RENGINIAI

Ramunė ŽARŽOJUTĖ

SEMINARAS EAS JAUNIMUI


Spalio 20-23 dienomis Prahoje (Čekija) vyko Europos aklųjų sąjungos (EAS) jaunimui skirtas seminaras "Šansas: kaip EAS jaunimui, turinčiam regėjimo negalią, pasinaudoti Youth programos teikiamomis galimybėmis". Seminare dalyvavo 40 žmonių iš 15 Europos šalių: Čekijos, Lietuvos, Norvegijos, Slovakijos, Slovėnijos, Vengrijos, Portugalijos, Graikijos, Italijos, Latvijos, Danijos, Lenkijos, Anglijos, Prancūzijos, Olandijos. Lietuvai atstovavome keturiese: Lietuvos aklųjų inovacininkų sąjungos (LAISA) prezidentas Egidijus Biknevičius, nariai Audrė Grybauskaitė, Karolis Verbliugevičius ir LASS centro tarybos darbuotoja Ramunė Žaržojutė.

Seminaro pradžioje kiekvienos šalies atstovai turėjo pristatyti savo aklųjų sąjungą bei jos veiklą, vienaip ar kitaip susijusią su jaunimu. Pasirodė, kad aklųjų ir silpnaregių jaunuolių organizacijos yra susikūrusios beveik visose šalyse, o jei ne - tai bent jau yra grupelė jaunų aktyvistų, susibūrusi pačioje nacionalinėje organizacijoje.

Seminaras buvo skirtas pristatyti Europos Sąjungos programai "Jaunimas" (arba Youth). Tai - mokymosi ir švietimo programa, skirta bendrai Europos šalių jaunimo veiklai, pagrįstai neformalaus mokymosi ir ugdymo principais, taip pat - bendradarbiavimui jaunimo politikos srityje. Programa prasidėjo 2000 m. Jos biudžetas numatytas iki 2006 m. - net 520 milijonų eurų. Lietuvoje iki 2005 metų įvyko 610 projektų, kuriuose dalyvavo daugybė jaunų žmonių.

Europos Sąjungos programa "Jaunimas" skirta visiems jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių už savo bendraamžius (tai gali būti neįgalūs jaunuoliai, socialinės ar tautinės mažumos ir pan.), iniciatyvoms. Taip pat svarbios jaunimo organizacijos ir grupės, veikiančios vietos bendruomenėse, esančiose toli nuo kultūros ir švietimo centrų.

Programa "Jaunimas" turi penkias paprogrames: pirmoji - tai tarptautiniai jaunimo mainai; antroji - savanorystė kitose šalyse; trečioji - jaunimo iniciatyvos (15-25 metų žmonių rengiami vietiniai projektai); ketvirtoji - jungtiniai projektai (jaunimo iniciatyvos drauge su švietimo ar profesinio mokymo projektais); penktoji - informacija, bendradarbiavimas ir mokymai.

Kaip teigė programos "Jaunimas" projektų koordinatoriai Čekijoje, neįgaliųjų parengtiems projektams visada teikiamas prioritetas, ypač jei jie yra skirti neįgaliesiems. Lietuvoje programą "Jaunimas" koordinuoja Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (JTBA), jos svetainės internete adresas - www.jtba.lt.

Seminare daugiausia buvo kalbama apie pirmąsias dvi programas. Dalyvaujančių šalių atstovai pasidalino patirtimi ir idėjomis apie jaunimo mainus. Svarbiausia, kad kuriant ir rašant jaunimo mainų projektą, jauni žmonės būtų įtraukti į veiklą nuo pradžios (idėjos sukūrimo) iki pabaigos (ataskaitų). Jaunimo grupių iš įvairių šalių susitikimas gali trukti nuo 6 iki 21 dienos, bendras dalyvių skaičius gali svyruoti nuo 16 iki 60. Mums, regėjimo neįgaliesiems, pasirodė labai svarbu, kad į projekto kaštus galima įtraukti ir palydovų išlaidas.

Ne visos seminare dalyvavusios šalys galėjo pasigirti vykdžiusios mainus (pavyzdžiui, Lenkija dar tik planuoja vykdyti jaunimo mainų projektą, nors šios šalies jaunuoliai jau yra dalyvavę trejuose jaunimo mainuose; portugalai taip pat yra tik dalyvavę, tačiau patys dar neorganizavo). LAISA buvo viena iš tų organizacijų, kurios turėjo patirties ne tik dalyvaujant tarptautiniuose jaunimo mainuose, bet ir juos organizuojant. Todėl Audrė ir Egidijus galėjo pristatyti projektą "Socialinė neįgaliųjų integracija į visuomenę, naudojant sportą kaip priemonę", pasidalinti patirtimi, paminėti jiems iškilusius sunkumus ("Mūsų žodis", 2005 m. Nr.9). Taip pat buvo pasidalinta idėjomis, kokios galėtų būti naujų jaunimo mainų temos ar prioritetai. Pavyzdžiui, viena šalis išsakė idėją, kad neregiai ir regintieji iš įvairių šalių galėtų kartu kurti muziką.

Antroji "Jaunimo" programos paprogramė vadinasi "Europos savanorių tarnyba" ir remia projektus, kurių veikla - savanorių "judėjimas" tarp šalių. Ši paprogramė sudaro sąlygas jauniems žmonėms nuo 18 iki 25 metų atlikti savanorišką tarnybą (iki 12 mėnesių) kurioje nors ES ar kitoje šalyje vykstančiame projekte. Savanoris gali rinktis tarnybą socialiniame, ekologijos ir aplinkosaugos, meno ir kultūros, informacinių technologijų, laisvalaikio, sporto ir kt. pobūdžio projekte.

Kiekviename Europos Savanorių Tarnybos (EST) projekte dalyvauja 3 partneriai: siunčianti organizacija, priimanti organizacija, savanoris. Siunčianti organizacija rūpinasi savanorio parengimu, vizos, draudimo ir kitų dokumentų sutvarkymu. Ji taip pat palaiko ryšį su savanoriu tarnybos metu bei įvertina grįžusio savanorio veiklą. Priimanti organizacija atsakinga už savanorio apgyvendinimą, maitinimą, kišenpinigius, darbo užduočių parengimą, savanorio palaikymą darbe, kalbos mokymą bei jaunuolio integraciją į vietos bendruomenę.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga kol kas neturi nei siunčiančios, nei priimančios organizacijos statuso. Siunčiančios organizacijos statusą būtų prasminga įgyti tik tada, jei atsirastų žmogus, norintis tapti savanoriu. Jei jus tai sudomins - pirmyn!

Savanoriu gali tapti bet kuris asmuo nuo 18 iki 25 metų. Jokie išankstiniai reikalavimai dėl kvalifikacijos nekeliami, taip pat neatsižvelgiama ir į būsimo savanorio socialinę padėtį. Svarbiausia, kad apsisprendimas atlikti savanorišką tarnybą būtų pagrįstas noru aktyviai dalyvauti projekte bei įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Savanoris turi būti pasiruošęs priimti ir gerbti kitą kultūrą, integruotis į vietos bendruomenės gyvenimą, dalintis savo patirtimi ir žiniomis.

Neįgalieji, be abejo, taip pat gali būti savanoriai. Šiuo atveju jiems ne tik teikiama pirmenybė, bet ir kompensuojamos kai kurios su negalia susijusios papildomos išlaidos: pavyzdžiui, neregiai ar silpnaregiai gali įsigyti kompiuterį su specialia programine įranga, "kalbantį" telefoną, vežtis šunį-vedlį ir pan.

Įdomu, kiek šis malonumas kainuoja? Jei esate savanoris - nieko. Visomis projekto išlaidomis dalijasi siunčiančios ir priimančios organizacijos, kurias finansuoja Europos Bendrija. Savanoriui apmokamos kelionės, pragyvenimo, vietinės kalbos kursų, draudimo išlaidos, taip pat mokami kišenpinigiai. Todėl, išvykę kur nors į Belgiją, badu tikrai nemirsite, o gal dar iš sutaupytų kišenpinigių namiškiams lauktuvių parvešite.

Be programos "Jaunimas" pristatymo, seminare Prahoje dar buvo kalbama apie jaunimo su regėjimo negalia perspektyvas EAS. Visoms seminare dalyvaujančioms šalims iškyla tos pačios problemos: dėl negalios pobūdžio visų šalių organizacijose vyrauja vyresnio amžiaus žmonės, todėl jaunimas retai kada dalyvauja sprendžiant svarbiausius organizacijos klausimus. Negalima sakyti, kad jauniems žmonėms trūksta aktyvumo ar motyvacijos; tiesiog jų aktyvumas nukreipiamas kita linkme - jie siekia aukštojo mokslo diplomo, darbo ieško dažniausiai atviroje rinkoje, ir retas kuris savo ateitį nori sieti su regėjimo neįgaliųjų organizacija. Kiekviena organizacija šią problemą sprendžia savaip. LASS turi jaunimo komisiją, kuri sprendžia jaunimui aktualius klausimus. Be to, Lietuvoje yra regėjimo negalią turinčio jaunimo organizacija LAISA. Taigi jaunimo padėtis mūsų šalyje tikrai ne pati blogiausia.

EAS lygmeniu taip pat bandoma spręsti šią problemą, ir todėl buvo įkurta EAS jaunimo darbo grupė (EBU Youth working group), kuriai šiuo metu vadovauja norvegas Oystein Fylling, o jos nariai - Helga Bosch (Olandija), Markostamos Panagiotis (Graikija), Alenka Bera (Slovėnija), Michael Wenger (Šveicarija). Daugiau apie EAS jaunimo darbo grupę galima sužinoti adresu http://www.euroblind.org/fichiersGB/jeun.html. Šiuo metu šios grupės iniciatyva yra kuriama elektroninė konferencija, kurios dėka informacija pasieks visų šalių jaunimą. Tuo tikslu kiekvienoje šalyje reikia surasti asmenį, kuris būtų atsakingas už informacijos sklaidą. Jei norite juo tapti - kreipkitės į LASS centro tarybą.

Seminaras Prahoje, kuriame dalyvavo jaunimas iš įvairių Europos šalių, buvo naudingas ne tik informacijos prasme. Svarbiausia - mums suteikta galimybė pasidalinti idėjomis, parodyti save ir pamatyti, kuo gyvena kitų šalių jaunimas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]