PROJEKTAI

Ginta PETRAUSKIENĖ

NAUJI PROJEKTAI


Šiaulių universiteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros docentė, mokslų daktarė Ingrida Baranauskienė bei Specialiosios pedagogikos fakulteto prodekanas Egidijus Elijošius subūrė neįgaliuosius bei įvairių sričių specialistus realizuoti projektą, kurio tikslas - ne tik keisti visuomenės nuostatas apie neįgalų žmogų, bet ir užtikrinti paramą neįgaliesiems įsidarbinant. Į pirmąjį susitikimą susirinkę neįgalieji tvirtino, jog negalia - pirmoji ir svarbiausioji kliūtis, dėl kurios jie negauna darbo. Prabilta apie tai, jog reikia kurti naujas neįgaliųjų profesinės reabilitacijos programas ir ieškoti kitų priemonių, gerinančių neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, plėtojančių darbinės ir profesinės reabilitacijos sistemą.

Padėti Šiaulių neįgaliesiems pasiryžo mokslo žmonės, atlikę ne vieną teorinę mokslinę studiją, gausybę tyrimų ir puikiai išmanantys esamą situaciją.

Projekto vadovė dr. Ingrida Baranauskienė sako, jog Europos šalių mokslo teorija ir praktika rodo, kad neįgaliesiems integruotis į darbo rinką kliūčių yra tikrai daug. Siekiant įvertinti profesinės reabilitacijos efektyvumą Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kurio metu išsiaiškinta, jog profesiniam rengimui bei neįgaliųjų konsultavimui dar skiriama dėmesio. Tačiau visoje Lietuvoje neįgalūs asmenys, profesinio rengimo institucijoje įgiję specialybę, nesusiranda darbo, nes neįgaliųjų įdarbinimo galimybės Lietuvoje yra menkos.

Neįgaliųjų įsidarbinimas dažniausiai yra pačių neįgaliųjų ar kitų asmenų individualios iniciatyvos rezultatas. Statistikos duomenimis, tik 45 proc. neįgaliųjų, turinčių nedidelę negalią ir įgijusių profesinę kvalifikaciją, sugeba gauti darbo. Dr. I. Baranauskienė sako, jog negalią turintis žmogus, sumanęs konkuruoti atviroje darbo rinkoje, turi turėti ne tik aukštą kvalifikaciją, bet ir pasižymėti tam tikromis asmeninėmis savybėmis, sugebėjimais. Didelę negalią turinčio asmens įsitvirtinimas darbo rinkoje vertinamas ne tik kaip jo asmeninis nuopelnas, bet ir socialinės apsaugos bei kitų tarnybų pasiekimas.

Vis dažniau neįgalūs asmenys išsilavinimo siekia kartu su sveikaisiais. Dr. I. Baranauskienė sako, jog Šiaulių universitetas - vienintelis iš visų Lietuvos universitetų, turintis Specialiosios pedagogikos fakultetą, aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems. Nuo šiol bus bendraujama ir su darbo biržos specialistais, visuomeninių organizacijų atstovais, nuo kurių nuostatų ir veiklos priklauso neįgaliųjų įdarbinimo sėkmė. Bendromis jėgomis bus siekiama pakeisti visos visuomenės nuostatą, kad neįgalusis yra tik socialiai remtinas "išlaikytinis", stengiamasi įrodyti, kad neįgalus asmuo gali būti naudingas ir visateisis pilietis, gali dirbti ir išgyventi iš savo darbo kaip ir kiti visuomenės nariai.

Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros docentė dr. Ingrida Baranauskienė parengė ir laimėjo projektą "Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas taikant novatoriškas veiklas" (iš ES struktūrinių fondų projektui vykdyti laimėta suma - 1 502 075 Lt).

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

1. Kurti ir tobulinti Lietuvos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemą.

2. Parengti novatoriškas neįgaliųjų profesinio konsultavimo ir profesinio rengimo programas, užtikrinančias įdarbinimą.

3. Teikti profesinės reabilitacijos paslaugas.

4. Kelti specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais profesinės reabilitacijos srityje, kvalifikaciją.

Projekto poreikio pagrindimas. Europos šalių mokslo teorija ir praktika rodo, kad profesinės reabilitacijos sistemą sudaro keturios pagrindinės struktūrinės dalys: profesinis konsultavimas, profesinis rengimas, įdarbinimas, profesinė ir socialinė pagalba darbo vietose (tai priklauso nuo poreikio - pirminė iki 3 mėn. ir antrinė - nuolatinė). Šių keturių profesinės reabilitacijos sistemos dalių darna užtikrina neįgaliųjų profesinės adaptacijos ir įsidarbinimo sėkmę. Kita vertus, minėtų sistemos dalių nepakankamas funkcionavimas tampa kliūtimi neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, skatina didelės grupės žmonių socialinę atskirtį. Neįgaliųjų įdarbinimo situacija yra labiausiai apleista Lietuvoje: neįgalūs asmenys, profesinio rengimo institucijose įsigiję specialybę, darbo rinkoje neturi palankių sąlygų įdarbinant, neturi ir pagalbos darbo vietose.

Projektu bus siekiama sukurti profesinės reabilitacijos proceso novatoriškas programas ir kitas priemones, gerinančias neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, plėtojančias profesinės reabilitacijos sistemą, ugdančias neįgaliųjų žmogiškąjį kapitalą, tobulinančias profesinės reabilitacijos specialistų veiklos kokybę bei kompetencijas, keičiančias visuomenės nuostatas ir užtikrinančias neįgaliųjų įdarbinimą.

Projekte tiesiogiai dalyvaus 138 darbo biržos specialistai, visuomeninių organizacijų (asociacijų) atstovai ir kiti mediatoriai, nuo kurių nuostatų ir veiklos itin priklausys profesinės reabilitacijos proceso sėkmė. Bus parengta 10 novatoriškų, Lietuvos profesinės reabilitacijos sistemoje dar netaikytų programų. Jos bus išbandytos, įvertintos ir aprobuotos bei prieinamos visiems profesinės reabilitacijos sistemos dalyviams.

Džiugu tai, jog Šiaulių miesto žmonės su regėjimo negalia turės galimybę dalyvauti šiame projekte.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]