IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


KRETINGIŠKIO MUZIKO JUBILIEJUS

Gruodžio 4 d. kretingiškiui Vytautui Kubilinskui sukanka 50 metų, tai muzikos kūrėjas ir atlikėjas, jaunųjų dainininkų ugdytojas.

V. Kubilinskas gimė 1955 metais Salantuose. Nuo vaikystės buvo silpno regėjimo, mokėsi Kauno ir Vilniaus aklųjų mokyklose. Vytauto muzikiniai gabumai išryškėjo labai anksti. Jau devintoje klasėje pats pradėjo kurti muziką. Kompozicijos mokėsi pas gerai žinomą kaunietį kompozitorių Giedrių Kuprevičių. 1974 m. dalyvavo Lietuvos jaunųjų kompozitorių konkurse. Dar mokydamasis vidurinėje mokykloje V. Kubilinskas suprato, kad jo tolimesnis gyvenimas bus glaudžiai susietas su muzika. 1976-1980 m. mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, choro dirigavimo klasėje. 1981 - 1985 m. studijavo Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose ir įgijo muzikos mokytojo specialybę. Kurį laiką dirbo mokytoju Kretingos 3-ojoje vidurinėje mokykloje, pastaruosius 20 metų dirba muzikos vadovu viename vaikų darželių. Šiame Žemaitijos mieste V. Kubilinskas garsėja gebėjimu vadovauti įvairiems muzikos kolektyvams. Dažnai koncertuoja pajūrio krašte organizuojamuose muzikiniuose renginiuose. Nuo 1991 m. kaip armonikininkas įsijungė į "Pupų dėdės" draugijos veiklą. Kretingoje vadovauja liaudiškos muzikos kapelai "Sodžius". V. Kubilinskas - labai universalus muzikantas, grojantis įvairiais muzikos instrumentais: akordeonu, pianinu, armonika, sintezatoriumi bei bosine gitara.

Daug metų dirbdamas vaikų darželyje muzikos vadovu rūpinasi vaikų muzikiniu lavinimu, pastebėjęs gabesnius vaikus stengiasi atskleisti jų muzikinį talentą. Yra parengęs daug jaunųjų dainininkų konkursams, festivaliams ir apžiūroms. Populiariame Lietuvos televizijos "Dainų dainelės" konkurse dalyvavo jo parengti 8 solistai, du duetai ir 11 ansamblių.

Laisvalaikiu V. Kubilinskas kuria muziką. Jo kūryba aprėpia įvairiausius žanrus - nuo dainelių vaikams iki estradinio ar liaudiško stiliaus kūrinių. Autoriaus teigimu, jo archyve yra daugiau kaip 200 originalių kūrinių. Savo kūrinius muzikantas mielai atlieka įvairiuose renginiuose: koncertuose, festivaliuose bei konkursuose. 2004 m. Lietuvos aklųjų biblioteka išleido pirmąją Vytauto Kubilinsko autorinę kompaktinę plokštelę "Pasikalbėjimai".

 

RAŠYTOJAI BRONEI BUIVYDAITEI - 110

Gruodžio 8 d. rašytojai Bronei Buivydaitei būtų sukakę 110 metų. Rašytoja dažnai pasirašydavo slapyvardžiu - Tyrų Duktė.

B. Buivydaitė gimė 1895 m. Svėdasuose, Anykščių raj. 1912 m. baigė buhalterijos kursus Kaune, kurį laiką dirbo prekyboje. 1914 metais, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, kartu su šeima pasitraukė į Rusijos gilumą. 1918 metais Voroneže baigė lietuvių gimnaziją. Grįžusi į gimtąją Lietuvą mokytojavo Skuode, Veiveriuose, Panevėžyje, Anykščiuose. Daug laiko skyrė literatūrai ir kūrybai. Ankstyvajai rašytojos kūrybai, ypač pirmiesiems eilėraščiams, būdingas sentimentalus lyrizmas ir romantinė pasaulėjauta. Tai labai juntama jos pirmojoje knygoje "Vasaros šnekos", išleistoje 1921 m. Tarpukario Lietuvoje ji išleido penkis eilėraščių rinkinius ir kelias prozos knygas, daug parašė kūrinėlių vaikams. Tuo metu dažnai pasirašydavo slapyvardžiu - Tyrų Duktė. Po Antrojo pasaulinio karo (iki 1948 m.) mokytojavo Alytuje, vėliau persikėlė gyventi į Anykščius. Sukūrė naujų eilėraščių, perredagavo ir išleido kai kuriuos prozos kūrinius, skirtus vaikams. Kūriniai vaikams autorės kūryboje užima ypatingą vietą ir yra sukurti su didele meile ir jautriu subtilumu, pasižymi poetiškumu ir dorinių vertybių aukštinimu. Apie 1960 metus B. Buivydaitė dėl ligos neteko regėjimo. Po kelerių metų ji buvo priimta į Lietuvos aklųjų draugiją. Draugijos vadovai ir kultūros darbuotojai skatino rašytoją nenuleisti rankų ir imtis kūrybinio darbo. Jai buvo skirta materiali parama ir ji galėjo pasikviesti į pagalbą talkininkę skaitovę. B. Buivydaitė parašė ir išleido dvi autobiografines apysakas: "Pro vaikystės langą" (1969) ir "Vargai vartus kilnoja" (1982). Autorės kūrybinis palikimas - 14 knygų.

B. Buivydaitė mirė 1984 m. sausio 29 d. Anykščiuose.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Sausio 1 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1956) Mindaugas Rutkauskas, istorikas, tautodailininkas, dirbtuvės-galerijos "Amatų gildija" įkūrėjas.

Sausio 1 d. sukanka 40 metų, kai įsteigta (1966) LAD respublikinė centrinė biblioteka. Prie aklųjų įmonių veikusios bibliotekėlės buvo sujungtos į vieną sistemą. Šiuo metu įstaiga vadinama Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB).

Sausio 2 d. sukanka 50 metų, kai gimė (1956) Edmundas Pocius, prozininkas, satyrikas.

Sausio 4 d. gimė Luji Brailis (1809-1852), aklųjų rašto išradėjas.

Sausio 9 d. sukanka 90 metų, kai gimė (1916-1990) Antanas Adomaitis, pedagogas, kompozitorius, literatas.

Sausio 9 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1946) Arvydas Vaclovas Laurišas, teisininkas, aktyvus LASS Tauragės rajono narys.

Sausio 25 d. sukanka 70 metų, kai gimė (1936) Petras Simonaitis, aktyvus LASS narys, dainos mylėtojas.

Sausio 28 d. sukanka 60 metų, kai gimė (1946) Zigmas Armonas, LASS Kupiškio rajono tarybos pirmininkas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]