LASS CENTRO TARYBOJE

Zita JUODKIENĖ

 


Gegužės 5 d. vykusiame posėdyje centro taryba aptarė ir patvirtino LASS viešųjų įstaigų - UAB "Liregus", UAB "Brailio spauda" - 2004 m. ūkinės-finansinės veiklos balansų bei pelno (nuostolio) ataskaitas. LASS viešosioms įstaigoms ir įmonėms rekomenduota dėl 2005 m. audito sudaryti sutartis su steigėjo pasiūlyta viena audito firma, siekiant tęstinumo ir lyginimo galimybės. Tokį sprendimą nulėmė revizorės D. Vyšniauskienės daryto audito ataskaitos.

Centro taryba patvirtino LASS įmonių ir UAB lėšų naudojimo LASS įstaigų vykdomų programų finansavimui tvarką bei LASS įstaigų ir UAB "Brailio spauda" vadovų premijavimo tvarką.

Taip pat buvo aptartas LASS centro tarybos specialistės I. Matulienės pranešimas apie nedirbančių LASS narių iki 40 metų apklausos rezultatus. Centro taryba pavedė apskričių taryboms iki gruodžio 1 d. pateikti LASS centro tarybai informaciją apie potencialiai galinčių dirbti LASS narių, ypač turinčių aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą, darbo situaciją.

Centro tarybos padėkos raštu už ilgametį aklųjų ir silpnaregių muzikinį ugdymą, nuoširdžias pastangas telkiant regėjimo negalios vaikus kultūrinei bei kūrybinei veiklai apdovanota vaikų muzikos mokyklos "Lyra" chorinio dainavimo mokytoja Tamara Blažienė.

Balandžio bei gegužės mėnesiais centro taryba kartu su kitomis LASS ir aklaisiais besirūpinančiomis įstaigomis vykdė daug įvairių projektų, dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Biškeke, Kirgizijos sostinėje, gegužės 16-20 d. vyko Centrinės Azijos aklųjų organizacijoms skirtas mokomasis seminaras. Į jį pasidalinti patirtimi apie organizacijos vystymąsi pereinamuoju laikotarpiu vyko LASS centro tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas S. Armonas ir vyriausioji specialistė A. Jozėnaitė. Seminarą Azijos aklųjų sąjungos prašymu organizavo Danijos aklųjų sąjunga. Tai buvo pirmasis tarptautinis projektas, kuriame kaip pagalbos teikėja Azijos šalims dalyvavo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.

Gegužės 23-24 d. Tartu (Estija) vyko tarptautinio projekto, skirto aklųjų ir silpnaregių socialinių įgūdžių lavinimui, koordinatorių pasitarimas. Šiuo renginiu prasidėjo sudėtingas, dvejus metus truksiantis projektas, kuriame dalyvauja 5 Europos Sąjungos aklųjų organizacijos. Jo tikslas parengti aklųjų ir silpnaregių socialinių įgūdžių lavinimo programą, kuri būtų naudojama Europos šalyse formaliam ir neformaliam neregių ugdymui.

Gegužės 6 d. kartu su Lietuvos aklųjų biblioteka surengtas neregių literatų kūrybos konkursas. Iš septynių konkursui pateiktų kūrinių ekspertų komisija geriausiu pripažino kauniečio literato S. Babono prozos kūrinį "Apsnigta obelis" ir rekomendavo jį išleisti. LASS parems šio kūrinio leidybą.

LASS estradinės muzikos kolektyvų atranka į tarptautinį festivalį "Baltijos banga - 2005" Latvijoje vyko gegužės 13 d. Kauno aklųjų ir silpnaregių centre. Teisę dalyvauti liepos 1-3 d. Ciesyje vyksiančiame festivalyje pelnė kauniečių popmuzikos ansamblis "Meniu" ir vilniečių nuotaikingos muzikos kolektyvas "Vilkpėdė" .

Gegužės 20 d. surengta tarptautinė aklųjų ir silpnaregių vaikų meninės raiškos šventė "Aš noriu dainuoti visa širdimi". Šventės rengėjai - Kauno silpnaregių internatinė mokykla ir LASS centro taryba. Joje dalyvavo per 200 jaunųjų atlikėjų iš visos Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos.

Gegužę prasidėjo ir kitas akliems ir silpnaregiams vaikams skirtas projektas. Panevėžio ir Utenos apskričių taryboje gegužės 25 d., o Klaipėdos ir Telšių apskričių taryboje birželio 1 d. vyko oftalmologinės, tiflopedagoginės aklų ir silpnaregių vaikų konsultacijos, kurias vedė doc. V. Arčiulienė ir tiflopedagogė ekspertė S. Bričkutė. Vaikų tėvai, pedagogai, dirbantys su integruotai besimokančiais vaikais, klausė šviečiamojo pobūdžio paskaitų.

Tradicinis Katalikiškojo P. Daunio fondo organizuotas aklųjų maldos dienų renginys Žagarėje vyko gegužės 20 dieną. Centro taryba šį projektą kaip ir kasmet parėmė finansiškai.

Trijų dienų efektyvaus bendravimo, socialinių mokymų seminaras vyko Šiaulių ir Tauragės apskričių organizacijos socialiniams darbuotojams gegužės 18-20 d. Šiauliuose.

Balandžio mėnesį penkiais spalvingais regioniniais renginiais prasidėjęs organizuotos kultūrinės veiklos keturiasdešimtmečiui skirtas projektas "Muzikinis tiltas per Lietuvą" birželio 4-5 baigėsi Palangoje, "Vyturio" reabilitacijos centre. Čia vykusioje konferencijoje kultūros specialistai, LASS meno mėgėjų kolektyvų vadovai aptarė aklųjų ir silpnaregių savirealizacijos dabartį, plėtotės galimybes ateityje, o geriausi kolektyvai surengė koncertą Palangos visuomenei.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]