TEISĖ VARTOTI

 

PATARIMAI MOKĖJIMO KORTELIŲ NAUDOTOJAMS


Vis labiau plintant elektroninei bankininkystei tiek vartotojams, tiek kredito įstaigoms vis aktualesnė darosi atliekamų bankinių operacijų saugumo problema. Viena jų - kovoti su vadinamais bankomatų sukčiais, kurie panaudodami nelegalias technines priemones gali nuskaityti magnetinės mokėjimo kortelės duomenis bei slapta vaizdo kamera nufilmuoti renkamą PIN kodą. Pasinaudoję nukopijuotais duomenimis nusikaltėliai akimirksniu gali ištuštinti neapdairaus finansinių paslaugų vartotojo sąskaitą.

Kaip apsisaugoti nuo galimo sukčiavimo?

* Prieš naudojantis bankomatu įsitikinkite, kad jo išorėje nėra vizualiai pastebimų neįprastų žymių (pvz. miniatiūrinės vaizdo kameros ir pan.);

* ranka pridenkite renkamą PIN kodą - toks veiksmas neleis nufilmuoti surinkto kodo;

* naudodami slaptažodžius ir registracijos numerius, atkreipkite dėmesį, ar jūsų nestebi pašaliniai asmenys;

* įsiminkite slaptažodžius ir jų neužsirašykite;

* nesakykite savo slaptažodžių, registracijos numerių ar mokamųjų kortelių duomenų kitiems asmenims;

* nelaikykite informacijos apie slaptažodžius ir mokamąsias korteles kitiems asmenims pasiekiamose vietose, ypač piniginėse, rankinėse ar kartu su mokamosiomis kortelėmis;

* nedelsdami pakeiskite slaptažodį ir blokuokite mokamąją kortelę, įtarę ar sužinoję, kad kiti asmenys žino jūsų slaptažodį ar turi jūsų kortelę;

* nepraneškite slaptažodžių žodžiu, paštu ar elektroniniu paštu banko darbuotojais prisistačiusių asmenų prašymu - bankas niekada nereikalauja šios informacijos pateikti minėtais būdais;

* nesikreipkite konsultacijos dėl naudojimosi mokamąja kortele į kitus asmenis, tokią konsultaciją gali suteikti banko darbuotojai;

* reguliariai tikrinkite lėšų apyvartą ir savo sąskaitų likučius;

* saugokite banko operacijas patvirtinančius dokumentus;

* gavę iš banko mėnesio ataskaitas, patikrinkite, ar banko operacija patvirtinančiuose kvituose nurodytos sumos sutampa su ataskaitų duomenimis.

Praradote mokėjimo kortelę - ką daryti?

Kai elektroninė mokėjimo priemonė pametama ar prarandama kitam asmeniui ją užvaldžius jos naudotojas privalo nedelsdamas žodžiu ar raštu kreiptis į elektroninę mokėjimo priemonę išdavusią kredito įstaigą, kuri pati arba jos įgaliotas asmuo privalo bet kuriuo paros metu priimti vartotojo pranešimą ir blokuoti nurodytą sąskaitą, kad pašaliniai asmenys negalėtų atlikti jokių mokėjimų. Banką ar kitą kredito įstaigą taip pat būtina informuoti, kai naudotojas įtaria, kad jam suteiktos tapatybės patvirtinimo priemonės neužtikrina operacijų saugumo bei ataskaitoje ar kitoje pateiktoje informacijoje naudotojas aptinka jo neinicijuotų arba klaidingai atliktų operacijų.

Kredito įstaigos naudotojui atlygina nuostolius, atsiradusius dėl neįvykdytų arba ne dėl naudotojo kaltės klaidingai įvykdytų operacijų, ne naudotojo inicijuotų operacijų, klaidų arba netikslumų, priskirtinų kredito įstaigai tvarkant naudotojo sąskaitą.

Jei mokėjimo kortele pasinaudojo ją užvaldęs asmuo

Jeigu iki pranešimo apie mokėjimo kortelės praradimą, mokėjimo kortele be jos naudotojo žinios jau buvo atlikti mokėjimai, vadovaujantis Mokėjimų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies nuostatomis, naudotojo nuostolių, susijusių su elektroninės mokėjimo priemonės praradimu, suma neturi viršyti 150 eurų (apie 520 Lt).

Pavyzdys: naudotojas apie mokėjimo kortelės praradimą pastebi tik kitą dieną ir nedelsdamas praneša bankui. Tačiau paaiškėja, kad sąskaitoje jau nėra 2000 litų. Bankas, neįrodęs, kad mokėjimo kortelė prarasta dėl naudotojo tyčios ar didelio neatsargumo, privalo kompensuoti nuostolius, viršijančius 150 eurų. Taigi šiuo atveju naudotojui kredito įstaiga turi kompensuoti 1480 litų. Tačiau mokėjimo kortelės naudotojo patirti nuostoliai neatlyginami, jeigu kredito įstaiga įrodo, kad jie atsirado dėl naudotojo tyčios ar didelio neatsargumo.

Kur kreiptis iškilus ginčui?

Jeigu kredito įstaiga geranoriškai nesutinka kompensuoti nuostolių, atsiradusių ne dėl elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo kaltės, naudotojas į ją privalo kreiptis raštiškai.

Kredito įstaiga privalo nemokamai išnagrinėti kliento skundą ir raštu atsakyti per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei kredito įstaigos atsakymas netenkina vartotojo ar jam nebuvo atsakyta, vartotojas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo skundo pateikimo kredito įstaigai dienos turi kreiptis į Nacionalinę vartotojų teisių apsaugos tarybą.

Nustačiusi, kad vartotojo prašymas atitinka nustatytus reikalavimus, taryba jį išnagrinėja ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tarybos priimti sprendimai yra privalomi, jeigu kredito įstaiga arba vartotojas per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos jo neapskundė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

"M.Ž." inf.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]