VIRŠELIS

 

ŠVENTOJI OTILIJA. VOTAS II


Parašas po iliustracija

Š. m. "Mūsų žodžio" antrajame numeryje pristatydami pirmąjį votą rašėme, jog votas (lot. votum - linkėjimas, dovana, pažadas) - tai simboliniai daiktai, kabinami prie šventojo paveikslo, statulos, dovanoti kokia nors intencija, pavyzdžiui, prašant sveikatos, tai materializuotas prašymas. Šioje reprodukcijoje pateikiamas votų paveikslas, kuriuo išreiškiama padėka ar prašymas. Šv. Otilija laikoma neregių patrone, kuri yra ypač garbinama Pietų Vokietijoje. Pasak legendos, Otilija gimė akla, o krikšto metu vaikas atgavo regėjimą.

Voto viršutinėje dalyje su Benediktinų ordino vienuolės drabužiais ir lazda pavaizduota šv. Otilija klūpo sudėjusi rankas maldai. Prašančios akys nukreiptos į dangų. Ji prašo pagalbos neregiams ir silpnai matantiems žmonėms. Greta ant debesies atversta knyga rodo, kad ji išsimokslinusi, o atverstos knygos puslapiuose nupieštos akys primena, jog šv. Otilija - neregių patronė.

Apatinėje voto dalyje - klūpanti ir besimeldžianti jauna moteris su rožiniu rankose. Jos maldaujančios akys nukreiptos į dangų. Ji reginti, tačiau regėjimo galios, matyt, prašo savo vaikui ar kitiems artimiesiems.

Šis votas nutapytas 1864 metais ir saugomas Miunchene.

Vytautas GUDONIS

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]