VIRŠELIS

 

I. POLLOCK. DU IŠGYDYTI AKLIEJI


Visais laikais ir visose šalyse žmonės labai vertino ir tausojo regėjimą, o jam sutrikus ieškojo gydymo būdų. Tačiau prarasto regėjimo dažniausiai neįmanoma susigrąžinti. Kai žmogus praranda paskutinę viltį, jis laukia stebuklo. Stebuklais žmonija visais laikais žavėjosi - tokių įrodymų yra visų tautų mituose, legendose, stebuklų pasakose. Stebuklingai išgydyti, kaip rašoma Šventajame Rašte, buvo ne tik kurti, luoši, raupais sergantys, bet ir akli žmonės. Aklojo išgydymo temą mėgo tokie įžymūs dailininkai, kaip antai: Botičelis, Leonardas da Vinčis, Rafaelas Santis, Rubensas, Rembrantas, Nesterovas ir kiti.

Prisimenant Šventąjį Raštą, galima būtų manyti, kad Kristus prie Jericho miesto vartų išgydė tris neregius. Mat Evangelijoje pagal Morkų aprašomas momentas, kai Kristus ateina į Jericho miestą ir pamato neregį. Evangelijoje pagal Matą Jėzus, išeidamas iš miesto, pamato du neregius. Šią trijų neregių hipotezę patvirtina Evangelijos pagal Luką Jericho neregio aprašymas, kur pažymima, kad "kai Jėzus prisiartino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta" (Lk 18; ŠR 1664). Taigi galime daryti prielaidą, jog Jėzus prie Jericho miesto išgydė tris neregius: Bartimiejų, Timiejaus sūnų, įeidamas į miestą, kitus du neįvardytus - išeidamas. Tuo galima paaiškinti ir dailininkų pasirinkimą, kodėl vieni jų Jericho neregį vaizduoja vieną, kiti - du. Tačiau niekur iki šiol nebuvo minima, kad Jėzus prie Jericho išgydė ne vieną, ne du, o tris neregius.

Šiame žurnalo numeryje pristatome šiuolaikinio anglų dailininko Iano Pollocko (gim. 1950 m.) paveikslą "Du išgydyti aklieji". Dailininkas atsisako klasikinio aklojo išgijimo siužeto. Čia nėra Kristaus. Neregiai, jau išgydyti, nedrąsiai, susikibę rankomis ir baksnodami sieną trumpa lazdele, žengia savo pirmuosius žingsnius. Jų žvilgsniai labai susikaupę, aplinką jie stebi daugiau su nepasitikėjimu negu nuostaba. Mes žinome, tiesa, nedažnus, tačiau literatūroje aprašytus po sėkmingų operacijų regėjimo atgavimo atvejus, kai po ilgesnės neregystės ir suaugusiajam reikia mokytis pažinti aplinkinį pasaulį iš naujo. Taigi prieš mus - paveikslas, kuriame dominuoja rausvi, juodi bei pilki tonai, ir tai ne karikatūra, o tokia šiuolaikinio anglų dailininko tapymo maniera.

Dailininko, gyvenančio Maccesfieldo mieste, paveikslas "Du išgydyti aklieji", nutapytas akvarele, rašalu ir guašu, 55x75 cm, yra saugomas Eicho galerijoje.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]