GYVENIMO AKTUALIJOS

Augustinas ROTUNDAS

VALSTYBĖ SKATINS SKAITYTI


LR Seimas, atrodo, ne juokais susirūpino: Lietuvoje vis mažiau skaitoma, vis daugiau sėdima prie televizoriaus, vis dažniau knyga iškeičiama į "pasivaikščiojimus" nesibaigiančiais interneto koridoriais. Norime ar nenorime, gyvenimas eina į priekį, vienas jo formas keičia kitos, senus, įprastus informacijos gavimo būdus - naujesni, moderniškesni. Nebūtų nieko bloga, jeigu... knyga būtų tik informacijos šaltinis. Žmonės, tyrinėjantys skaitymo procesą, atkreipia dėmesį į tai, kad sąlytis su knyga skaitančiajam sukelia beveik fizinį malonumą, kurio negali sukelti kompiuteris ar kuris kitas informacijos šaltinis, kad knyga - tai šis tas daugiau nei atitinkamo dydžio duomenų bankas...

Kovo 18 - 19 d. Seime vyko tarptautinė konferencija "Skaitymo skatinimas ir kalbos įgūdžių ugdymas". Joje pristatytas tokio paties pavadinimo koncepcijos projektas. Po konferencijos darbo grupė sulaukė pasiūlymų ir pagal juos koncepciją dar truputį patikslino. Balandžio viduryje ją turėjo patvirtinti Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Norintys šį dokumentą gali rasti ir interneto svetainėje www.lrs.lt. Kaip ir kiekviename panašiame dokumente, koncepcijoje daug programinių, kartais gal kiek deklaratyvių teiginių, mažai konkretumo. Antra vertus, kiekviena koncepcija, programa ir pan. yra savotiškas miražas, padangėje skrajojantis debesis, kurį sukonkretinti - jau mūsų uždavinys.

Keletas naujosios koncepcijos programinių teiginių, galinčių tapti gairėmis tolimesniam kalbėjimui ir susikalbėjimui: "Koncepcija siekiama sukurti teisinius, administracinius ir finansinius pagrindus, kuriais remiantis būtų formuojamas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių poreikis skaityti"; "Koncepcijos tikslai įgyvendinami bendradarbiaujant valstybės švietimo, kultūros, socialinės apsaugos sričių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, privačiam sektoriui"; "Išlavinta sakytinė ir rašytinė kalba padeda žmogui kritiškai mąstyti, diskutuoti, integruotis į visuomenę"; "Skatinti Lietuvos gyventojų norą skaityti ir ugdyti skaitymo įgūdžius. (...) Skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir žinių troškimą"; "Prisidėti prie įvairių socialinių sluoksnių, grupių bei tautybių žmonių integracijos į visuomenę, suteikti jiems vienodas galimybes skaityti".

Moteriškė skaito knyga brailio raštuKoncepcijoje numatyta parengti 2007 - 2012 metų skaitymo ir kalbos įgūdžių ugdymo programą. Programos koordinatorius - Kultūros ministerijos įsteigtas Baltijos kultūros fondas. Daugeliui mūsų žurnalo skaitytojų, be abejo, kyla klausimas, kaip minėta programa galėtų daryti įtaką aklųjų gyvenimui, jų poreikiui skaityti? Į šį ir keletą kitų klausimų sutiko atsakyti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja, viena iš "Skaitymo skatinimo koncepcijos" rengėjų Rūta Kačkutė.

"Jau dabar aišku, kad programa nefinansuos leidybinių projektų. Tai nereiškia, kad šiems projektams nebus galima gauti lėšų, tačiau pati programa skirta ne leidybai, o skaitymui skatinti ir kalbos įgūdžiams ugdyti. Mums labai svarbu kompleksiškumas, partnerystė, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus bendradarbiavimas. Neįgalūs žmonės, jų nevyriausybinės organizacijos gali kurti bendrus projektus su mokyklomis, bibliotekomis, leidyklomis, ieškoti kitų partnerių. Vienas iš būsimosios programos tikslų - prisidėti prie atskirų gyventojų grupių, taip pat ir neįgaliųjų, integracijos į visuomenę per skaitymą, kalbos vartojimą. Jeigu kalbėsime konkrečiai apie akluosius, tai jiems reikia sudaryti tokias pat galimybes skaityti kaip ir regintiesiems. Štai, pavyzdžiui, jau dabar beveik aišku, kad bus kuriamos jaunimui skirtos interneto svetainės. Jos turi būti prieinamos ir akliesiems bei silpnaregiams. Nelengva ką nors daugiau patarti, nes kas, jeigu ne patys neįgalieji geriausiai žino savo poreikius? Taigi norintys dalyvauti programoje jau dabar turėtų ieškoti originalių idėjų, partnerių ir pradėti rašyti projektus."

Anot R. Kačkutės, norintys dalyvauti skaitymo skatinimo programoje, pirmuosius projektus turėtų parengti iki ateinančių metų vidurio. 2006 m. valstybės biudžete bus numatytos programai įgyvendinti reikalingos lėšos. Kol kas ne visiškai aišku, kam, kokiu adresu projektus teikti, kokios bus minimalios ir maksimalios jiems skiriamos sumos. Šiaip ar taip, programos koordinatorius žinomas - kaip jau minėjome, tai Kultūros ministerija. Čia ir reikėtų teirautis.

Kalbėdami apie šią programą neturėtume pamiršti dar vieno svarbaus dalyko: ji skirta ne tik skaitymui skatinti, bet ir kalbos įgūdžiams ugdyti. Tai ypač svarbu regėjimo negalią turintiems vaikams, kalbos, vaizdinių apie juos supantį pasaulį formavimuisi. Antai Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (LASUC) jau sukurtos pirmosios interaktyvios knygos: galima vienu metu dirbti su paveikslėliu, tekstu, balsu ar kuriuo nors iš minėtų elementų atskirai. Knygos turi keletą perskaitymo lygmenų: einama nuo paprastesnio iki sudėtingesnio. LASUC jau antri metai leidžiamas pirmasis Lietuvoje žurnaliukas "Boružėlė", skirtas regėjimo negalią turintiems vaikams. Čia spausdinami ne tik tekstai, bet ir piešinėliai. Jie taip pat kalba, savaip, bet kalba... Originalios idėjos! Būtų labai gaila, kad jos, užuot įsikūnijusios konkrečiuose projektuose, liktų tik idėjomis. Nederėtų pamiršti ir fakto, kad šiemet sukanka 180 metų, kai Luji Brailis sukūrė savo genialų šešių taškų raštą, kad šis raštas - tai ne tik komunikavimo būdas, bet ir vienintelis tikrasis aklųjų raštingumo įrodymas.

Taigi pagalvoti turime apie ką. O kai galvojama, paprastai šis tas ir sugalvojama.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]