GYVENIMO AKTUALIJOS

Jovita LAPINSKAITĖ

NAUJOSE PATALPOSE


Neregiui

 

Kasdien Tave, žmogau, aš sutinku,

Širdy lenkiuos kiekvienąkart aš Tau,

Neši tu savo naštą - tau sunku,

Padėt nemoku, negaliu - matau.

 

Ir tu šypsais, kalbi, juokies,

Lyg būtų lengva Tau gyvent ir eit,

Ir nueini su šypsena, neleidęs nė atsitokėt,

Apie save išdildęs įspūdį negreit.

 

Tavam kely tiek daug, oi, daug kliūčių -

Kiekvienas žingsnis kartais būna juk kančia,

Betgi kūrybos polėkių, Tavų minčių

Kiekvienas gali pavydėt slapčia.

 

Ir nusilenk, žmogau, prieš šitokią tvirtybę,

Ir pamąstyk, ką tu ar aš galėjau, bet nepadariau,

Priimk į savo dvasią tą stiprybę,

Gal pakylėtų ji tave šiek tiek aukščiau.

 

Ne veltui straipsnį pradedame ilgametės LAB Šiaulių filialo vedėjos Stasės Česnauskienės eilėraščiu: nematančiam žmogui knyga - didelis turtas. Rugsėjo 25 d. iškilmingai atidarytas šiuolaikiškai suremontuotas Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialas. Jo naujasis adresas - Spindulio g. 2. Filialas įsikūrė antrajame pastato aukšte.

LAB Šiaulių filialas ilgus metus veikė LASS įmonės patalpų viršutiniame aukšte. Šios patalpos netiko žmonėms su negalia aptarnauti - pastato stogas varvėjo, nebuvo šildymo, vandentiekio, sanitarinių mazgų, apsaugos sistemų. Drėgmė ir šaltis kenkė ir filiale sukauptoms knygoms.

Pirmieji skaitytojai atėjo jau atidarymo metuAtsižvelgdama į sunkią ir kritišką padėtį, LASS skyrė bibliotekai kitas patalpas, tačiau neturėjo finansinių galimybių jas suremontuoti. Iš pradžių bibliotekai buvo skirtos tik 190 kvadratinių metrų ploto patalpos, vėliau atiduotas visas pastato antrasis aukštas - beveik 300 kvadratinių metrų. Lėšų patalpoms remontuoti skyrė Vyriausybė, o padidėjus remontuojamų patalpų plotui, trūkstamų lėšų skirta iš Vyriausybės rezervo fondo.

Lietuvos aklųjų bibliotekos paskelbtą kainų apklausą remontuoti naujai skirtas patalpas laimėjo UAB "Lavastė". Nuo 2006 m. kovo 15 d. užvirė patalpų remonto darbai. Jiems baigiantis, filialo darbuotojai rūpinosi knygų fondų perkėlimu. Kolegiškai talkino ir Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojai - esame jiems dėkingi už pagalbą.

Šiaulių filiale įrengtas šiuolaikiškas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimo skyrius, skaitykla su gausiu informacinių ir periodinių leidinių fondu, šviesios ir patogios ir skaitytojams, ir bibliotekininkams darbo vietos. Filiale įrengta ir interneto skaitykla sutrikusios regos žmonėms. Sumontuotos vėdinimo ir kondicionavimo bei apsaugos sistemos.

Naująsias patalpas papuošė miesto menininkų Povilo Dobkevičiaus ir Rimvydo Daužvardžio darbai. Filialas tapo savita maža meno galerija. Pasak atidaryme dalyvavusio menotyrininko prof. Vytenio Rimkaus, darbai, kuriuos galima liesti rankomis, padeda neregiams pažinti vaizduojamąjį meną.

Juostelę kerpa: (iš dešinės) Šiaulių meras V.Juškus, Seimo narys E.Žakaris ir LAB direktorė J.KuolienėAtidaryme visą LAB kolektyvą sveikino Seimo narys Edvardas Žakaris, Šiaulių miesto meras Vytautas Juškus, sveikinimą elektroniniu paštu atsiuntė Kultūros ministerijos informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjas Rasius Makselis. Suremontuotomis, šviesiomis patalpomis pasidžiaugė LASS centro tarybos pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas ir kultūros programų koordinatorė Danutė Cidzikienė. Surengto teatralizuoto kolegų iš Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos audito metu pripažinta, jog gausus garsinių, brailio ir reginčiųjų leidinių fondas yra tinkamas naudoti, o nauji, šviesūs baldai maloniai nuteikia skaitytojus.

Džiaugdamasi atsinaujinusiu Šiaulių filialu, LAB dėkinga Kultūros ir Finansų ministerijoms, Seimo nariui Edvardui Žakariui, LASS ir visiems, prisidėjusiems prie filialo patalpų atnaujinimo.

LAB Šiaulių filiale, kitąmet minėsiančiame savo veiklos 50-metį, skaito 838 skaitytojai, iš jų - 704 aklieji. Tikimės, kad naujosios patalpos ir paslaugos patrauks gausesnį skaitytojų ir lankytojų būrį. Kviečiame į atsinaujinusį kultūros židinį Šiaulių Gubernijos mikrorajone, linkime malonaus skaitymo ir pažinimo džiaugsmo.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]