SEMINARAI, KONFERENCIJOS

Stasė MAŽUOLIENĖ

"ZELVOJE" BUVO SMAGU


Birželio pabaigoje pasiekė informacija, kad tęsiamas praeitų metų mokomasis seminaras "Nauji socialinio darbo metodai: muzikos bei vaidybos terapijų taikymas darbe su aklaisiais ir silpnaregiais", kurį rengia LASS centro taryba su partneriais iš Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Socialinių darbuotojų rengimo centro. Prisipažinsiu, kad pernai skaitydama "Mūsų žodyje" informaciją apie šį seminarą savotiškai pavydėjau, nes aš jame nedalyvavau. Labai apsidžiaugiau, kai Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkas Sigitas Bilevičius įrašė ir mane į dalyvių sąrašą. Tiesa, gavusi seminaro darbotvarkę, labai išsigandau, nes muzikai ir vaidybai įgimtos gyslelės neturiu. Kaip liaudis sako, meška leteną pridėjo ir stipriai prispaudė. Drąsino tik tai, kad mokomajame seminare bus bendradarbių iš kitų rajonų.

“Svajonių balionėliai” tuoj pakils į dangųPagaliau liepos 31 diena. Mes UAB "Liregus" poilsiavietėje "Zelva". Šiemet čia vyko 4 dienų seminaras. Nedrąsiai rinkomės į pirmą užsiėmimą. Seminaro vedėja dr. Vilmantė Aleksienė žaidimo ir muzikos ritmu pasiūlė susipažinti ir įsitraukti į komandinį aktyvų dalyvavimą. Patiko ir pasidarė įdomu. Seminaro metu teko išbandyti muzikinius sugebėjimus grojant afrikiečių muzikos instrumentais: bongu, būgnais būgneliais, lietaus vamzdžiu, įvairiais barškučiais. Seminare dalyvavo 20 žmonių grupė, kuri buvo padalyta į 4 komandas, gauta užduotis kiekvienai komandai pasakyti žodį, nusakantį komandos sudėtį. Stebuklingi komandų žodžiai: smagu, polėkis, draugai, faina. Iš sugalvotų žodžių kiekviena komanda privalėjo sukurti ketureilį, o vėliau bendromis jėgomis - muzikinį kūrinį. Muzikalių komandos narių Onutės ir Liongino Matusevičių dėka sukūrėme savotišką poilsio namų "Zelva" himną.

Pirmoje seminaro dalyje taikant psichodramos metodą teko nejučia įsitraukti ir išgyventi pasirinkto veikėjo vaidmenį. Mus stebino teatro mokytojos, ekspertės Raimondos Medeišienės subtilumas, mokėjimas prieiti prie kiekvieno dalyvio, pareikalauti aktyvaus vaidinimo, nesijaučiant aktoriumi. Visi seminaro dalyviai noriai ir aktyviai dalyvavo sukurto choro repeticijose. Stengėsi dainuoti iš visos sielos, kad tik galėtų dalyvauti dvejų metų nemokamoje "kelionėje po pasaulį". Pasibaigus paskutinei repeticijai dėstytoja Raimonda Medeišienė padėkojo visiems už puikią vaidybą. Tada supratome - taip įsijautėme į patikėtus vaidmenis, kad net neįtarėme, kai tai tik vaidinimas. Buvo daug tikro nuoširdaus juoko.

Ketvirtą seminaro dieną projekto koordinatorė Danutė Cidzikienė su dėstytoja Raimonda mums išdalino po tris balionus, ant kurių privalėjome užrašyti tris didžiausias savo svajones ir jas bandyti parduoti seminaro draugams. Mainę išmainę svajones, klegėdami nešini balionais atėjome prie ežero ir juos paleidome į dangų, kad mūsų svajonės išsipildytų ir įgytas žinias mokomajame seminare galėtume pritaikyti mūsų darbe. Atsisveikindami klausėme projekto koordinatorės Danutės, kokiu principu buvo komplektuojama grupė, nes iš pirmų užsiėmimų jautėme komandą: draugiškumą, norą padėti vienas kitam. Mes ne tik įgijome naujų žinių, bet ir puikiai pailsėjome.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]