LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE

Arūnas VILČINSKAS

IŠVYKA Į LASUC


Atšventę Tarptautinę baltosios lazdelės dieną ir minėdami Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos organizacijos įkūrimo ir veiklos 80-metį, LASS Lazdijų rajono organizacijos nariai išvyko pirmą kartą į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą (LASUC). Nutarėme sužinoti, kokią reabilitaciją galėtų gauti mūsų aklieji ir silpnaregiai šiame centre. Apsiniaukusią lapkričio 23 dieną į šią išvyką keliavo 13 mūsų narių. Keliaudami kalbėjomės, kaip derėtų bendrauti su negalią turinčiu žmogumi: ko negalima sakyti, kaip iškilus poreikiui jam tinkamai padėti, mandagiai aptarnauti. Besigrožėdami Dzūkijos miškais, atvykome į LASUC.

Mus maloniai pasitiko socialinio ugdymo skyriaus vedėja Stasė Bričkutė. Pakvietė apsilankyti socialinio ugdymo centre. Vedėja mums pademonstravo, kaip savo buityje pritaikyti įvairius prietaisus: veidrodį, virtuvės įrankius ir kt., kaip aklam žmogui naudotis įvairiais trafaretais.

Kasdienių buities įgūdžių pamokė Joną Šukį, atsakė į Vidos Babkauskienės klausimus. Po to mes bendravome su LASUC profesinio mokymo skyriaus vedėju Juozu Daunaravičiumi. Jis papasakojo, nuo kokio amžiaus vaikai čia mokosi mobilumo ir orientacijos, parodė akliesiems ir silpnaregiams skirtas priemones. Parodė mūsų nariams, kaip pasinaudoti LASUC maketu. To mokėsi Elė Lukoševičienė, Evaldas Kirsanovas.

LASS Lazdijų rajono organizacijos nariai ypač stebėjosi kompiuterių technikos taikymo skyriaus vedėjo Vito Purlio pasakojimu apie lietuvių kalbos sintezatoriaus sukūrimą, apie tai, kaip juo naudojasi aklieji. Tai mums pademonstravo Karolis Verbliugevičius. Kompiuterio raštingumo mokymu domėjosi LASS narys Jonas Šukys. Vedėjas V. Purlys supažindino mus su mokymosi priemonėmis: demonstravo brailio rašomąsias mašinėles - elektrines ir mechanines.

Pietus valgėme LASUC valgykloje. Po pietų socialinio ugdymo skyriaus vedėja Stasė Bričkutė mokė vaikščioti su baltąja lazdele mūsų narį Evaldą Kirsanovą. Jį pakvietė atvykti į Valakupių reabilitacijos centrą.

Ypač vedėja domėjosi mokyklinio amžiaus mokiniais ir kvietė atvykti mokytis į LASUC. Suaugusius informavo apie brailio rašto mokymo kursus, vyksiančius nuo 2007 metų vasario. Mūsų nariai buvo labai sužavėti šio centro veikla. Atsidėkodama LASS Lazdijų rajono tarybos narė Ona Metelionienė įteikė gėlių vedėjai Stasei Bričkutei.

Baigiantis trumpai lapkričio dienai, skubėjome į Aušros Vartų bažnyčią. Palikę aukas ir pasimeldę už šią sėkmingą dieną, sėdome į autobusą ir iškeliavome į Lazdijus.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]