SOCIALINĖS ĮSTAIGOS

Irena Greičiūnienė
Laima Baranauskienė

GERESNIO GYVENIMO LINK


(Tęsinys, pradžia Nr.11)

Baigiantis pirmiesiems mokslo metams galime pasidžiaugti dailės, muzikos, draminės raiškos ugdytinių pasiekimais. Muzikos mokytojos metodininkės Loretos Aukštuolienės vadovaujamas ugdytinių ansamblis sėkmingai pasirodė LASS ir Kauno silpnaregių internatinės mokyklos organizuotoje tarptautinėje aklųjų ir silpnaregių vaikų meninės raiškos šventėje-konkurse "Aš noriu dainuoti visa širdimi". Visi dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir padėkos raštais. Mokytojos Loretos ugdytiniai dažnai koncertuoja įvairiuose Klaipėdos miesto renginiuose, minint kalendorines ar valstybines šventes. Dailės veikloje gerų rezultatų pasiekė Vidas Račinskas (14 metų), kuriam dėl kompleksinės negalios skirtas ugdymas namuose. Į papildomas ugdymo pamokas vaikinas atvažiuoja į mūsų centrą. Vidas, vadovaujamas dailės mokytojos metodininkės Jūratės Šatkutės, miesto piešinių konkurse priešgaisrine tematika užėmė antrąją vietą savo amžiaus grupėje. Mokytojos Jūratės paruošta šešiametė silpnaregė Deimantė Gudauskaitė tame pačiame konkurse darželinukų amžiaus grupėje laimėjo pirmą vietą. Tradiciniame Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybos festivalyje "Vaidinimų kraitelė" sėkmingai pasirodė ir mūsų centro mažieji artistai (juos paruošė auklėtoja metodininkė Zita Jakienė) ir savo dramine raiška nė kiek nenusileido gerai regintiems vaikams. Apibendrindami meninės veiklos rezultatus, turime pasidžiaugti, kad ugdytinių pasiekimai pranoko mūsų ir mūsų ugdytinių bei jų tėvų (globėjų) lūkesčius.

Vaikai žaidžia plastikinių kamuoliukų voniojeTaikytas projektinės veiklos metodas su sutrikusios regos vaikais ir jaunuoliais buvo labai veiksmingas plėtojant pažintinę veiklą, formuojant vaizdinius, pažįstant pasaulį ir save realizuojant. Per mokslo metus vykdytas projektas "Gamta - mūsų namai" padėjo vaikams suvokti gamtos reiškinių cikliškumą, išmokė būti juos atsakingus už aplinką, augmeniją, pagaliau vaikai patyrė teigiamų estetinių bei dorovinių išgyvenimų. Projektai "Ugnelė šildo ir baugina" ir "Aš saugus, kai žinau..." padėjo ugdyti tinkamą sveikatos, higienos ir saugumo sampratą. Sėkmingai įvykdytas projektas "Knyga - mano draugas" davė akivaizdžių rezultatų: vaikai aplankė knygynus, bibliotekas, visi labai aktyviai rinko makulatūrą, vėliau ją pristatė į supirkimo punktą, o už gautus pinigus pirko knygas. Taip ugdytiniai turėjo galimybę patirti, koks ilgas knygos kelias, kol pasiekia skaitytojus.

Tikimės, kad organizuoti renginiai taps tradiciniai ir praturtins mūsų bendruomenės gyvenimą. Juk tai puiki proga ugdytinių saviraiškai ir gebėjimams bei talentams pademonstruoti. Vaikai ir suaugusieji ruošė viktorinas, šventes, išvykas, ekskursijas, darbų parodas ir koncertus. Tokie renginiai įtraukia visus. Negalime nepaminėti, kad minint Lietuvos nepriklausomybės dieną ir Kovo 8-osios proga Regos ugdymo centro personalui koncertavo būtent suaugę mūsų centro ugdytiniai ir mes jais labai didžiuojamės.

Vaikas su pedagogu prie kompiuterioKad užtikrintume ugdymo ir ugdymosi paslaugų kokybę, reikia keisti ir gerinti ugdymo ir ugdymosi aplinką, vykdyti projektus ir organizuoti renginius, reikia ir patiems pedagogams bei kitam personalui tobulėti. Todėl ne kartą rinkosi pedagogų ir medikų komandos diskusijoms ir teisingiems sprendimams priimti. Diskutavome ir mokėmės kartu metodiniuose užsiėmimuose, vedėme praktinius užsiėmimus. Ir, žinoma, neapsiėjome be kolegų patirties iš LASUC. Esame labai dėkingi tiflopedagogui ekspertui Juozui Daunaravičiui, kuris vedė dviejų dienų seminarą "Aklųjų ir silpnaregių kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas". Būtent šioje srityje mūsų tiflopedagogams trūko profesinės kompetencijos. Šiandien mes ir vėl turime numatę, ko mokysimės šįmet. Savo patarimais, įvairiapuse parama taip pat labai pagelbėjo LASS Klaipėdos ir Telšių apskričių tarybos pirmininkė Nijolė Klepikienė. Beje, ponia Nijolė yra ir centro bendruomenės tarybos pirmininko pavaduotoja, ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus, susijusius su ugdymu ir socialine reabilitacija.

Beje, ir mūsų pedagogai aktyviai ėmėsi šviesti visuomenę: suorganizuota net 10 apie brailio raštą ir baltąją lazdelę pamokų pradinių klasių mokiniams ir gimnazistams iš įvairių Klaipėdos mokyklų. Tie mokiniai, kurie lankėsi mūsų centre, turėjo progą įsitikinti, kad su akluoju ar silpnaregiu galima ir žaisti, ir bendrauti, ir kažką prasmingo nuveikti. Į Regos ugdymo centrą buvo pakviesti Klaipėdos bendrojo lavinimo mokyklų direktorių pavaduotojai, atsakingi už specialųjį ugdymą. Juos supažindinome, kokią pagalbą, konsultacijas gali suteikti centro specialistai integruotai besimokantiems akliems ir silpnaregiams mokiniams, jų tėvams bei pedagogams.

Negalime suskaičiuoti ar dar kaip nors kitaip pamatuoti, kiek patirties gavo Regos ugdymo centro ugdytiniai ir dalyviai. Tačiau viena tikrai žinome: pagerėjo jų gyvenimo kokybė. Vis tik labiausiai džiaugiamės tuo, kad vaikai ar suaugę su regos negalia nebesijaučia izoliuoti nuo visuomenės, bendraamžių ir aktyviai dalyvauja organizuoto laisvalaikio veikloje, įgyja socialinės bei kitokios patirties, išmoksta vertinti savo gebėjimus, pažįsta aplinką, tikrovę, svarbiausia - įveikė baimes, dalyvaudami bendruomenės gyvenime.

Žinoma, visų regos negalios žmonių problemų ir rūpesčių Regos ugdymo centras negali išspręsti. Vien tik suaugusių, netekusių regėjimo, Klaipėdos mieste yra apie 500. Vienu metu pas mus gali ugdytis ir gauti paslaugas apie 70-80 ikimokyklinukų ir tiek pat mokinių bei suaugusiųjų. Dalis silpnaregių jaunuolių, baigę pagrindines mokyklas, beje, ir netekę regėjimo suaugusieji neturi ateities perspektyvų daryti profesinę karjerą. Todėl ateityje ieškosime galimybių bendradarbiauti su mokyklomis, kurios suteikia profesiją ar išmoko amato.

Metų darbas parodė, kad pasiteisino dviejų įstaigų reorganizavimas, kad esame teisingame kelyje ir einame teisinga kryptimi.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]