LASS CENTRO TARYBOJE

 

 


Šių metų kovo 8 dieną įvyko LASS centro tarybos posėdis. Jame iš 14 tarybos narių dalyvavo 13. Posėdžio darbotvarkėje buvo numatyta 14 klausimų.

Posėdžio pradžioje kalbėjęs LASS pirmininko pavaduotojas S. Armonas susirinkusius informavo apie tai, jog Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga pateikė Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Žmonių su negalia socialinės integracijos programą 2006 metams, kurią sudarė 35 projektai. Ekspertai leido vykdyti 28 projektus. 2006 metų programos finansavimas, lyginant ją su 2005 metais, padidėjo 10 proc.

Posėdyje aptarta neregiams teikiamų skaitovo paslaugų tikslinės programos vykdymo tvarka. Joje esminių pakeitimų nepadaryta. Skaitovo paslaugas, jei tvarka nebus pakeista, 2006 metais gaus aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentai, magistrantai, LASS rajonų organizacijų pirmininkai bei LASS miestų organizacijų pirmininkai (kai organizacijoje ne mažiau kaip 100 narių), integruotai besimokantys XI, XII klasių moksleiviai, šeimos, kuriose abiejų tėvų darbingumo lygis yra iki 25 proc., o vaikai mokosi bendrojo lavinimo mokyklų I-IV klasėse. Norint gauti skaitovo paslaugą reikia kreiptis į LASS apskričių tarybas.

Praėjus LASS apskričių rajonų organizacijų ataskaitinėms rinkiminėms konferencijoms ir išrinkus pirmininkus su jais sudarytos darbo sutartys. Kovo mėnesio LASS CT posėdyje sutartys sudarytos su LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininku S. Bilevičiumi bei LASS Šiaulių ir Tauragės apskričių tarybos pirmininku A. Navickiu.

Didžiąją posėdžio laiko dalį užėmė LASS įkurtų viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinių balansų ir veiklos rezultatų ataskaitų už 2005 metus tvirtinimas. LASS centro tarybos nariams pristatyti Všį "PBC", VšĮ "Aksida", VšĮ "Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių taryba", UAB "Regovitus" ir UAB "Liregus" veiklos ataskaitos ir buhalteriniai balansai. Savo išvadas pateikė įmones tikrinusi auditorė Danutė Černiauskienė. Ji didelių priekaištų tikrintoms institucijoms neturėjo, todėl ataskaitos ir balansai apsvarstyti ir dauguma tarybos narių balsų patvirtinti.

LASS centro tarybos nariai buvo supažindinti su informacija apie tai, kad nuo šių metų gegužės 1 dienos kompiuteriu dirbantys aklieji ir silpnaregiai galės naudotis nauja kalbos sintezatoriaus versija. Taip pat bus galima naudotis ir mobiliesiems telefonams skirtu kalbos sintezatoriumi.

Taip pat LASS centro taryboje pritarta Vilniaus kolegijos siūlymui šiais metais suburti grupę studentų masažuotojo specialybei įgyti. LASS centro taryba įpareigojo LASS apskričių tarybas perduoti informaciją tiems, kas norėtų įsigyti masažuotojo specialybę. Informaciją taip pat rasite Lietuvos aklųjų ir silpnaregių svetainėje (www.lass.lt). Norinčių studijuoti dokumentai bus priimami nuo šių metų liepos 10 iki rugpjūčio 9 dienos. Į mokslą priimami asmenys, ne jaunesni nei 19 metų, turintys vidurinį išsilavinimą. Mokymasis trunka dvejus metus.

LASS centro tarybos nariai informuoti apie tai, jog vyksta derybos su AB "Lietuvos telekomas" dėl internetinio ryšio LASS rajonų organizacijoms suteikimo - taigi nuo šių metų gegužės pradžios visose LASS rajonų organizacijose turėtų būti įvestas internetinis ryšys.

Kitą LASS centro tarybos posėdį numatoma surengti šių metų balandžio mėnesio pabaigoje.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]