GYVENIMO AKTUALIJOS

Andrius VAINORAS

ARTĖJA SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI


Vasario 25 dieną - nauji savivaldybių tarybų rinkimai. Kokių permainų jie atneš, kokie papūs nauji vėjai? Skeptikai tikriausiai pasakys, kad niekas nepasikeis ir viskas liks, kaip buvę. Kiti gi, nors ne kartą buvo nuvilti, eis, balsuos, pareikš savo, kaip piliečių, valią. Labai norėtųsi tikėti, kad tokių bus daugiau nei skeptikų, abejojančių ir jau niekuo netikinčių. Kad ir kaip nelengva būtų gyventi, jeigu to gyvenimo nebandysime keisti, lengviau tikrai nepasidarys.

Ragindami vasario 25-ąją pareikšti savo, kaip piliečių, kaip konkrečios bendruomenės narių, valią, neagituojame už kurią nors partiją, nesakome, kad ši partija yra geresnė už aną partiją ir pan. Tenorime atkreipti dėmesį, kad keliuose Lietuvos miestuose savo kandidatūras į savivaldybių tarybas kelia regėjimo negalią turintys žmonės. Be abejo, jie turi savo politines pažiūras, priklauso ar bent prijaučia konkrečioms partijoms, tie, kas juos rinks arba nerinks, taip pat turės tam tikrų politinių motyvų. Vis dėlto, pernelyg neakcentuojant politinių ir partinių skirtumų, pirmiausia kviestume palaikyti savus kandidatus. Praktika, nors ir labai nedidelė, rodo, kad aklųjų bendruomenei, savivaldybėje turint savo kandidatą, kai kuriuos reikalus tvarkyti tampa šiek tiek lengviau nei jo neturint. O be to, ir Europos aklųjų sąjunga, ir daugelis nacionalinių aklųjų organizacijų, jeigu ne viešai, oficialiai, tai ir pernelyg neslėpdamos deklaruoja, kad mūsų pačių negalia mus daugiau jungia, nei priklausymas vienai ar kitai partijai skiria...

Priminsime kai kuriuos rinkimų į savivaldybių tarybas ypatumus. Žmogus, atėjęs į balsavimo apylinkę, gaus biuletenį, kuriame turės pabraukti tą partiją, už kurią nori atiduoti savo balsą. Svarbu prisiminti, kad tuo balsavimas nesibaigia. Kiekviena partija pateiks savo kandidatų, norinčių tapti savivaldybių tarybų nariais, sąrašus. Iš šių sąrašų reikia išsirinkti (reitinguoti) penkis politikus, kuriais labiausiai pasitikite ir atitinkamuose langeliuose įrašyti jų numerius, pavyzdžiui, 5, 17, 4, 1, 23 ir pan. Atkreipkite dėmesį: kandidatų pavardes jūs rasite balsavimo biuleteniuose, tačiau ne daugiau kaip penkiolika. Pilni sąrašai bus pateikti specialiose brošiūrose, kurias rasite savo rinkimų apylinkėse. Jeigu, pavyzdžiui, politikas, už kurį norite balsuoti, partijos sąraše įrašytas dvidešimt penktas ar trisdešimtas, balsavimo biuletenyje jo pavardės nebus, bet tai nereiškia, kad už jį negalite balsuoti ar įrašyti jo numerio tarp penkių pirmųjų. Reitingavimui skirtuose langeliuose pirmuoju numeriu galite įrašyti bet kurį partijos sąraše esantį politiką. Šiuos balsavimo ypatumus taip smulkiai aiškiname todėl, kad per praėjusius savivaldybių rinkimus kaip tik būta nesusipratimų su partijų sąrašais ir juose esančių kandidatų pavardėmis. Štai Vilniuje, Liberalų ir centro sąjungos sąraše, buvo įrašyta Sigito Bilevičiaus pavardė. Tačiau S. Bilevičiaus rinkiminis numeris buvo antrojoje kandidatų sąrašo pusėje. Pasibaigus rinkimams paaiškėjo, kad kai kurie žmonės už S. Bilevičių nebalsavo vien todėl, kad nerado jo pavardės balsavimo biuletenyje tarp pirmųjų keliolikos partijos keliamų kandidatų. Į tai, kad ši pavardė buvo bendrame partijos kandidatų sąraše, jie neatkreipė dėmesio. Todėl panašios klaidos nereikėtų kartoti. Taigi kandidatams - dar kartą sėkmės, o juos renkantiems - šiek tiek daugiau vienybės ir susiklausymo!

Eilės tvarka pateikiame miestą, kandidato pavardę, partijos numerį bei kandidato vietą partijos sąraše. Tuo metu, kai rengėme šį straipsnį, ne visi kandidatai dar žinojo, kuriuo numeriu į partijos sąrašus jie bus įrašyti. Tokiais atvejais pažymima, kad sąrašo numeris kol kas neaiškus.

 

Vilnius: Algimantas Arbočius, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, sąrašo numeris - 25.

Kaunas: Vytautas Girnius, Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai), sąrašo numeris kol kas neaiškus.

Šiauliai: Lietuvos socialdemokratų partija, Edvardas Žakaris, sąrašo numeris - 15, Ginta Petrauskienė, sąrašo numeris - 26.

Raseiniai: Veronika Čirvinskienė, Naujoji sąjunga (socialliberalai), sąrašo numeris - 3; Rolandas Baltrušaitis - sąrašo numeris kol kas neaiškus.

Klaipėda: Kazys Pakalniškis, Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), sąrašo numeris kol kas neaiškus.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]