DĖMESIO!

 

SKELBIAMAS TARPTAUTINIS KONKURSAS


Sausio 4 diena - Pasaulinė brailio rašto diena. Ta proga Europos aklųjų sąjunga (EAS) ir jos nacionaliniai nariai iš 45 Europos šalių skelbia tarptautinį rašinio (esė) brailio raštu konkursą.

Konkurso tema - BRAILIO RAŠTAS KEIČIA MANO GYVENIMĄ. Šį konkursą finansuoja dvi Japonijos firmos, kurios rūpinasi brailio rašto plėtra ir populiarinimu pasaulyje.

Aklieji prašomi savo rašinyje per asmeninę patirtį papasakoti, ką brailio raštas davė jiems gyvenime. Šiame konkurse kviečiami dalyvauti visi Europos brailio rašto vartotojai. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 1 rašinį, popierinį arba elektroninį brailio variantą. Rašinėlio apimtis - ne daugiau kaip 1000 žodžių nacionaline kalba. Prie rašinio būtina pateikti savo vardą, pavardę, amžių, šalį ir nacionalinės aklųjų organizacijos pavadinimą. Konkurso dalyviai savo rašinį iki š. m. balandžio 15 d. privalo pateikti savo šalies nacionalinei aklųjų ir silpnaregių organizacijai (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai - LASS). Kiekviena šalis konkursui gali pateikti ne daugiau kaip 5 rašinius, todėl nacionalinė aklųjų organizacija yra atsakinga už galutinę rašinių atranką. LASS centro tarybos pirmininko įsakymu bus sudaryta rašinių vertinimo ir atrankos komisija. Geriausius rašinius bus galimybė skelbti LASS mėnesiniame žurnale "Mūsų žodis" ir kituose leidiniuose.

Organizacija atrinktus rašinius turės išversti į anglų kalbą ir pateikti EAS sekretoriato konkurso atrankos komisijai iki gegužės 31 d. Laimėtojai bus paskelbti per Europos aklųjų sąjungos 8-ąjį suvažiavimą spalio mėn. Turkijoje.

Konkurso rėmėjai nugalėtojams įsteigė tokius prizus:

I prizas - 1000 JAV dolerių ir 100 JAV dolerių vertės dovana;

2 prizai už meistriškumą - po 500 JAV dolerių ir 2 po 100 JAV dolerių vertės dovanos;

2 prizai - puikių (kokybiškų) darbų prizai - po 200 JAV dolerių ir 2 po 50 JAV dolerių vertės dovanos.

 

Savo darbus siųskite adresu:

LASS centro taryba

(Rašinio konkursui)

Labdarių g. 7/11

01120 Vilnius

 

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti LASS centro tarybai tel. (8 5) 2122994 - Audronei arba Danutei.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]