ŠVIETIMAS IR REABILITACIJA

Stasė MAŽUOLIENĖ

MATYTI GERIAU


Į Švenčionis birželio mėnesį dviem darbo dienoms iš Kauno akių klinikų atvyko docentė, oftalmologė Julija Vidutė Arčiulienė konsultuoti rajone gyvenančių silpnaregių vaikų. Tai jau antras docentės vizitas į mūsų rajoną. Pirmą kartą ji lankėsi 2003 metais. Kartu su oftalmologe atvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus vedėja, tiflopedagogė ekspertė Stasė Bričkutė bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos reabilitacijos ir švietimo patarėja Irena Matulienė. Aukščiausios kategorijos akių specialistai savo atvykimu mums padėjo įgyvendinti programą "Kaip išsaugoti sveikas akis mokantis", kurią Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pritarimu finansavo Vilniaus teritorinė ligonių kasa. Seminaras - konsultacijos vyko birželio 6 ir 7 dienomis Švenčionių ligoninės konsultacinės poliklinikos akių ligų kabinete. Pirma diena buvo skiriama silpnaregių vaikų regėjimui patikrinti bei individualioms konsultacijoms - tikrintų vaikų tėvams. Mums pasisekė, kad konsultacijos vyko iki birželio 14 dienos, nes dviem rajono silpnaregiams vaikams su mamomis, galbūt kuriems trūksta bendravimo įgūdžių, nuo šios dienos pasiūlyta dalyvauti mūsų sąjungos organizuotoje darbo ir poilsio stovykloje Birštone. Stovykla skirta stokojantiems tarpusavio bendravimo neregiams ir silpnaregiams vaikams, augantiems namuose ir integruotai besimokantiems bendro lavinimo mokyklose, bei jų tėvams, gyvenantiems Vilniaus krašte. Keturias dienas su atvykusiais vaikų tėvais dirbs psichologai, o su mažaisiais stovyklautojais - tiflopedagogai. Šią dieną docentė J. V. Arčiulienė kartu su Švenčionių rajono akių gydytoja Laima Karveliene regėjimą patikrino 28 atvykusiems vaikams. Jiems parinkti regėjimą koreguojantys akiniai, suteikta konkreti pagalba. Pirmą kartą rajone turėdami programai skirtų lėšų galėjom 6 integruotai besimokantiems vaikams pagerinti mokymosi sąlygas: pritaikyti individualų apšvietimą, nupirkti nekaitrinius stalinius šviestuvus su reguliuojamu apšvietimo pločiu ir aukščiu, 2 magnetofonus įgarsintai grožinei literatūrai bei vadovėliams skaityti, be to, galėjome apmokėti išlaidas už padarytus sudėtingesnius akinius 5 rajono silpnaregiams vaikams. Taip pat išleistas informacinis lankstinukas "Saugok regėjimą", kuris bus dalijamas gyventojams - čia mums padės rajono seniūnijų darbuotojai. Konsultacijų metu dviem vaikučiams, turintiems regos problemų, pasiūlyta lankyti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro ikimokyklinio ugdymo skyrių. Prasidėjus naujiems mokslo metams, tikimės, kad 4 integruotai besimokantys silpnaregiai vaikai, jų tėvai ir mokytojai sulauks iš Vilniaus atvažiuojančio tiflopedagogo pagalbos. Vaikų tėvai liko patenkinti kvalifikuotai organizuota konsultacija.

SeminarasKita seminarų - konsultacijų diena buvo skirta specialistams: rajono mokyklose dirbančioms medicinos slaugytojoms, mokytojams, darbuotojams, atsakingiems už tikslią vaikų apskaitą rajone. Seminaro tikslas - dalyvius dar kartą supažindinti su mūsų organizacijos teikiamomis paslaugomis, išaiškinti, kaip teisingai tikrinti vaikų regėjimą, kad pasiektume vienos ir tikslios silpnaregių vaikų apskaitos rajone. Tiksli apskaita reikalinga, kad baigusiam mokyklą žmogui būtų galima padėti ieškant vietos gyvenime. Bendromis pastangomis galima teikti konkrečią pagalbą kiekvienu atveju, kad būtų išsaugotas geresnis regėjimas.

Organizuojant šios dienos seminarą mums padėjo Švenčionių rajono pedagogų švietimo centro darbuotojai - reikėtų dėkoti kaip tik jiems, kad dalyvavo nemažai pedagogų. Docentė J. V. Arčiulienė seminare ne tik skaitė paskaitas apie akių ligas, bet pateikė konkrečių pavyzdžių, kada vaikas laikytinas silpnaregiu. O tiflopedagogė Stasė Bričkutė seminaro dalyviams kalbėjo apie tai, kaip turint mažai lėšų pritaikyti aplinką ir sukurti ugdymosi sąlygas itin sutrikusio regėjimo vaikams, rodė priemones, kurias galima naudoti pamokose, kad mokiniai, turintys regėjimo problemų, lengviau suvoktų dėstomą dalyką: pavyzdžiui, paryškinus eilutes rašomame sąsiuvinyje lengviau perskaitomas parašytas tekstas.

"Vaikai - mūsų ateitis. Jei mūsų bendruomenėje atsirado nors vienas kitoks vaikas, turim daryti viską, kad jis jaustųsi saugus, kad žinias ir visą informaciją gautų jam prieinamu ir suprantamu būdu. Taigi reikia ieškoti galimybių, kad rajono mokyklose integruotai besimokantys vaikai, jų tėvai ir mokytojai gautų nuolatinę kvalifikuotą tiflopedagogo pagalbą - mat rajone nėra šios srities specialisto, o silpnaregių vaikų daugėja. Specialistų pagalba naudinga ir tiems vaikams, kurie tik pradėjo nešioti akinius. Todėl esant reikalui skambinkit, klauskit, pasitaikius progai atvažiuokit į mūsų ugdymo centrą Vilniuje. Kiekvienais metais organizuojam atvirų durų dienas," - sakė Stasė Bričkutė.

Seminare dalyvavo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktorė Rima Rakitienė, kuri susirinkusius supažindino su rajone teikiama socialine parama, skirta žmonėms su negalia.

Pasibaigus seminarams susirinkusieji dar ilgai neskubėjo išsiskirstyti. Vis klausinėjo atvykusių specialistų konkrečių patarimų - tai vienu, tai kitu klausimu.

Manau, konsultacijos ir seminarai davė nemažai naudos ir žinių. Tikiuosi, prasidėjus naujiems mokslo metams, rajone bus tiksli silpnaregių vaikų apskaita.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]