IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

TRISDEŠIMT METŲ PASKYRĖ AKLŲJŲ ŠVIETIMUI


Sausio 14 dieną tiflopedagogei, ilgametei Kauno ir Vilniaus aklųjų mokyklų mokytojai Audronei Maksimaitienei (Staniulytei) sukanka septyniasdešimt metų. Ši sumani pedagogė Lietuvos akluosius ir silpnaregius vaikus mokė ir lavino net trisdešimt trejus metus. Daugiau kaip dvidešimt metų jai buvo patikėtos atsakingos direktoriaus pavaduotojos pareigos iš pradžių Kauno, o vėliau ir Vilniaus aklųjų mokykloje. Siekdama žinių ir norėdama kuo daugiau sužinoti apie aklųjų švietimą bei auklėjimą baigė antrąją aukštąją mokyklą - tapo diplomuota tiflopedagoge. Puikiai išmoko brailio raštą ir galėjo savarankiškai skaityti moksleivių parašytus darbus aklųjų raštu. Mokytoja dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, esperanto bei vokiečių kalbas, vėliau mokė etikos paslapčių ir konsultavo integruotai besimokančius silpnaregius moksleivius ir jų pedagogus. A. Maksimaitienė įvairiais švietimo klausimais yra parašiusi ir skelbusi straipsnių periodiniuose leidiniuose, mokslinėse ir praktinėse konferencijose skaičiusi daugybę pranešimų sutrikusio regėjimo moksleivių lavinimo ir auklėjimo klausimais.

A. Maksimaitienė gimė 1937 metais Kaune. 1954 m. baigė Kauno mokytojų seminariją. 1954-1958 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute (dabar universitetas). Po studijų dirbo pedagoginį darbą įvairiose Kauno mokyklose. 1969 m. pradėjo dirbti Kauno aklųjų internatinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja, taip pat dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, moksleivius mokė esperanto kalbos. Norėdama geriau susipažinti su aklųjų ir silpnaregių mokymo specifika neakivaizdžiai studijavo tiflopedagogiką Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) A. Gerceno pedagoginiame institute, kurį baigė 1973 m. 1975 m. Vilniuje atidarius naują aklųjų ir silpnaregių mokyklą buvo perkelta į šią mokymo įstaigą dirbti direktoriaus pavaduotoja. Šiose pareigose dirbo iki 1992 metų rudens. Nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. dėstė etiką ir vokiečių kalbą. 1994 m. mokyklą reorganizavus į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą (LASUC) A. Maksimaitienė iki 2002 m. čia dirbo tiflopedagoge su integruotai besimokančiais silpnaregiais moksleiviais Vilniaus mieste.

A. Maksimaitienė, dirbdama su aklaisiais ir silpnaregiais moksleiviais, puikiai suprato tokių mokinių mokymo specifiką ir mokslo žinias stengėsi perteikti jiems prieinama ir suprantama forma. Mokytoja visada domėjosi tiflopedagoginėmis naujovėmis, jas stengėsi panaudoti praktiniame darbe, todėl mokinių buvo gerbiama ir mylima. 1996 m. A. Maksimaitienei suteikta tiflopedagogės ekspertės kvalifikacinė kategorija. Iš sukauptos darbo patirties yra parašiusi nemažai straipsnių periodiniuose leidiniuose, daugiausia jų skelbta žurnale "Mūsų žodis". Pedagogė skaitė pranešimų įvairiose mokslinėse bei praktinėse konferencijose. Kauno ir Šiaulių aukštųjų mokyklų studentams skaitė paskaitas apie sutrikusio regėjimo mokinius ir pagalbos teikimą jiems bendrojo lavinimo mokyklose. Kartu su bendraautoriais parengė keletą knygų spaudai aklųjų ir silpnaregių mokymo bei lavinimo klausimais. 1998 m. minint Lietuvos aklųjų švietimo 70-metį paruošė ir išleido knygą "Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo raida". Pedagogė ir išėjusi į pensiją nenutraukia ryšių su neregių įstaigomis bei organizacijomis, mielai dalyvauja įvairiuose renginiuose, bendrauja su buvusiais mokiniais.

Už nuopelnus Lietuvos švietimui Lietuvos Respublikos Prezidentas 1998 m. liepos 1 d. dekretu Audronę Maksimaitienę apdovanojo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Pirmojo laipsnio medaliu.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Vasario 1 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1947) Povilas Gylys, profesorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prorektorius, nuo 2001 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos aklųjų choro "Vilnius" meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas.

Vasario 16 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1947) Valerija Jukniuvienė (Šimašiūtė), pedagogė, nuo 1976 m. dirba Lietuvos aklųjų švietimo įstaigose.

Vasario 17 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1937) Danutė Račiukaitienė (Šeškaitė), tiflopedagogė, LASS veikėja.

Vasario 29 d. sukanka 75 metai, kai gimė (1932) Vladas Verbauskas, ilgametis Kauno ir Vilniaus aklųjų mokyklų matematikos mokytojas, LASS veikėjas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]