš patvirtinto sąrašo. Todėl nederėtų, pavyzdžiui, prašyti, kad gydytojas pažymoje įrašytų, jog jums reikia specialios, akliesiems pritaikytos meškerės arba kokios kitos labai "protingos" priemonės, apie kurią esate skaitę kokiame nors laikraštyje, bet kuri neįtraukta į šį sąrašą.

Kaip ir iki šiol, techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems, išskyrus brangiai kainuojančias priemones, bus skiriamos nemokamai. Brangiai kainuojančiomis laikomos tokios priemonės, kurių kaina viršija 2 500 Lt. Pavaduotojos E. Nekrošaitės teigimu, kol kas regos techninės pagalbos priemonių sąraše esančios priemonės kainuoja mažiau nei 2500 Lt. Ateityje, ypač turint galvoje garso įrašymo techniką, prielaidos, kad priemonė gali kainuoti daugiau nei 2 500 Lt, atmesti nereikėtų. Tuomet sumos dalį, viršijančią 2 500 Lt, tektų primokėti pačiam neįgaliajam. Brangiai kainuojančios priemonės irgi gali būti skiriamos nemokamai, bet tik tam tikroms asmenų grupėms: pavyzdžiui, jeigu žmogui nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir pan. Kadangi ši tvarka yra griežtai reglamentuota ir išsamiai aprašyta TPNC interneto svetainėje www.tpnc.lt), plačiau jos neaptarsime. TPNC neįgaliesiems reikalingas priemones skiria nemokamai. Tačiau visiems turbūt aišku, kad tos pačios priemonės negalėsime prašyti kas savaitę ar tegu ir kas mėnesį. Priemonių skyrimo tvarka, laikotarpis, kuriam viena ar kita priemonė skiriama, taip pat aprašytas toje svetainėje, todėl ir jo išsamiai neaptarinėsime. Atkreipsime dėmesį tik į tai, kad trumpiausias priemonės naudojimo laikotarpis - vieni arba dveji metai.

Jau teko išgirsti klausimų, ar galima TPNC pageidaujamą priemonę nusipirkti? Iškart atsakysime, kad negalima. Elena Nekrošaitė: "Techninės pagalbos priemones įsigyjame iš valstybės biudžeto ir jas daliname nemokamai. Taigi savo priemonių mes nepardavinėjame. Ne dėl to, kad patys to nenorėtume, bet todėl, kad tai neįeina į centro funkcijas. Tačiau mes galime rekomenduoti tiekėjus, patarti, kur norimą priemonę galima įsigyti, visa kita - kliento ir tiekėjo reikalas. Kadangi priemonėms įsigyti organizuojami viešieji pirkimai, tai nei tiekėjai, nei kainos nėra paslaptis."

Taigi jeigu, pavyzdžiui, koks nors "Liūtų" klubas ar kita kuri organizacija akluosius sumanytų paremti, tarkime, baltosiomis lazdelėmis ar kompaktinių plokštelių grotuvais, tai jie visai nesunkiai galėtų padaryti ir jokios formos 27 A nereikėtų gauti.

Visiškai įmanoma, kad ateityje įvairių klausimų ar neaiškumų iškils ir daugiau. Pavyzdžiui, kad ir toks: ar gali už neįgalųjį techninės pagalbos priemonę paimti kitas žmogus? D. Sabaliauskaitė paaiškino, kad įgaliotas žmogus tai gali padaryti, tačiau centras laikosi nuostatos, kad priemonės pasiimti vis dėlto turėtų atvykti pats neįgalusis. "Jeigu žmogui reikia lazdelės ar kitos kurios smulkios priemonės, visada galima susitarti, kad ją paimtų socialinis darbuotojas ar šeimos narys. Visais kitais atvejais turėtų atvykti pats neįgalusis. Tai reikalinga dėl kelių priežasčių. Pirma, neįgalusis turi galimybę priemonę prisitaikyti ar prisiderinti pagal savo poreikius - vadinasi, gali tekti rinktis iš kelių labai panašių, o būdamas namuose šito nepadarysi. Antra, centre yra specialistas, kuris pamoko, kaip skirta priemone (pavyzdžiui, skaitmeniniu diktofonu ar kompaktinių plokštelių grotuvu) naudotis. Daug žmonių nemoka naudotis net "kalbančiais" laikrodžiais. O kur sudėtingesnės priemonės? Taigi į specialisto konsultacijas nereikėtų numoti ranka. Pagaliau trečia: neįgalusis, nemokamai gaunantis reikalingą priemonę, kartu gauna už valstybės lėšas pirktą tam tikrą jos turtą. Todėl sudaroma numatytos formos panaudos sutartis, ji pasirašoma. Teisės aktai nenumato, kad žmogus, jei nėra specialiai įgaliotas, galėtų pasirašyti už kitą asmenį. Pagaliau, ar patiems neįgaliesiems patiktų, jeigu už juos pasirašinėtų kažkas kitas?"

Anot D. Sabaliauskaitės, šie reikalavimai tik iš pradžių atrodys gal kiek neįprasti: judėjimo negalią turintys žmonės su centru bendrauja asmeniškai jau daugiau nei dešimt metų ir panašių klausimų jiems nekyla. Norintieji įsigyti vieną ar kitą techninės pagalbos priemonę, turėtų žinoti ir kai kuriuos TPNC veikimo mechanizmus. Tiesioginės įtakos įsigyjamai priemonei tai neturės, bet sutaupyti šiek tiek laiko bei nervų gal ir padės. Centras priemones įsigyja iš valstybės biudžeto lėšų, jos skirstomos per centro teritorinius padalinius. Priemonėms pirkti organizuojami vieši konkursai: tiekėjai pateikia savo sąlygas, centras renkasi, vieną ar kitą priemonę nuperka, tada tiekėjai ją pristato. Visoms šioms procedūroms reikia laiko. Todėl, TPNC darbuotojų teigimu, šiais metais techninės pagalbos priemonės teritorinius centro padalinius pradės pasiekti tik apie vasario - kovo mėn. Reikia tikėtis, kad tada, kai TPNC veikla įsibėgės, šis procesas taps trumpesnis. Antra vertus, turėdami galvoje, kad TPNC įsigyjamoms priemonėms galioja viešųjų pirkimų įstatymas, kad kiekvieną viešąjį pirkimą lydi tam tikros procedūros, neturėtume būti pernelyg dideli optimistai ir manyti, kad mums reikalingas priemones rasime jau pirmą kiekvienų naujųjų metų savaitę. Taigi reikalingiausiomis techninės pagalbos priemonėmis turėtume pasirūpinti šiek tiek iš anksto, ypač jeigu jaučiame, kad jų gali prireikti metų pradžioje.

TPNC įsikūręs Vilniuje (Smolensko g.10). Čia taip pat įsikūręs ir teritorinis TPNC Vilniaus padalinys. 2007 m. pradžioje savo teritorinius padalinius jis turėjo Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Alytuje ir Šiauliuose. Pagal patvirtintą planą artimiausiu metu teritoriniai padaliniai bus įkurti Panevėžyje, Telšiuose ir Marijampolėje. Taigi TPNC savo padalinius turės beveik kiekviename apskrities centre. Kiekvienas padalinys aptarnaus jam priskirtus rajonus. Smulkesnę informaciją apie TPNC padalinius galima rasti centro interneto svetainėje arba LASS interneto svetainėje (www.lass.lt).

 

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRAS
(Vilniaus teritorinis padalinys)

Smolensko g. 10, A korpusas, 03201 Vilnius

Tel./faks.: (85) 273 47 96

Tel.: (85) 272 11 06, (85) 279 01 89

El. paštas: [email protected]

Svetainė internete: www.tpnc.lt

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]