LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Lapkričio 8 d. vyko centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 11 centro tarybos narių, buvo apsvarstyta 15 klausimų, priimti 7 nutarimai.

Juristas A. Novikovas pristatė 2004 m. priimtą LR Asociacijų įstatymą, pagal kurį turi veikti Lietuvos nevyriausybinės organizacijos. LASS XVII suvažiavime turi būti priimta nauja įstatų redakcija, atitinkanti šio įstatymo nuostatas. Sudaryta LASS įstatų projekto rengimo 11 asmenų darbo grupė: Sigitas Armonas, Stasys Babonas, Sigitas Bilevičius, Vytautas Gendvilas, Nijolė Klepikienė, Alfonsas Navickis, Anatolijus Novikovas, Osvaldas Petrauskas, Giedrius Stoškus, Egidijus Urna, Aloyzas Vilimas. "Mūsų žodžiui" pavesta informuoti LASS narius apie įstatų projekto rengimą, numatomus jų pokyčius. LASS nariai kviečiami savo siūlymus siųsti į centro tarybą. Patvirtintos LASS apskričių organizacijų ataskaitinių rinkiminių konferencijų datos. Konferencijos vyks: Kauno ir Marijampolės apskričių organizacijos - 2006 m. vasario 22 d., Klaipėdos ir Telšių - sausio 27 d., Panevėžio ir Utenos - vasario 8 d., Šiaulių ir Tauragės - vasario 28 d., Vilniaus ir Alytaus - kovo 2 dieną. Nutarta į LASS XVII suvažiavimą rinkti po vieną delegatą iš 100 narių, esančių apskričių organizacijos įskaitoje 2006 m. sausio 1 dieną.

Invalidų reikalų tarybą reorganizavus į Neįgaliųjų reikalų tarybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LASS atstovu į šią tarybą paskirtas LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas.

Apsvarstyti LASS įmonių reikalai per tris šių metų ketvirčius. Trečiajame ketvirtyje įsteigta UAB "Etalinkas" ir LASS struktūroje jau veikė 6 uždarosios akcinės bendrovės, gamybinę veiklą vykdė 4 UAB ir viena viešoji įstaiga "Aksida". Trečiajame ketvirtyje jos jau turėjo socialinės neįgaliųjų įmonės statusą, jose dirbo 243 aklieji ir silpnaregiai. Į gerąją pusę pasisuko ir UAB "Regplasta" reikalai. Šį įmonė trečiajame ketvirtyje sumažino įsiskolinimų daugiausia - 394,3 tūkst. litų - ir gavo 1,5 tūkst. pelno iš gamybos.

Aptariant UAB "Regseda" veiklą ir perspektyvas, kurias pristatė įmonės vadovas Eugenijus Ambrozaitis, iškilo Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filialo pastato, žemės, kitų išlaikymo mokesčių, kuriuos dabar moka Klaipėdos įmonė, ir remonto klausimai. Kol kas biblioteka prie šių rūpesčių neprisideda. Pavesta VšĮ centro tarybai išsiaiškinti su Lietuvos aklųjų biblioteka dėl visų jos filialų, esančių LASS įmonių patalpose, remonto ir išlaikymo ir pateikti centro tarybai siūlymus.

Centro taryba susipažino su socialinių ir kultūros reikalų bei ūkio komisijų svarstytais klausimais, pritarė priimtiems sprendimams, patvirtino Kauno aklųjų ir silpnaregių centro revizoriaus darbo reglamentą, LASS įmonių (bendrovių) ir gamybinę veiklą vykdančių viešųjų įstaigų ūkinės veiklos rodiklių, atsiskaitomybės, veiklos vertinimo tvarką ir formas, leido VšĮ "PBC" (Panerių biurų centras) bei Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybai parduoti nekilnojamojo turto.

Sprendimas dėl lėšų skyrimo naujai laiptinei projektuoti ir įrengti pastate, esančiame Savanorių pr. 206, Kaune, atidėtas, kol darbo birža apsispręs dėl šio projekto rėmimo.

UAB "Liregus" direktorius Leonas Kirkilovskis bendrovės veiklos 65-mečio proga už sėkmingą vadovavimą bendrovei, puikius veiklos rezultatus apdovanotas centro tarybos padėka.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]