GYVENIMO AKTUALIJOS

 

DARBO BUS VISIEMS


Pradėjome 2006 metus. Gyvenimas eina kaip ėjęs. Tačiau metų pradžia - lyg koks riboženklis ilgame kelyje. Tai proga atsigręžti atgal, pažvelgti į priekį. Kokie buvo praėję metai, kas mūsų laukia ateityje? Į šiuos ir kitus klausimus "Mūsų žodžiui" atsakyti sutiko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Osvaldas Petrauskas.

- Kokie Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams buvo praėję metai?

- Pradžioje norėčiau visus pasveikinti Naujųjų metų proga ir palinkėti visiems sėkmės darbuose, laimės ir sveikatos. O kalbant apie praėjusius metus, galime sakyti, kad jie finansiškai nebuvo blogi. "Programinių" lėšų gavome daugiau nei užpernai ir laiku. Todėl ir programų įvykdėme nemažai. Plačiau apie šią veiklą bus galima pasiskaityti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 2005 metų ataskaitoje.

Praėjusiais metais įsibėgėjo socialinių įmonių įstatymo vykdymas. Mūsų įmonės vis daugiau bendros kalbos randa su darbo birža. Pavyko iš esmės mūsų labui pakoreguoti socialinių paslaugų įstatymo projektą. Tačiau su politikais bendrauti teko mažiau: dėl Lietuvą krėtusių skandalų jie ir taip turėjo ką veikti. Jei prisiminsime invalidumą pakeitusį darbingumo netekimo laipsnį, tai, manau, kol viskas susitvarkys, problemų dar užteks keleriems metams. Kuriama sistema, kurios visumos dar niekas nemato. Yra patirties ir informacijos iš kitų valstybių, tačiau teks sukurti lietuvišką modelį. Manyčiau, didelis laimėjimas šioje srityje yra tai, kad liko galimybė tiems, kuriems invalidumo grupė suteikta iki 2005 metų vasaros, ir toliau gauti invalidumo pensiją, naudotis invalidams taikytomis lengvatomis.

- Ar šalies valdžiai nekyla noras šį iškovojimą panaikinti?

- Kol kas, atrodo, niekas nesiruošia dėl kelių paliktų lengvatų gadinti savo įvaizdžio. Juo labiau, kad Lietuvos ekonomika kyla, biudžetas didėja. O ir rinkimai ne už kalnų...

- Kokie 2006-ieji bus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai?

- Mūsų organizacijai šie metai neeiliniai. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga švenčia 80-metį. Kitas svarbus įvykis - apskričių organizacijų konferencijos ir LASS XVII suvažiavimas. O suvažiavimo delegatams darbo bus, nes reikės organizacijos įstatus pritaikyti prie jau veikiančio Asociacijų įstatymo. Taip pat šių metų rudenį įvyks IV Beatričės Grincevičiūtės vardo vokalistų konkursas. Bus darbo ir kasdienėje organizacijos veikloje. Darbų pridės kompensacinės technikos akliesiems ir silpnaregiams skirstymo naujoji tvarka, aklųjų ir silpnaregių studentų rėmimo tvarkos pasikeitimai. Šias funkcijas ruošiasi perimti valstybė. Tačiau savo nuostatas turės paruošti ir LASS.

Paraiškų teikimas Nacionalinei žmonių su negalia integracijos programai taps dar sudėtingesnis. 2007 metais paraiškos šiai programai mažai kuo skirsis nuo paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. Todėl darbo tikrai padaugės visiems - nuo rajonų, apskričių organizacijų iki centro tarybos. Tikrinimų ir kontroliavimo, matyt, bus dar daugiau, nes naujai kuriamame Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos smarkiai stiprinama auditorių grandis.

- Ar galima šiame "žaidimo taisyklių" griežtinime įžvelgti valstybės kovą su nevyriausybinėmis organizacijomis?

- Nepavadinčiau to kova, tačiau, mano nuomone, mažoms organizacijoms bus sunku išgyventi ir dalis jų išnyks. Šiuo metu Lietuvoje gali išlikti tik gerus specialistus turinčios nevyriausybinės organizacijos. Tvarka griežtėja ir artėja prie europinių standartų. Ateityje, manau, taps neįmanomi tokie dalykai, kai pinigų iš valstybės buvo prašoma vieniems darbams, už gautus pinigus padaromi kiti, o atsiskaitoma - už trečius darbus.

- Kokią įtaką Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veiklai darys nuo šių metų pradėjęs veikti Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos?

- Manau, kad Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Vyriausybės perorganizavimas į departamentą didelės įtakos LASS neturės. Kol kas tai daugiau iškabų, o ne esmės, keitimas. Tačiau ilgalaikių prognozių daryti nesiimu.

- O kokie pavojai tyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 2006 metais?

- Didžiausią grėsmę matau funkcijų persiskirstymo srityje. Tai ir suvažiavime teks svarstyti: ką norime ir galime daryti patys, o ką nori daryti ir darys valstybinės ar savivaldybių institucijos. Mes galime ir toliau norėti, kaip tai darėme keliasdešimt metų, pavyzdžiui, organizuoti neregių poilsį, tačiau ar tam valstybė skirs programinių lėšų - kitas klausimas. Kitaip tariant, teks peržiūrėti savo norus ir priderinti juos prie galimybių gauti pinigų. Reikės organizacijos prioritetus priderinti prie valstybinių programų prioritetų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos dar tarybiniais laikais vykdytų dalį funkcijų perima valstybė, savivaldybės, pvz.: nebestatome akliesiems ir silpnaregiams butų, bendrabučių. Tačiau su nauja tvarka atsiranda ir naujos, dar mūsų neišbandytos galimybės, kuriomis galėtume labiau pasinaudoti. Tai - žmonių ar jų grupių interesų atstovavimas ir gynimas valdžios institucijose, teismuose ir kt.

- O ką sako Europos Sąjungos aklųjų ir silpnaregių organizacijų patirtis?

- Per netrumpą laiką, kai bendraujame su Europos Sąjungos aklųjų organizacijomis, susidarė įspūdis, kad dviejų vienodų valstybių ir jose veikiančių neregių organizacijų nėra. Kiekviena valstybė turi savitą socialinę sistemą, prie kurios aklųjų organizacijos bando prisitaikyti. Valstybių ir neregių organizacijų funkcijų pasidalinimo santykis labai priklauso nuo aklųjų organizacijų aktyvumo. Stiprios, aktyviai politiniame gyvenime dalyvaujančios organizacijos vykdo daugiau funkcijų (kaip mūsų sektini pavyzdžiai - Skandinavijos valstybės, Jungtinė Karalystė). Europoje yra ir taip: stiprios ekonomiškai valstybės ( Šveicarija, Austrija, Olandija ) neregių organizacijas yra beveik visiškai išstūmusios iš mums įprastos praktinės veiklos. Tokiose valstybėse ir aklųjų bei silpnaregių sąjungą rasti gana sunku. Šiuo pasikeitimų laikotarpiu svarbu pažymėti tai, kad ateityje veiksime tiek, kiek sugebėsime "atsikovoti". Galutinis rezultatas priklauso ne nuo kelių, keliolikos aktyvesnių aklųjų ir silpnaregių, o nuo visų septynių tūkstančių LASS narių: kuo būsime aktyvesni, tuo daugiau turėsime ir galėsime.

- Ačiū už pokalbį.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]