IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


KOSTUI BANKAUSKUI - 80

Kovo 11 dieną Kostui Bankauskui sukanka 80 metų. Tai aktyvus Lietuvos aklųjų draugijos veikėjas, įlgametis LAD Kauno tarprajoninės valdybos pirmininkas.

K. Bankauskas gimė 1925 m. Ročiuose, Raseinių apskr. Nemato iš vaikystės. 1937 m. atvyko į Kauno aklųjų institutą ir 1945 m. baigė jo aštuonias klases, įsigijo šepetininko amatą. Tais pačiais metais pradėjo dirbti LAD Kauno kombinate ir pagal įgytą profesiją vėrė šepečius. Kurį laiką dirbo pamainos brigadininku. Buvo aktyvus aklųjų organizacijos narys, visuomenininkas. Laikui bėgant, jam patikimos atsakingos vadovo pareigos. 1964-1989 m. K. Bankauskas dirbo LAD Kauno tarprajoninės valdybos pirmininku.

Ilgus metus vadovaudamas Kauno regiono aklųjų organizacijai, buvo sumanus vadovas. Rūpinosi kauniečių ir aplinkinių rajonų neregių gyvenimo, buities, kultūros, švietimo ir gamybinės veiklos reikalais. Periodikoje ir kai kuriose knygose yra paskelbęs straipsnių bei prisiminimų apie aklųjų draugijos veiklą. K. Bankauskas buvo nuolat renkamas LAD centro valdybos nariu ir jos prezidiumo nariu. Už gerą darbą ne kartą buvo apdovanotas padėkos ar garbės raštais bei įvairiais ženkliukais ir medaliais. 1983 m. už ilgametę organizacinę bei visuomeninę veiklą ir tiflologijos darbus jam buvo paskirta Lietuvos aklųjų draugijos tiflologijos premija. Šiuo metu K. Bankauskas yra pensininkas, gyvena Kaune.

VEIKLUS ANYKŠTĖNAS

Kovo 20 dieną Zenonui Sapkauskui sukanka 60 metų. Tai ilgametis LASS Anykščių rajono tarybos pirmininkas, jau dvidešimt penktus metus aktyviai dirbantis anykštėnų neregių labui.

Z. Sapkauskas gimė 1945 m. Lašiniuose, Anykščių raj. Būdamas 2 metų su tėvais persikėlė į Šiaudinių kaimą. 1953-1957 m. mokėsi Didžiakaimio pradinėje mokykloje. Po to mokėsi Staškūniškio aštuonmetėje mokykloje. Po mokyklos, gyvenant kaime, teko dirbti įvairius žemės ūkio darbus, taip pat ir prie statybų. Z. Sapkauskas iš vaikystės turėjo silpną regėjimą, kuris vis silpo. Silpnaregiui buvo nelengva atlikti kai kuriuos darbus, o blogėjantis regėjimas vis dažniau primindavo apie būtinybę ieškotis kito darbo. 1978 m. gavus II regėjimo invalidumo grupę atsirado viltis įsidarbinti Lietuvos aklųjų draugijos įmonėje. 1979 m. pradėjo dirbti Panevėžio aklųjų įmonėje namudininku. Netrukus jam buvo pasiūlyta užimti ir vadovaujamą organizacinį darbą. 1980 m. spalio 8 d. buvo išrinktas LAD Anykščių rajono tarybos pirmininku ir persikėlė gyventi į Anykščius. Pirmininku dirba iki šiol. Siekdamas žinių Z. Sapkauskas 1984 m. baigė Panevėžio suaugusių aklųjų vidurinę mokyklą. Dirbdamas Anykščių aklųjų pirminės organizacijos vadovu daug nuveikė šio krašto neregių labui. Rūpinosi regėjimo invalidų buitinių sąlygų pagerinimu, sprendė įdarbinimo klausimus. Subūrė meno mėgėjų kolektyvus, kuriuose pats aktyviai dalyvauja: groja akordeonu, dainuoja. Z. Sapkauskas - aktyvus garsinių knygų skaitytojas, žinomas šaškių žaidėjas.

MINĖTINOS SUKAKTYS

Balandžio 1 d. sukanka 60 metų, kai gimė Vida Regina Mikaliūnienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotoja, daugiau kaip 40 metų dirbanti prie garsinių knygų leidybos.

Balandžio 3 d. sukanka 125 metai, kai gimė Ričardas Lechavičius (1880-1944), pedagogas, aklųjų muzikos mokytojas.

Balandžio 16 d. sukanka 40 metų, kai buvo įsteigta Lietuvos aklųjų draugijos spaustuvė. Sovietiniais metais tai buvo vienintelė įmonė Lietuvoje, spausdinusi knygas brailio raštu. Spaustuvė veikė iki 1994 metų pabaigos.

Balandžio 17 d. sukanka 130 metų, kai gimė Petras Avižonis (1875-1939), oftalmologas, aklųjų globėjas.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]