LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Vadovaudamasi AB "Turto banko" kreditorių komiteto posėdžio nutarimu, centro taryba birželio 9 d. pritarė viešosios įstaigos "Aksida" (buvusios LASS Šiaulių įmonės) restruktūrizavimo proceso pabaigai ir suteikė "Aksidos" direktoriui G. Trinkai įgaliojimus pasirašyti su tuo susijusius dokumentus.

Birželis buvo gausus seminarų. 14-17 dienomis Birštone buvo organizuota stovykla-seminaras vaikams ir jų tėvams. Dalyvavo 12 aklų ir silpnaregių vaikų su kompleksine negalia, iš kurių 2 mokosi integruotai, kiti nesimoko dėl jauno amžiaus ar dėl sunkios negalios. Kartu su jais buvo ir 12 tėvų. Užsiėmimus vedė tiflopedagogės R. Jagminienė, J. Jakštienė ir psichologė R. Žaržojutė.

Socialinių paslaugų rinka plečiasi ir keičiasi. Prie tų pokyčių turi taikytis ir LASS kaip paslaugų teikėja. Kad LASS socialiniai darbuotojai, daugiausia neregiai, išsilaikytų darbo rinkoje, kad LASS įstaigos galėtų konkuruoti, teikdamos socialinių paslaugų programas savivaldybėms, centro taryba kasmet vykdo socialines paslaugas teikiančių darbuotojų mokymo programą. Šiemet centro taryba, bendradarbiaudama su Socialinių darbuotojų rengimo centru prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, parengė du mokomuosius respublikinius seminarus. Birželio 13-17 d. UAB "Regseda" poilsiavietėje Šventojoje vyko seminaras "Muzikos terapijos ir teatrinių metodų taikymas darbe su aklaisiais ir silpnaregiais." Jame dalyvavo 28 socialiniai darbuotojai, sociokultūrinio darbo specialistai, meno mėgėjų kolektyvų vadovai, muzikos mokytojai. Seminarą vedė Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojai, muzikos ir teatro terapijos specialistai. Seminaro dalyviams buvo įteikti kursų baigimo pažymėjimai. Birželio 13-23 d. LASUC bazėje vyko orientacijos ir mobilumo kursų I seminaras. Jame dalyvavo 12 LASS įstaigų socialinių darbuotojų, kurie yra ir rajonų organizacijų pirmininkai. Šių kursų II seminaras vyks liepos 18-30 dienomis. Išklausę seminaro medžiagą ir atsiskaitę už teoriją ir praktiką, klausytojai taip pat gaus pažymėjimus ir galės teikti specialias orientacijos ir mobilumo mokymo paslaugas akliesiems ir silpnaregiams.

Birželio 20 d. vyko centro tarybos socialinių ir kultūros reikalų komisijos posėdis. Jame aptarta LASS regioninių organizacijų vadovų, specialistų ateities strategija. Komisijos nariai konstatavo, kad regioninėse organizacijose ryškėja būtinybė atstovavimą regėjimo negalios žmonėms atskirti nuo paslaugų teikimo, nes didėja darbo apimtis, atsakomybė, o jaunų, išsilavinusių ir aktyvių neregių trūksta. Turėdami šių savybių, jie sėkmingai dirba atviroje visuomenėje. Būtina spręsti ne tik darbuotojų kvalifikacijos, bet pagal ją ir atlyginimo klausimus. Lietuvos Vyriausybė naujais įstatymais deleguoja savivaldybėms ir apskričių administracijoms socialinių paslaugų valdymą, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis. Mūsų organizacijos bendradarbiavimas rajonuose ir priklausys nuo juose veikiančios organizacijos aktyvumo, darbuotojų kvalifikacijos.

Komisijoje taip pat aptarti priėmimo į LASS narius kriterijai pagal naują darbingumo lygio nustatymo tvarką, naujos LASS nario kortelės projektas bei LASS narių kompiuterinė apskaita. Pirmininko pavaduotojas S. Armonas informavo, kad jau rudenį visos rajonų ir miestų organizacijos bus aprūpintos kompiuteriais, turės internetinį ryšį, kurį naudojant bus įdiegta LASS narių kompiuterinė apskaitos sistema. Centro tarybos vyriausioji specialistė A. Jozėnaitė pateikė informaciją apie Europos aklųjų sąjungos nuostatas ir veiksmus, siekiant akliesiems ir silpnaregiams, jų organizacijoms kuo daugiau garantijų Europos socialinėje politikoje, apie Europos Sąjungos "Griundvig Sofi" programos remiamą tarptautinį projektą, kurio tikslas - sukurti aklųjų ir silpnaregių socialinių įgūdžių mokymo programą, patikrinti jos taikymą praktikoje. Komisija nepatenkino Lietuvos moterų su negalia bendrijos prašymo skirti lėšų ir rekomendavo bendrijai pateikti paraišką kartu su kitomis organizacijomis metų pradžioje, kad būtų galima moterų organizacijos pateiktus projektus ir prašomas lėšas jų finansavimui įtraukti į LASS metinę regėjimo invalidų socialinės integracijos programą.

Birželio 22 d. Panevėžyje LASS centro tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas S. Armonas susitiko su Panevėžio ir Utenos apskričių aklųjų ir silpnaregių organizacijos aktyvu, rajonų organizacijų pirmininkais. Buvo aptarta 2004 m. LASS veiklos ataskaita, naujieji neįgalumą, socialines paslaugas, pensijas reglamentuojantys įstatymai, artimiausios organizacijos veiklos kryptys rajonuose.

Birželio 27 d. Šilutėje vyko oftalmologinė aklų ir silpnaregių vaikų konsultacija, kurią vedė doc. V. Arčiulienė.

LASS centro taryba, siekdama su kitomis pasaulio valstybėmis pasidalinti meno prieinamumo akliesiems ir silpnaregiams patirtimi, išleido meno pažinimo parodos "Liečiu-matau" katalogą anglų kalba.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]