LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Šių metų balandžio 26 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo dvylika iš keturiolikos tarybos narių. Posėdžio darbotvarkėje buvo penkiolika klausimų. Tarp jų - klausimai, susiję su LASS XVII suvažiavimu. Posėdyje nutarta LASS XVII suvažiavimą sušaukti šių metų birželio 15-16 dieną Vilniuje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre.

Atsižvelgus į LASS centro tarybos narių pateiktas pastabas patvirtinta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos šešioliktosios centro tarybos 2002-2006 metų veiklos ataskaita LASS XVII suvažiavimui. LASS centro tarybos pirmininkas Osvaldas Petrauskas padėkojo buvusiai LASS centro tarybos darbuotojai Zitai Juodkienei už darbą rengiant ataskaitos projektą. Ataskaita atiduota rengti spaudai. Po to ji bus pateikta LASS XVII suvažiavimo delegatams susipažinti.

Svarstyta jau trečia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įstatų redakcija. Su įstatų projektu galima susipažinti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių svetainėje internete (www.lass.lt).

LASS centro tarybos posėdyje sudarytas LASS XVII suvažiavimo darbotvarkės projektas ir grupė LASS XVII suvažiavimo dokumentams rengti. Ją sudaro: Sigitas Armonas, Stasys Babonas, Sigitas Bilevičius, Vytautas Gendvilas, Juozapas Kairys, Leonas Kirkilovskis, Nijolė Klepikienė, Alfonsas Navickis, Osvaldas Petrauskas, Giedrius Stoškus, Egidijus Urna, Aloyzas Vilimas.

Namažą LASS centro tarybos posėdžio darbo dalį sudarė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinių balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitų bei viešųjų įstaigų buhalterinių balansų ir veiklos rezultatų ataskaitų tvirtinimas. Svarstyti UAB "Regseda", UAB "Brailio spauda", UAB "Etalinkas", VšĮ Klaipėdos ir Telšių apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba, VšĮ Šiaulių ir Tauragės apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba, VšĮ Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba, VšĮ Lietuvos aklųjų choras bei VšĮ PBC pateikti dokumentai.

Kalbėdama apie UAB "Regseda", daugelio LASS įmonių auditą atlikusi auditorė D. Vyšniauskienė sakė, kad įmonei reikėtų pasitvirtinti naujus produkcijos savikainos įkainius ir daugiau dėmesio skirti nuomai. LASS pirmininko pavaduotojas S. Plauška kalbėjo apie tai, kad UAB "Regseda" yra vienintelė įmonė, kuri 2005 metus baigė turėdama nuostolių. Tam turėjo įtakos direktorių kaita, aplaidžiai vykdyta gamybos kontrolė, parduodant produkciją pasirašytos nuostolingos sutartys. Įmonė gali išnuomoti 2500 kv. m. ir gauti realų pelną palyginti nedidelėmis sąnaudomis. Jei įmonė du ketvirčius neturi pelno, LASS centro taryboje turi būti svarstomas direktoriaus arba įmonės likimas. S. Plauška rekomendavo LASS centro tarybos nariams atsižvelgti į faktą, kad klaidos buvo padarytos ne šio direktoriaus, o nuostoliai šiuo metu yra mažinami, pastebimos teigiamos tendencijos. LASS pirmininkas O. Petrauskas sakė, kad didžiausių nuostolių UAB "Regseda" padarė mechaninis cechas: jame dirbo 18 reginčių žmonių, jie gavo gerus atlyginimus, nors užsakymų ilgą laiką nebuvo. LASS tarybos narys E. Žakaris siūlė kol kas nesvarstyti direktoriaus likimo, nes jis dirbti atėjo, kai įmonės padėtis buvo prasta. UAB "Regseda" direktorius E. Ambrozaitis LASS centro tarybos nariams aiškino, kad šiuo metu įmonėje dirba 67 žmonės, iš jų 41 turi negalią (16 - I gr., 24 - II gr., 1 - III gr.). Iš mechaninio cecho jau išėjo 11 žmonių, liko tik reikalingi įmonės reikmėms. Cechas buvo užėmęs dideles patalpas, kurias dabar bus galima nuomoti. Jau išsiuntinėti komerciniai pasiūlymai dangteliams pagaminti, tačiau gautas užsakymas tik 8000 vienetų. Įmonė bandys vežti produkciją į Latviją ir Estiją. Naujausiais duomenimis įmonė du mėnesius dirba pelningai, reorganizuojama administracija, mažinamas darbuotojų skaičius. Šiaudinių gaminių paklausa maža, jie bus gaminami tik gavus užsakymą.

Svarstant UAB "Etalinkas" veiklą, jos direktorius E. Biknevičius sakė, kad vykdant "Phare" projektą bendrovė įsteigta 2005 m. liepos mėn., o veiklą pradėjo spalį. Veiklos sritis - kompiuterių komplektavimas, programavimo paslaugos, turinio valdymo sistemų diegimas. UAB "Etalinkas" dirba 7 žmonės, 6 iš jų turi regėjimo negalią (4 - I gr., 2 - II gr.). E. Biknevičiaus nomone, didžiausia veiklos problema yra ta, kad įmonės vis dažniau užsisako originalius, jau sukomplektuotus kompiuterius, o tokių "Etalinkas" pardavinėti negali, nes mažmeninė prekyba nėra leistina veikla socialinėse įmonėse.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos viešųjų įstaigų veiklai rimtesnių priekaištų LASS centro tarybos nariai neturėjo. Todėl be didelių diskusijų visų jų buhalteriniai balansai ir veiklos rezultatų ataskaitos buvo patvirtintos.

Kitas, matyt, jau paskutinis, šios kadencijos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos posėdis turėtų įvykti gegužės mėnesį.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]