RENGINIAI

Augustinas ROTUNDAS

PO BIBLIOTEKOS STOGU


SULAUKĘS 180

Gegužės 4 diena, Vilnius, Lietuvos aklųjų biblioteka. Į bibliotekos skaityklą renkasi brailio rašto skaitytojai. Šįsyk kol kas tik iš Vilniaus ir Vilniaus krašto. Vyksta tradicinis brailio rašto skaitymo konkursas. Kol kas, tiesa, tik regioninis. Po pietų skelbiami rezultatai, apdovanojami geriausi skaitovai: Aurimas Murza, Rimvydas Auryla, Janina Puriuškytė, Andrejus Rakislovas ir dar keli. Likusieji, šįsyk netapę pačiais geriausiais, apdovanojami kuklesnėmis dovanėlėmis - bibliotekos išleistomis kompaktinėmis plokštelėmis, knygomis. Bibliotekos vadovai kviečia padiskutuoti apie brailio raštu leidžiamas knygas, jų spaudos kultūrą. Diskusija, tiesa, ne itin mezgasi ir šiek tiek vis krypsta "į lankas": tai apie garsines knygas, tai apie bibliotekos organizuojamus renginius. Bet, atrodo, tie "lyriniai nukrypimai" šventiškos nuotaikos negadina. Daug nuoširdžių, šiltų žodžių bibliotekos darbuotojams, nors, matyt, teisingiau būtų sakyti - darbuotojoms. Šitaip baigiasi toji diena.

Gegužės 5-oji. Į biblioteką vėl renkasi skaitytojai, tik šįsyk jau iš visos Lietuvos. Vyksta respublikinis brailio rašto skaitymo konkursas. Iš viso konkurse dalyvauja 37 skaitytojai, daugiau nei pusė - moksleiviai. Geriausiai, kaip ir vakar, skaito vilniečiai A. Murza, V. Auryla, J. Puriuškytė. Gražiai, greitai ir sklandžiai skaito mokiniai: pirmokas Modestas Grauslys, ketvirtokas Karolis Kaminskas, devintokė Laura Stadalnikaitė (Kauno silpnaregių internatinė mokykla), abiturientas Arvydas Juchna (A. Jonyno vidurinė mokykla), iš Pasvalio į konkursą atvykusi Raminta Stankevičiūtė. Jie ir tampa savo grupėse nugalėtojais. Daktaras Valentinas Toločka ir žurnalistas Saulius Plepys primena brailio rašto istoriją, svarsto jo vietą nūdienos pasaulyje.

Brailio rašto skaitymo konkursai organizuojami jau keturiasdešimt metų, taigi yra tapę lyg ir neatskiriama mūsų gyvenimo dalimi. Kai kada jų net nepastebime arba užsimename vos puse lūpų. Galbūt šitaip būtų nutikę ir su šių metų konkursu, jeigu ne dvi aplinkybės.

Pirmoji - šiemet sukanka 180 metų, kai Luji Brailis sukūrė savąjį šešių taškų raštą, genialų savo paprastumu, iki šiol nepranoktą ir nepaneigtą. Taigi šie metai, nors dar ir ne jubiliejiniai, vis dėlto gana reikšmingi brailio rašto istorijai, jo nūdienos perspektyvoms aptarti. Istorija lyg ir aiški: brailio raštas buvo genialus išradimas, lėmęs sėkmingą aklųjų lavinimą, mokymą ir mokymąsi. Teisybė, organizuotas aklųjų švietimas prasidėjo beveik pusšimčiu metų anksčiau, nei L. Brailis sukūrė savąjį raštą, tačiau galėtume retoriškai paklausti, ar būtų jis buvęs toks sėkmingas, ar akliesiems būtų atsivėrusios vidurinių mokyklų, o vėliau ir universitetų durys, jeigu ne šitie šeši taškai?.. Prancūzai 1952 m., praėjus šimtui metų nuo L. Brailio mirties, jo palaikus iš kuklių Kuvre miestelio kapinių perkėlė į Paryžiaus panteoną. Dabar jie ilsisi šalia Žano Žako Ruso, Viktoro Hugo, Luji Pastero, kitų žymiausių šios šalies žmonių palaikų. L. Brailio biustas yra ir Lietuvos aklųjų bibliotekoje.

"Minime brailio rašto sukūrimo 180-ąsias metines, - apibendrindamas konkurso rezultatus, gegužės 5-ąją kalbėjo dr. Valentinas Toločka, - tačiau nederėtų pamiršti, kad artėja ir kita akliesiems svarbi data: 2009 m. sukanka 200 metų, kai gimė šio rašto kūrėjas Luji Brailis. Jau dabar reikia pradėti galvoti, kaip ją paminėsime, kaip įprasminsime."

Pastaraisiais metais ir Lietuvoje, ir kitose šalyse nemažai diskutuojama apie brailio rašto perspektyvas, jo ateitį. Iškart pasakysime, kad ta ateitis nėra pernelyg džiuginanti. Brailio raštą iš neregių gyvenimo vis agresyviau stumia garsinės knygos, naujosios skaitmeninės technologijos. Tačiau būtent dabar, atsiradus visoms galimybėms brailio raštui tapti istorijos reliktu, paaiškėja vienas įdomus ir nelauktas dalykas: brailio raštas yra daugiau nei informacijos šaltinis ar pasmerkta nuolatos konkuruoti su kitomis "pretendentėmis" komunikavimo priemonė. Būtent brailio raštas, o ne tūkstančiai valandų garsinių įrašų ar moderniausios skaitmeninės technologijos žmogų daro raštingą. Šią aplinkybę pripažįsta vis daugiau pasaulio neregių. Pats laikas ją būtų pripažinti (bei įsisąmoninti) ir mums. Todėl galima tik džiaugtis, kad respublikiniame konkurse iš 37 dalyvių net 21 buvo moksleivis. Juk niekam ne paslaptis, kad tai, ką gauname vaikystėje, dažniausiai lieka visam gyvenimui. Reikia manyti, kad brailio rašto įgūdžiai - ne išimtis.

APSILANKYKITE IR ĮVERTINSITE

Antroji aplinkybė, paskatinusi plačiau kalbėti apie šių metų brailio rašto skaitymo konkursą - vieta, kurioje jis vyko. Ta vieta - prieš septynerius metus pastatyta naujoji Lietuvos aklųjų biblioteka. Šiais metais biblioteka savo skaitytojus ir svečius pakvietė į naujas, gražiai ir šiuolaikiškai įrengtas patalpas. Pasakojimo pradžioje minėti abu (regioninis ir respublikinis) brailio rašto skaitymo konkursai buvo pirmieji renginiai, vykę šiose patalpose. Reikalas čia tas, kad pastačius biblioteką, liko neįrengtas trečias jos aukštas, vadinamoji palėpė. Gera palėpė - 500 kvadratinių metrų ploto! Aišku, norint tokią įrengti ir pinigų gerų reikia. Bibliotekininkai pasvajodavo, atsidusdavo, bet, užuot skundęsi ir aimanavę, ieškojo galimybių. "Paraišką Ūkio ministerijai pateikėme jau prieš trejus metus, - sakė LAB direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Alvydas Černiauskas, - bet realios galimybės atsirado tik LR Vyriausybei patvirtinus "Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 - 2013 metų programą".

Naujojoje LAB konferencijų salėje ką tik baigėsi brailio rašto skaitymo konkursasPraėjusių metų rugpjūčio mėnesį trečiąjį bibliotekos aukštą laikinai okupavo statybininkai. Reikia pasakyti, kad okupavo tvarkingai, nes visą laiką, kol vyko darbai, biblioteka veikė be sutrikimų, dažnas, atėjęs pasikeisti knygų, gal net neįtardavo, kad virš jo galvos formuojamos naujos erdvės, montuojamos pertvaros ir atliekami kiti tokiais atvejais reikalingi darbai. Metų pabaigoje darbai buvo baigti. Per pirmuosius šių metų mėnesius biblioteka įsigijo naujosioms patalpoms reikalingus baldus ir gegužės pradžioje pakvietė pirmuosius svečius. Jais, kaip minėjome, ir tapo brailio rašto konkursų dalyviai. Pasivaikščiokime, nors neakivaizdžiai, ir mes po trečiąjį Lietuvos aklųjų bibliotekos aukštą. Didžiąją jo dalį užima ilga ir skliautuota 110 kv. m konferencijų salė. Dėl proporcijų kalbant patalpoje girdimas aidas. Tai pastebėję bibliotekos darbuotojai jau sumontavo garso stiprinimo aparatūrą, tad kalbantysis gali nebijoti, kad bus neišgirstas ar nesuprastas. Kitos dvi patalpos - muzikos ir interneto svetainės, jos užima maždaug po 40 kv. m ploto. Interneto svetainėje artimiausiu metu ketinama įrengti 4 kompiuterizuotas darbo vietas. Muzikos svetainę, esant reikalui, galima sujungti su konferencijų sale - tada turėsime jau nebe 110, o 150 kv. m patalpą. Į trečiąjį aukštą iš pirmojo persikėlė katalogavimo skyrius. Kad kataloguojamų knygų nereikėtų nešioti laiptais, skyriaus darbuotojų patogumui įrengtas liftas. Beje, atsiradus poreikiui (pavyzdžiui, žmogus juda tik rateliuose), šiuo liftu galės pasinaudoti ir į bibliotekos renginius ateisiantys lankytojai. Tiems, gal greičiau reikėtų sakyti toms, kurios paskutinę sekundę prieš įžengdamos į salę dar nori pasigražinti, lifte įrengtas veidrodis. Tik neklauskite, kam akliesiems jis reikalingas, nes tai prilygtų klausimui, kam akliesiems reikalingi langai? Beje, įprastų langų šiame, trečiajame, bibliotekos aukšte nėra - įstatyti stoglangiai. Nuo jų visą dieną taip šviesu, kad, anot vieno bibliotekos administracijos darbuotojo, išeinant nevalingai norisi išjungti šviesą. Dar galima pridurti, kad yra darbuotojų relaksacijos kambarys, o palei konferencijų salės sieną iš koridoriaus pusės sumontuotos nedidelės dailios įvairių dydžių lentynėlės, spintelės su stiklo paviršiumi, skirtos įvairioms - literatūros, tautodailės - parodoms. Viskas gerai apgalvota, visur jaučiama tikro šeimininko ranka. Netikite - apsilankykite ir įvertinsite patys!

Lietuvos aklųjų biblioteka tampa rimtu kultūrinio gyvenimo centru, buriančiu apie save įvairaus amžiaus, įvairių pomėgių žmones.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]