LASS LITERATŲ KŪRYBA

Janina Pipirienė

 


MĖSIEDAS

 

Pasibaigė jau mėsiedas,

Pasibaigs ir mergoms bėdos.

Šiemet piršliai gal pasiuto?

Kur jų neita, kur nebūta?

 

Tai ir man gi per mėsiedų

Atavedė piršlys diedų

Ir kad perša, ir kad giria -

Nerasi geresnio vyro.

 

Jo nameliai - tikri rūmai,

Net per langus rūksta dūmai,

Kamine mat peri varna,

O lizdų ardyt nevalna.

 

Anas lizdą neardys,

Išperės - pati išskris.

Avinas sugriovė tvartų,

Dabar guli gryčioj kartu.

 

Ant laukų supuvo šienas,

Nesuspėja anas vienas.

Girdit, kiek daug turto turi,

Tik nėra kam jo prižiūri.

 

Gal sutarsma, man taip matos -

Pasbučiuokit be sarmatos,

O mes čerkeles sudaušma

Ir vestuvių jūsų lauksma.

 

Valentino AJAUSKO piešinys

 

UŽGAVĖNĖS UŽGAVOS

 

Prisikepus blynų bliūdą,

Bibliotekon atsigrūdau,

Kepiau, kepiau visą dieną,

Padalinsiu jums po vieną.

 

Nesudegę, nesurūkę,

Trupučiuką gal apsmukę,

Kaip pasakė man kaimynas:

"Kokia merga, toks ir blynas."

 

Vien iš blynų tai nespręskit,

Geriau šokt mane išveskit.

Šokdama, kad prisiglausiu,

"Ar man myli?" - jį paklausiu.

 

Kas lydės man į namus,

Tam virtinių bliūdas bus.

Spirginių, kad daug užpyliau,

Tegul valgo, jei man myli.

 

Apie jį aš tupinėsiu

Ir Užugavas minėsiu.

O vėliau eis toks dalykas -

Ženysimės per Velykas.

 

Vestuvės ir jum pakviesma,

Padainuosma, pakalbėsma

Kas išėjo iš tų blynų.

Gal sulauksma ir krikštynų.

 

UŽGAVĖNIŲ MINTYS

 

Užgavėnių labai aš laukiau,

gal ateis kas nors, paguos,

pažiūrėjęs į akis, mielą žodį pasakys.

Jį prie stalo pasodinsiu,

savo blynais pavaišinsiu

ir taurelę dar įpilsiu,

per pečius jį apkabinsiu.

Mano širdis virpa, dreba,

keli dantys burnoj kleba.

- Baik kvailioti, žila ožka!

Čia ne tai, ko širdis troško,

o jis sako tartum vaikas:

- Bibliotekon eiti laikas.

Daugiau nieko nenutiko,

eidami mes nesipykom,

nėr prie ko ir jums kabintis

visa tai - tik mano mintys.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]