RENGINIAI

Ina PRAPROVIENĖ

PIRMĄ KARTĄ


2005 m. birželio mėnesį aš ir mano kolegė Stasė Ingaunytė dalyvavome tarptautinio projekto "Tactus" pasitarime Prahoje. Tarptautinis projektas vykdomas nuo 1999 m. ir jame dalyvauja įvairios aklaisiais besirūpinančios organizacijos iš skirtingų Europos šalių, kurias suvienijo bendras tikslas, - pagyvinti knygų vaikams su reljefinėmis iliustracijomis leidybą, užmegzti bendradarbiavimą, suaktyvinti mokslinius tiflografikos tyrimus, organizuoti tiflografika iliustruotų knygų akliems ir silpnaregiams vaikams konkursus. Apie grupelę entuziastų, kurie leidžia tiflografika iliustruotas knygeles akliems vaikams, sužinojome iš žurnalo "The new beacon". LAB prisijungė prie "Tactus" projekto kaip asocijuota narė, nes norint tapti tikrąja nare reikia sumokėti nemažą nario mokestį. "Tactus" konkurso metu atrinktos geriausios knygos rankiniu būdu yra dauginamos nedidelėje dirbtuvėlėje Dižone (Prancūzijoje) ir parduodamos "Tactus" narių šalyse: Pranzūcijoje, Belgijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje, Anglijoje, Lenkijoje ir Olandijoje.

Mūsų komandiruotės tikslas buvo apžiūrėti knygas su reljefinėmis iliustracijomis, nes tokių knygelių Lietuvoje labai trūksta.

Pasisėmusios šiek tiek patirties Prahoje, apžiūrėjusios ir pačiupinėjusios darbščiųjų rankų sukurtas knygeles, nusprendėme ir Lietuvos vaikams suteikti galimybę skaityti panašias knygeles, todėl sumanėme paskelbti knygelių sutrikusios regos vaikams su reljefinėmis iliustracijomis konkursą Lietuvoje. Lietuvos aklųjų biblioteka ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga pirmą kartą suteikė galimybę visiems mėgstantiems kurti rankdarbius ir turintiems įdomių idėjų žmonėms dalyvauti knygos konkurse.

Konkursas vyko 2005 m. lapkričio 1 d. - 2006 m. balandžio 10 d. Svarbiausia konkurso sąlyga - knygos turi būti su reljefinėmis, kontrastingų spalvų iliustracijomis, pritaikytos neregiams ir silpnaregiams vaikams, tekstas aiškus, lengvai suvokiamas, užrašytas brailio ir padidintu reginčiųjų raštu.

Konkursui buvo pateikta 10 knygelių. Daugumos knygelių iliustracijos buvo sukurtos priklijuojant audinius, kartoną, kailį, medį, piešiant su reljefiniais dažais ant popieriaus. Džiugu, kad konkurse dalyvavo ne tik pedagogai ir jų kolektyvai, bet ir moksleiviai, norėdami patys geriau susipažinti su regos negalią turinčių bendraamžių gyvenimu ir kartu pateikti jiems malonią staigmeną - savo darbo knygeles, padėsiančias pažinti aplinką.

Knygas vertino kompetentinga penkių narių komisija: Juozas Bazys, Stasė Ingaunytė, Alvydas Tamošaitis (LAB), Ramunė Žaržojutė (LASS) ir Vytautas Gendvilas ("Mūsų žodis").

Knygelių su reljefinėmis iliustracijomis konkurso vertinimo komisija darbą baigė

Labiausiai žiuri sudomino B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus "Beatričės namai" ir Vilniaus 2-ųjų vaikų globos namų autorių kolektyvo sukurtas knygų rinkinys " Padainuok man apie aveles". Jį sudaro dvi didelio formato knygos audiniu aptrauktais viršeliais su kompaktinėmis plokštelėmis, kuriose įrašytos B. Grincevičiūtės atliekamos dainelės vaikams. Spalvotus reljefinius piešinius iš natūralaus kailio, odos, vilnonio audinio sukūrė jaunieji dailininkai, vadovaujami dailės mokytojos Reginos Andriulaitytės. Jaunieji silpnaregiai skaitytojai gali klausytis dainelių, susipažinti su paveikslėliais, t.y. juos liesti, uostyti ir kartu dainuoti. Dainelių tekstai užrašyti brailio ir padidintu reginčiųjų raštu lietuvių bei anglų kalbomis.

O štai Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos 8 c klasės moksleivė Ilona Praprovaitė, ilgai galvojusi, kokią knygelę galėtų pateikti konkursui, netikėtai susapnavo, kad reikia užrašyti lietuvių liaudies mįsles, jų atsakymus pavaizduoti reljefiniais piešiniais iš skirtingos faktūros audinių, odos skiaučių, kartono, o savo knygelę pavadinti "Įmink mislę".

LASUC pedagogės Valerija Jukniuvienė, Valentina Vaidilienė konkursui atsiuntė keletą darbų. Savo kūrybos eilėraštuką mažiesiems "Ožiukai" iliustravo paveikslėliais iš natūralaus kailio, medžio.

Žiuri, kaip ir buvo skelbta konkurso sąlygose, vertino ir paskyrė premijas dviejose amžiaus grupėse: tai knygos vaikams iki 7 metų ir knygos vaikams nuo 7 iki 12 metų.

I grupei paskirtos tokios premijos: I premija - Ingai Praprovaitei už knygą "Marmelado skonis", II premija - Ilonai Praprovaitei už knygą "Įmink mįslę", III premija - Valerijai Jukniuvienei, Valentinai Vaidilienei už knygą "Ožiukai". Paskatinamoji premija paskirta Linai Petrikaitienei, Birutei Bartkienei, Jūratei Šatkutei už knygą "Mažojo giliuko kelionė per metų laikų šalį".

II grupei (knygos 7-12 metų vaikams) paskirtos premijos: I premija - autorių kolektyvui iš B. Grincevičiūtės memorialinio buto-muziejaus "Beatričės namai" ir Vilniaus 2-ųjų globos namų su vadove Regina Andriulaityte už knygą "Padainuok man apie aveles", II premija - Valerijai Jukniuvienei ir Valentinai Vaidilienei už knygą "Pavasarėlis pasipuošė žiedais", III premija - Laimai Baranauskienei, Laimai Bukauskaitei, Irenai Greičiūnienei, Romai Jokubaitienei, Jūratei Šatkutei, Bronei Venienei už knygą "Miko nuotaikos". Paskatinamoji premija paskirta Genovaitei Vaitkuvienei, Giedrei Petkuvienei, Teresei Pangonienei, Linai Vitkuvienei už knygą "Tilė".

Visos konkursui pateiktos knygelės papildė LAB fondus. Belieka tikėti, kad panašūs konkursai bus organizuojami ir ateityje, o neįprastos, spalvingos, įdomios knygelės džiugins mažuosius skaitytojus.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]