IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


GYVENIMAS ĮPRASMINTAS DAINOJE

Lapkričio 4 d. vilniečiui Vladui Bagdonui sukanka 50 metų. Tai operos dainininkas, "Vilniaus" aklųjų choro direktorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vokalo dėstytojas.

V. Bagdonas gimė 1955 metais Gintaučiuose, Telšių raj. Šešerių metų pradėjo lankyti Grigaičių pradinę mokyklą Plungės rajone. Taip sutapo, kad jo pirmoji mokytoja buvo mama. Mamą iškėlus dirbti į to paties rajono Didvyčių pradinę mokyklą, ten mokėsi ir Vladas. Baigęs pradinę mokyklą, mokslus tęsė Plungės III vidurinėje. Vaikystėje patirta akies trauma pakoregavo gyvenimo kelią. Nusilpus regėjimui, jau šeštąją klasę pradėjo lankyti Kauno aklųjų mokykloje. Ją baigė 1973 m. Dar mokydamasis Kaune, V. Bagdonas puoselėjo svajonę susieti gyvenimą su daina ir muzika. 1974-1978 m. jis mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje. Norėdamas tobulėti, Lietuvos muzikos akademijoje įgijo dvi specialybes: 1983 m. - choro dirigento (prof. Povilo Gylio klasė), 1990 m. - operos dainininko (prof. Eduardo Kaniavos klasė).

Po studijų baigimo V. Bagdonas tapo dviejų tarptautinių konkursų laureatu: Latvijoje (1990) ir Čekijoje (1991).

1992 m. prof. Jonas Aleksa pakvietė V. Bagdoną į Operos ir baleto teatrą dirbti solistu. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos istorijoje tai pirmas silpnaregis solistas, dainuojantis šiame teatre. Per trylika metų scenoje paruošti 32 vaidmenys.

V. Bagdonas 1981 metais, dar mokydamasis Lietuvos muzikos akademijoje, pradėjo dainuoti Lietuvos aklųjų chore "Vilnius". Choro meno vadovai jam patikėdavo atlikti solines partijas. Tai buvo sėkminga pradžia, turėjusi didelę įtaką tolimesniam profesionalaus solisto kūrybiniam keliui. V. Bagdonas pasižymėjo organizaciniais sugebėjimais ir 1995 m. buvo paskirtas šio choro direktoriumi. Dirbdamas sudėtingomis kultūrai ekonominėmis sąlygomis direktorius siekia, kad aklieji ir silpnaregiai dainininkai galėtų sėkmingai dirbti ir integruotis į visuomenę.

V. Bagdonas yra žinomas visoje šalyje dainininkas. Jis boso partijas atlieka ne tik teatre, bet ir su įžymiais Lietuvos orkestrais, kuriems diriguoja S. Sondeckis, J. Domarkas, G. Rinkevičius. Jo repertuare - žymiausių Lietuvos ir pasaulio kompozitorių kūriniai. Dainininkas su koncertais lankėsi Vokietijoje, Danijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Taivanyje, Olandijoje.

V. Bagdono veiklą praplečia jo pedagoginis darbas. Nuo 1996 m. jis yra Lietuvos muzikos akademijos choro dirigavimo katedros vokalo pedagogas. Nevengia V. Bagdonas ir visuomeninės veiklos. 2000-2004 m. jis buvo Lietuvos Respublikos Seimo deleguotas į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybą. Šiuo metu jis yra išrinktas LASS Vilniaus ir Alytaus apskričių tarybos nariu.

 

VYTAUTAS - AKTYVUS PANEVĖŽIETIS

Lapkričio 6 d. panevėžiečiui Vytautui Merkiui sukanka 75 metai. Tai aktyvus LASS veikėjas Panevėžyje, pirmasis neregys radijo mėgėjas trumpabangininkas Lietuvoje.

V. Merkys gimė 1930 metais Norvaišiuose, Utenos apskr. Šešerių metų su tėvais persikėlė gyventi į Anykščius. 1950 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą. Tų pačių metų rudenį įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, studijavo ispanų kalbą. Studijos sekėsi gerai, užteko laiko bei jėgų ir visuomeninei veiklai, ir aktyviai sportuoti. Vienu metu net buvo instituto studentų tinklinio komandos kapitonas. Užsiiminėjo ir lengvąja atletika. Dainavo studentų chore, vaidino studentų teatre. Aktyvus studentas nenujautė, kad jo gyvenimą pakeis sėlinanti klastinga akių liga - akies tinklainės degeneracija. Teko ilgai gydytis, labai nusilpo regėjimas, todėl studijos liko nebaigtos. 1955 m. sausio mėnesį draugų paragintas persikelia gyventi į Panevėžį ir pradeda dirbti aklųjų įmonėje. Laisvu nuo darbo laiku V. Merkys aktyviai dalyvauja meno saviveikloje - dainuoja, pats išmoksta groti įvairiais instrumentais, dalyvauja ansambliuose. Neužmiršta ir aktyvaus sporto. Lengvoji atletika, plaukimas, šaškės, šachmatai - tai sritys, kurias jis kultivuoja. Dažnai dalyvauja tuometinės Lietuvos aklųjų draugijos sportininkų rinktinėse. Aktyvus neregių organizacijos narys Panevėžyje buvo pastebėtas ir 1965 m. gegužės 1 d., įsteigus LAD Panevėžio tarprajoninius kultūros namus, paskirtas jų direktoriumi.

Vėliau V. Merkiui teko dirbti ir kitus darbus Panevėžio neregių organizacijoje ir LASS sistemoje: buvo žurnalo "Mūsų žodis" redkolegijos narys ir LASS centro valdybos plenumo narys.

V. Merkys yra pirmasis neregys radijo mėgėjas trumpabangininkas Lietuvoje. Pradėjęs šią veiklą 1969 metais palaiko ryšį su pasaulio trumpabangininkais iki šiol. Taip pat radijo bangomis bendrauja ir su pasaulio aklaisiais, turi draugų. Neregiai trumpabangininkai turi gražią tradiciją ir kasmet Tarptautinę baltosios lazdelės dieną pamini savaip. Spalio 15 d. dalyvauja tarptautinėse aklųjų radijo mėgėjų varžybose, kuriose skamba visų kontinentų neregių balsai. Aišku, jose dalyvauja ir V. Merkys. Galima pridurti, kad V. Merkys šiuo metu yra vyriausias neregys Lietuvoje, puikiai įvaldęs kompiuterį ir sėkmingai su juo dirbantis. Internetu ne tik bendraujantis, bet ir kaupiantis įvairiapusę medžiagą iš įvairių mokslinių pasaulio institucijų. Asmeninėje bibliotekoje turi sukaupęs tūkstančius vertingų dokumentų. V. Merkys yra Argentinos virtualios bibliotekos akliesiems narys ir skaitytojas.

 

SUMANUS PEDAGOGAS IR TRENERIS

Lapkričio 21 d. vilniečiui Vygantui Mockūnui sukanka 50 metų. Tai pedagogas ir jaunųjų sportininkų ugdytojas.

V. Mockūnas gimė 1955 metais Pašvitinyje, Pakruojo raj. 1973 m. baigė Pašvitinio vidurinę mokyklą. 1973 -1977 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute ir įgijo tiflopedagogo specialybę. Po studijų atvyko gyventi į Vilnių ir įsidarbino aklųjų ir silpnaregių vidurinėje mokykloje (dabar LASUC). Šioje mokykloje dirba iki šiol. Per 30 darbo metų teko dirbti įvairų pedagoginį darbą. Pastaruosius 15 metų dirba geografijos ir abilitacinių pratybų mokytoju. Moksleiviams nuoširdžiai išdėsto mokomąją programą, labai stengiasi, kad dėstoma medžiaga akliesiems ir silpnaregiams būtų pateikta profesionaliai ir suprantama forma. V. Mockūnas vienas ir su kolegomis yra sukūręs tiflopriemonių. Adaptuotas reljefinis pasaulio atlasas Lietuvos akliesiems ir silpnaregiams, paruošti reljefiniai garsiniai Lietuvos ir pasaulio kontinentų žemėlapiai ir pan. Pedagogas sukauptą darbo patirtį geranoriškai perduoda jaunesniems kolegoms. Skaito pranešimus įvairiose konferencijose ir seminaruose, konsultuoja pedagogus, dirbančius su integruotai besimokančiais aklais ar silpnaregiais moksleiviais. V. Mockūnas yra recenzavęs kelis vadovėlius ir specialiosios reabilitacijos mokomąsias programas, dalyvauja Lietuvos geografų asociacijos veikloje.

Kitas svarbus V. Mockūno darbo baras - jaunųjų sportininkų ugdymas. Nuo 1994 metų treniruoja jaunuosius sportininkus, moko aklųjų riedulio (golbolo) žaidimo paslapčių. Treneris sukūrė ir taiko praktiniuose užsiėmimuose savitą treniruočių sistemą ir metodiką, sukūrė specialių priemonių pratyboms. Tarp moksleivių ši sporto šaka labai populiari. Mokykla gali suformuoti net dvi pajėgias komandas. Kasmet vykstančiame Lietuvos golbolo čempionate dalyvauja ir "Šarūnas" bei "Atžalynas", ir viena iš komandų būna tarp prizininkų. Moksleivių komanda dalyvauja ir tarptautinėse varžybose. Buvę V. Mockūno auklėtiniai papildo kitas mūsų šalies klubines golbolo komandas ir sudaro pagrindą Lietuvos golbolo rinktinėje.

1993 metais V. Mockūnas įgijo tarptautinę golbolo teisėjo kategoriją. Jis teisėjauja ne tik mūsų šalyje rengiamose varžybose, bet ir įvairaus lygio tarptautiniuose turnyruose. Jam teko teisėjauti dešimtyje pasaulio valstybių. Keliaudamas po užsienį jis susidomėjo neregiams prieinama sporto šaka - aklųjų tenisu (šoudaun). Šis pasaulyje labai populiarus žaidimas mokytojo iniciatyva nuo 2002 metų pradėtas populiarinti ir Lietuvoje. Šių metų lapkritį įvyks pirmasis Lietuvos aklųjų teniso čempionatas.

V. Mockūnas už gerą ir nuoširdų darbą ne kartą yra apdovanotas įvairiais padėkos raštais. Vilniaus miesto vadovai V. Mockūną 2000 m. apdovanojo III laipsnio medaliu "Už nuopelnus Vilniaus sportui". 2004 metų spalio 6 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus už nuopelnus mūsų šaliai V. Mockūnui įteikė vardinę dovaną.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Gruodžio 1 d. sukanka 70 metų, kai prasidėjo pirmasis aklųjų surašymas Lietuvoje (surašymas vyko 1935 m. gruodžio 1-15 d.).

Gruodžio 2 d. sukanka 75 metai, kai gimė Kazimieras Grubys, pedagogas, daugiau kaip 35 metus dirbęs pedagoginį darbą Kauno aklųjų, po reorganizacijos - silpnaregių mokykloje.

Gruodžio 3 d. - Pasaulinė žmonių su negalia diena.

Gruodžio 4 d. sukanka 50 metų, kai gimė Vytautas Kubilinskas, muzikos kūrėjas ir atlikėjas.

Gruodžio 8 d. sukanka 110 metų, kai gimė Bronė Buivydaitė - Tyrų duktė (1895-1984), rašytoja.

Gruodžio 14 d. gimė Antanas Jonynas (1923-1976), rašytojas, LAD veikėjas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]