SUKAKTYS

Gražina SIDEREVIČIENĖ

AŠ MUZIKOJE GYVENU


Kaune švenčių niekada nestinga. Ir savo žiūrovą užsiauginome, visaip stengiamės jo nenuvilti.

Tad nieko nestebino, kad gegužės 25 dieną Kauno aklųjų ir silpnaregių centro moterų vokalinio ir instrumentinio ansamblio jubiliejinis koncertas "Aš muzikoje gyvenu", skirtas kūrybinės veiklos dešimtmečiui, susilaukė gražaus gerbėjų būrio. Iš Ukmergės kolegų pasveikinti atskubėjo mišrus liaudies dainos ansamblis "Smiltelė" (vadovė Regina Ališauskaitė). Svečiai su lyriškomis melodijomis šauniai įsijungė į šventės programą.

Renginio vedėjai - mėgėjų teatro "Aira" artistai Roma Girnienė ir Juozas Miliauskas - pakvietė į poezijos pasaulį, kur žydi vyšnios ir žmogui pavasaris lenkias.

Tylos minute buvo pagerbtas palikusių šį pasaulį ansambliečių Danutės Ramanauskienės, Arvo Kundero ir Artūro Majausko atminimas, skausmingai švelniai suskambo Dž. Hazliavudo daina "Vienišais vakarais".

Išskirtinis moterų vokalinio ansamblio dėmesys Juozapo Kairio kūriniams. Išgirdome tris: gan sudėtingą, išplėtotą lietuvių liaudies dainą "Kas tau, motule, linelius nuraus", svajingą "Iš tos nakties", kartu su ukmergiškiais buvo sudainuotas populiarusis "Sentimentalus romansas".

Moterų ansamblis scenoje

Vadovė Onutė Matusevičiūtė nepašykštėjo gerų žodžių dainingoms ansamblietėms, kurios veržiasi į koncertus. Ir ne be reikalo, nes sėkmė šypsosi.

Vienas ryškiausių šių moterų pasirodymų - Vilniaus ir Kauno regionų "Sidabrinių balsų" konkurse. Čia pelnyta trečioji vieta. Įsimintinas koncertas "Skambantis laikas" gera muzikine aura apgaubtame M. ir K. Petrauskų lietuvių liaudies muzikos muziejuje. Programoje dalyvavo Onutė Matusevičiūtė, Lionginas Matusevičius, Roma Girnienė, Zita Klibavičienė ir, žinoma, moterų vokalinis ansamblis.

Iš Onutės žiūrovai sužinojo, kaip repertuare atsiranda naujų, kartais visai netikėtų dainų. Taip atsitiko ir su Juozapo Kairio išplėtota lietuvių liaudies daina "Kas tau, motule, linelius nuraus", kurią Onutė yra atlikusi su choru "Vilnius", o jubiliejiniam koncertui parengė su moterų vokaliniu ansambliu.

Romos Girnienės paklaustas, kas instrumentinio ansamblio kolektyvui šiandien svarbiausia, kokia muzika dominuoja repertuare, Lionginas Matusevičius sakė esąs įsitikinęs, kad per tuos dešimt metų propagavo ir ateity propaguos neregių ir silpnaregių kompozitorių kūrybą.

Šventiniame koncerte skambėjo Petro Barškiečio, Audriaus Lenkšo, Stanislovo Krasinsko, Povilo Četkausko valsai ir polkos. Programą praturtino Johano Štrauso "Vienos kraujas" ir bendros dviejų ansamblių dainos.

Posmais savo linkėjimus jauno jubiliejaus proga išsakė literatė Angelė Narijauskienė.

Ir pabaigoje - gausus sveikinimų lietus. Linkėjimai - gyvuoti dar ne vieną dešimtmetį, savo dainomis ir muzika žadinti gražaus ilgesio viltį.

Ansamblių vadovai padėkojo Kauno aklųjų ir silpnaregių centrui už kūrybinei veiklai sudarytas sąlygas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]