JUBILIEJAI

Audronė KREIZIENĖ

PRASMINGA ŠVENTĖ


2005 metų gruodžio 7 dieną buvo paminėtas LASS Ukmergės rajono pirminės organizacijos įkūrimo 40 - metis. Į šventę atvyko Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Grigorijus Molčanovas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Eglė Kaučikienė, LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkas Sigitas Bilevičius bei socialinio darbo koordinatorė Likumida Orlova, UAB "Liregus" direktorius Leonas Kirkilovskis, Ukmergės "Sodros" vyriausioji inspektorė Rita Vaitkevičienė, radijo laidos "Sutik mane" vedėja Gema Padribonienė, Vilniaus Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro kanklių ansamblis, vadovaujamas Dainoros Kindarienės.

Apie LASS Ukmergės rajono organizaciją nuo 1961 m. iki 1985 m. yra parašytas metraštis. Šiam metraščiui medžiagą surinko ir paruošė Vanda Rudavičiūtė, o ruošiant jį, konsultavo Leonas Kirkilovskis - UAB "Liregus" direktorius, ir Jūra Mockevičienė - buvusi ilgametė Ukmergės rajono tarybos pirmininkė.

1965 m. spalio 19 d. Vilniaus tarprajoninės valdybos prezidiumo nutarimu buvo patvirtinta LAD Ukmergės pirminė organizacija ir jos biuro sudėtis: pirmininkas Jonas Gleiznys, sekretorius Steponas Gogys, kontrolierius Jonas Grigaliūnas. Pirmininkui dirbti buvo labai sunku, dokumentus surašyti padėdavo duktė. Draugijos nariai buvo 17 žmonių ir visi tokie pat. Patalpų pirminė organizacija neturėjo, taigi posėdžiai vykdavo tai pas vieną, tai pas kitą biuro narį. Pagrindinis draugijos veiklos uždavinys - suburti akluosius ir silpnaregius. 1966 m. Ukmergėje pradedamas organizuoti regėjimo invalidų namudinis darbas. Šio baro brigadininkė Janina Rinkevičienė sustūmė kokių 14 kvadratinių metrų rūsyje bulves į kampą ir sukrovė dėžes su produkcija. Tai ir buvo ukmergiečių gamybininkų darbo pradžia. 1969 m. pirmininku išrenkamas Juozas Kačinskas. Labai entuziastingai būrėsi saviveiklininkai, kurie repetavo pensininkų tarybos kambaryje. Susikūrė etnografinis ansamblis. Ukmergės saviveiklininkai visoje Vilniaus zonoje buvo veikliausi.

1975 m. Ukmergės organizacijoje jau 146 nariai. Svarbiausia, kad patys nariai pradėjo suvokti, kas yra ta Aklųjų draugija. Pradėjo ne tik prašyti, bet ir patys rūpintis jos veikla.

1976 m. gegužės mėn. atiduodamas eksploatacijai gyvenamasis namas Deltuvos g. 20. Į Ukmergę persikėlė gyventi apie 30 darbingo amžiaus regėjimo invalidų. Jie suvažiavo iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio rajonų. Du butai skiriami gamybai, du - pirminei organizacijai, mokyklai, bibliotekėlei. Pradedami kloti ir Vilniaus GMK filialo Ukmergėje pamatai.

1978 m. išrenkamas naujas organizacijos pirmininkas Stasys Inta. Draugijos narius lankė Emilija Urbonavičienė, Steponas Gogys, juos registravo, tikslino silpnaregių ir aklų vaikų sąrašus.

1982 m. sausio mėn. persikeliama į naujas gamybines patalpas. Tuoj po atidarymo bare dirbo 45 darbininkai ir 32 namudininkai. Lapkričio mėn. organizacijai vadovauti pradėjo Jūra Mockevičienė - iš pradžių droviai, nedrąsiai, vis abejodama savo sugebėjimais ir jėgomis, bet tolydžio vis tvirčiau, kasdien vis su didesniu pasitikėjimu ir platesniu užmoju.

1984 m. organizacijoje 146 nariai. Geru žodžiu visad minimos gamybininkės Veronika Žukauskienė, Emilija Urbonavičienė, Elena Liutkonienė, Ona Gudelytė. Saviveiklininkai koncertavo Kaune, Kupiškyje, Molėtuose. Po Jūros Mockevičienės mirties, nuo 1999 m. iki 2003 m., pirmininku išrenkamas Juozas Kačinskas, o 2003 m. spalio mėn. pirmininke išrenkama Asta Girnienė. 2005 m. spalio mėn. įvyko LASS Ukmergės rajono tarybos ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja taryba ir jos pirmininkė Audronė Kreizienė.

LASS nariams teikiamos socialinės paslaugos: bendravimo, informavimo, konsultavimo, palydovo, skaitovo, skalbimo. Organizacijos pasididžiavimas - dainos ansamblis "Smiltelė", kuriam vadovauja Regina Ališauskaitė. Šis ansamblis jau atšventė savo veiklos 20 - metį. Kolektyvas turi gražias ir ilgametes tradicijas, kuriomis didžiuojasi. Į šventę susirinko apie 60 organizacijos narių. LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkas Sigitas Bilevičius padėkos raštais apdovanojo 15 organizacijos narių - veteranų. Visus pradžiugino skambi kanklių muzika, dainavo dainos ansamblis "Smiltelė".

Ruošiant šią šventę, už paramą norėčiau padėkoti rėmėjams: LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos pirmininkui S. Bilevičiui, UAB "Liregus" direktoriui L. Kirkilovskiui, Ukmergės vartotojų kooperatyvo pirmininkei A. Andrikonienei, Ukmergės pieninės direktoriui V. Lapei, Ukmergės AB "Geras skonis" direktorei Z. Bielickienei, UAB "Norfa", Ukmergės gėlių salonų "Raganė" ir "Gėlės" savininkėms ir kitiems.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]