IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

ALFONSUI VALAŠINUI - 100


Liepos 24 dieną pedagogui, ilgamečiam Kauno aklųjų mokyklos vokiečių kalbos mokytojui, vertėjui ir prisiminimų knygų autoriui Alfonsui Valašinui būtų sukakę 100 metų. Šis žmogus paliko ryškų pėdsaką Lietuvos aklųjų gyvenime ir švietime, todėl pedagogas nusipelnė mūsų pagarbos ir tinkamo atminimo.

A. Valašinas gimė 1906 metais Židoniuose, Pasvalio raj. Baigė Linkuvos gimnaziją, po to Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo užsienio kalbas. Po karo 1954 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas.

Dar iki karo A. Valašinas dirbo žurnalo "Naujoji Romuva" redakcijoje - čia pradėjo ir vertėjo darbą. Iš užsienio kalbų išvertė keletą knygų. 1945-1950 m. buvo Valstybinės literatūros leidyklos redakcijos vedėjas. Nuo 1951 m. iki 1978 m. dirbo Kauno aklųjų vidurinėje mokykloje. 1951 - 1960 m. šioje mokykloje ėjo direktoriaus pavaduotojo auklėjimo reikalams pareigas, taip pat jam teko dirbti ir mokymo dalies vedėju. Nuo 1960 m. rudens buvo vokiečių kalbos mokytojas. A. Valašinas iš Kauno aklųjų mokyklos pedagogų kolektyvo išsiskirdavo išprusimu, apsiskaitymu ir didele tolerancija ne tik bendradarbiams, bet ir moksleiviams. Ypač mėgo bendrauti su vyresnių klasių moksleiviais: jiems pasakodavo apie akluosius užsienyje, jų pasiekimus ir didelius laimėjimus, tarp moksleivių propagavo sveiką gyvenimo būdą ir jo principus.

A. Valašinas mokėjo daug užsienio kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, esperanto, rusų ir kt. Rinko informaciją apie pasaulio akluosius, jų švietimą ir lavinimą. Sukauptą medžiagą skelbė periodiniuose leidiniuose, dalyvavo ir skaitė pranešimus įvairiose konferencijose. Sukauptą patirtį užsienyje stengėsi pritaikyti Lietuvos aklųjų švietimui ir lavinimui. Švietimo klausimais jis išspausdino per 200 straipsnių įvairiuose periodiniuose leidiniuose - daugiausia jų spausdinta žurnale "Mūsų žodis". Keletą straipsnių yra paskelbęs vokiečių ir esperanto kalbomis. Į lietuvių kalbą yra išvertęs keletą knygų tiflopedagogikos ir aklųjų reabilitacijos klausimais. A. Valašinas iš sukauptos pedagoginės patirties parašė knygas: "Kauno aklųjų mokyklos-internato tiflopedagoginio darbo apžvalga" (1976), "Aklųjų mobilumas ir jo lavinimas" (1978), "Žymūs pasaulio aklieji" (1972-1973) ir kt. Už darbus tiflologijos srityje 1979 m. ir 1986 m. Lietuvos aklųjų draugijos centro valdyba skyrė jam tiflologijos premijas. A. Valašinas yra palikęs daug prisiminimų, įrašytų garso juostose. Išėjęs į pensiją domėjosi ir dalyvavo aklųjų organizacijos veikloje, palaikė gražius santykius su buvusiais moksleiviais. Dalį savo sukaupto archyvo padovanojo Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriui.

Alfonsas Valašinas mirė 1997 m. gegužės 15 d. Kaune.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Rugpjūčio 5 d. sukanka 105 metai, kai gimė (1901 - 1984) Adolfas Majauskas, muzikos mokytojas, LASS veikėjas.

Rugpjūčio 6 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1946) Alfonsas Kudaras, LASS veikėjas, UAB "Regovitus" direktorius.

Rugpjūčio 7 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1956) Vida Miknienė, literatė.

Rugpjūčio 10 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1946) Vaclovas Maslianikas, istorikas, ilgametis LASUC pedagogas.

Rugpjūčio 28 d. sukanka 100 metų, kai gimė (1906 - 1992) Kazimieras Mirinauskas, pedagogas, pynimo mokytojas, pirmojo vadovėlio pynėjams Lietuvoje autorius.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]