NAUJOS KNYGOS

Ginta PETRAUSKIENĖ

KNYGA APIE ŠIAULIŲ KRAŠTO ŽMONES


"Aš išmokau trokšti tik to, ką pats galiu pasiekti, kas priklauso nuo manęs paties ir ko nereikia laukti nei iš šalies, nei iš viršaus, nei iš kieno nors rankų."

C. Palmen

Juozas Ežerskis su knyga rankoseRegėjimo negalios žmonės, kaip ir regintieji, siekia išreikšti save kūryboje ar kitoje veikloje, todėl turime neregių rašytojų, žurnalistų ir kitų profesijų talentingų žmonių, kurių darbai rodo, kiek daug gali pasiekti regėjimo negalios žmogus, paskyręs savo sugebėjimus vienokiai ar kitokiai kūrybai. Prie tokių veiklių, kūrybingų žmonių galime priskirti ir šiaulietį neregį Juozą Ežerskį, išleidusį jau dvi savo knygas. Ši, antroji, pavadinta "Portretai", kurioje išspausdintos apybraižos apie Šiaulių krašto žmones. Knygos "Portretai" pristatymas įvyko balandžio 20 dieną Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) Šiaulių filialo skaitykloje. Tądien susirinko nemažai skaitytojų, knygos autoriaus aprašytų žmonių, jo šeimos narių, giminių ir draugų. Į Juozo Ežerskio naujosios knygos pristatymą skaitytojams atvyko LAB direktorė Jadvyga Kuolienė, jos pavaduotojas Juozas Bazys, neregys rašytojas ir poetas, Ežerskio draugas nuo studijų Vilniaus universitete laikų Vaclovas Areima, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos įstaigų atstovai. Atvykusieji į renginį čia pat skaitykloje galėjo susipažinti su bibliotekos darbuotojų parengta V. Areimos ir J. Ežerskio leidinių parodėle.

Renginį pradėjo LAB Šiaulių filialo vedėja Stasė Česnauskienė, kuri pristatė susirinkusiems atvykusius svečius, nepagailėjo prasmingų žodžių knygos autoriui ir suteikė žodį direktorei J. Kuolienei.

- Šiandien mums - neeilinė diena, net, galima sakyti, šventė, nes vyksta Juozo Ežerskio naujos knygos "Portretai" pristatymas. Tai - pirmoji publicistinės prozos knyga, kurioje išspausdintos apybraižos apie Šiaulių krašto žmones. Gal knyga paskatins ir kitus LASS literatus pasekti Juozo pavyzdžiu ir išleisti knygų apie savo krašto žmones, - sakė direktorė J. Kuolienė.

LAB direktorės pavaduotojas, J. Ežerskio knygos redaktorius Juozas Bazys papasakojo, kaip jam su kompiuteriu sėkmingai pavyko leidinį suredaguoti. Po jo pasisakė knygos autorius Juozas Ežerskis. Jis nurodė, kad sumanymas parengti ir išleisti knygą "Portretai" jam kilęs prieš porą metų, nes seniai jis rašo įvairius rašinius periodiniams leidiniams. Pasirausęs savo archyve, Juozas aptiko nemažai rašinių, iš kurių vertingesnius, ypač rašinius apie mūsų žmones, nusprendė išleisti atskira knyga. Šiam sumanymui pritarė LAB Šiaulių filialo darbuotojai. LAB direktorė, neregių literatų kūrybos propaguotoja J. Kuolienė rado galimybių savo įstaigos lėšomis, remiant LASS, šią knygą išleisti 200 egzempliorių tiražu. Knygoje esama aprašomų žmonių nuotraukų - tai ją daro dar vertingesnę. Šia knyga autorius siekia apžvelgti Lietuvos aklųjų draugijos, dabar Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, veiklą. "Portretuose" išspausdintos 22 apybraižos, parašytos 1983-2004 metais apie Šiaulių krašto žmones jų jubiliejinių gimtadienių progomis: 18 apybraižų apie žmones su regėjimo negalia ir 4 apybraižos apie su jais dirbusius reginčiuosius. Šioje knygoje pavardžių rasime daug daugiau nei apybraižų. Vieni iš tų aprašytų žmonių jau yra mirę, kiti yra pensininkai, treti tebesidarbuoja iki šiol. Tačiau visi jie savo darbais yra palikę ryškių pėdsakų įvairiose veiklos srityse. Dalis apybraižų buvo išspausdintos periodiniuose leidiniuose, kitos skelbiamos pirmą kartą. Iš Juozo archyvo apybraižų knygai išleisti buvo per mažai, todėl autoriui skubiai teko jų parašyti papildomai. Autorius pripažįsta, kad gerų, veiklių, įdomių žmonių Šiaulių krašte turime daug daugiau, negu aprašyta knygoje, tačiau jis tikisi, kad šį darbą tęs kiti.

- Kadangi esu istorikas, o ne profesionalus žurnalistas, tai ir tos mano apybraižos gal nėra profesionaliai parašytos. Jose daug tikslių datų, faktų ir gal kiek mažoka beletristikos bei įvairovės, nors stengiausi parašyti, kiek sugebėjau, geriau. Už pasitaikiusius trūkumus, tikiuosi, man atleis skaitytojai, - vylėsi knygos autorius.

Prie šios knygos išleidimo prisidėjo daug LAB darbuotojų, ypač direktorės pavaduotojas Juozas Bazys, kuris redagavo šią knygą, - visiems jiems autorius yra be galo dėkingas. Taip pat Juozas Ežerskis dėkojo LAB Šiaulių filialo darbuotojams už šios knygos pristatymo skaitytojams organizavimą ir visiems atvykusiems į renginį. Visiems renginio dalyviams buvo padovanotos J. Ežerskio knygos.

Daug padėkos žodžių už knygą ir geriausių linkėjimų tą dieną išgirdo autorius, jam buvo įteiktos gėlės, pakeltos vyno taurės ir sugiedota "Ilgiausių metų", nes kažkas prisiminė, kad balandžio 20 d. yra ne tik knygos "Portretai" pristatymas, bet ir Juozo Ežerskio gimtadienis. Po to visi įdėmiai klausėsi daugelio mėgstamo poeto Vaclovo Areimos nuoširdžių eilių, jo minčių apie gyvenimą ir kūrybą.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]