NEREGIŲ LABUI

Henrikas STUKAS

NEĮGALIŲJŲ VERSLAS


Lietuvoje - daugiau nei keturiasdešimt verslo tinklo įstaigų: tai verslo informacijos centrai, verslo inkubatoriai, technologiniai partneriai. Verslo informacijos centrai įsikūrę beveik visose Lietuvos savivaldybėse. Vienas iš jų - Neįgaliųjų verslo informacijos centras (NVIC), veikiantis Vilniuje, Žemaitės g. 21. Šis verslo informacijos centras savo specifiškumu skiriasi nuo kitų: čia viešosios verslo paslaugos teikiamos neįgaliesiems, kurių dauguma - neregiai bei silpnaregiai. NVI centre konsultuojami norintys pradėti ar jau savo verslą turintys neįgalūs bei neįgaliųjų įmonių darbuotojai.

Šių metų vasario 15 d. viešoji įstaiga Neįgaliųjų verslo informacijos centras surengė spaudos konferenciją, kurioje pristatė savo nuveiktus darbus, kalbėjo apie veiklos perspektyvas.

NVIC direktorius Antanas RuginisKą veikia NVIC

Pagrindinis centro veiklos tikslas - teikti informacijos, konsultacijų, mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams (neįgaliųjų organizacijų įmonėms bei verslininkams su fizine negalia), naujiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą, padėti verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus.

NVIC vykdo šias funkcijas: kaupia ir neįgaliesiems prieinama forma skleidžia informaciją apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, propaguoja pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje, teikia verslo informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas, rengia verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus, skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle, padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoja ir rengia verslo plėtros ir investicijų projektus, dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir projektuose.

NVIC direktorius Antanas Ruginis pasakojo: "Mūsų centro paslaugų vartotojai - neįgalūs verslininkai ar norintys pradėti verslą. Į šį centrą pagalbos kreipiasi ir neįgaliųjų įmonės. Taip pat teikiame konsultacijas darbdaviams apie valstybės paramą steigiant darbo vietas neįgaliesiems. NVIC darbuotojai padeda savo klientams platinti verslo informaciją, konsultuoja, organizuoja verslo informacijos sklaidos renginius ir įvairius mokymus: kursus, seminarus. Seminarų trukmė - 6-8 valandos. Mokymai būna įvairūs. Mokome bei konsultuojame visus: tiek versle žengiančius pirmus žingsnius, tiek savo srities žinovus, norinčius pagilinti žinias labai specifinėse sferose. Todėl samdome profesionalius lektorius."

NVIC klientais yra daugiau nei šimtas neįgalių verslininkų. Neįgaliųjų verslo centras susiduria su viena opia problema. Daugelis klientų nėra įregistravę savo individualių įmonių. Jie dirba įsigiję verslo liudijimus. Verslo liudijimą galima nusipirkti tam tikram laikui. Ilgiausias terminas - vieneri metai. Tarp neregių ir silpnaregių patys populiariausi verslai yra šie: prekybos, paslaugų, gamybos. Dažniausiai yra prekiaujama kioskeliuose ir turguose. Tiesa, keli silpnaregiai turi nedideles parduotuvėles. Paslaugų sferoje didžiausia verslininkų grupė - masažuotojai. Keli verslininkai su regos negalia teikia kompiuterines paslaugas. Turime teisininkų. Amatininkai praktikuoja drabužių, avalynės taisymą. Vienas silpnaregis taiso dviračius. Iš gamybininkų minėtini pynėjai, keramikai, konditeriai. "Neįgaliųjų verslininkų, turinčių verslo liudijimus, apskaita gana komplikuota, realų jų skaičių sunku nustatyti. Tai jie dirba, tai nutraukia verslą. Po kurio laiko vėl atnaujina. Yra ir tokių verslininkų, kurie dirba nuolat, bet nesteigia individualios įmonės. Jiems pakanka verslo liudijimo," - teigė Antanas Ruginis.

NVIC dirba be tiesioginio biudžetinio finansavimo. Lėšos veiklai yra gaunamos vykdant įvairiausius projektus. 2005 metams NVIC patvirtinti keturi projektai.

1. "Viešosios paslaugos smulkiam ir vidutiniam verslui". Lėšos yra gautos iš Ūkio ministerijos specialios "Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimo" programos. Projektui vykdyti yra pasirinktos kelios priemonės: 1) verslo informacijos platinimas (planuojama, kad bus atsakyta į 900 neįgalių verslininkų klausimų); 2) verslo informacijos sklaidos renginiai (numatomi 8 renginiai, kuriuose dalyvaus 140 dalyvių); 3)konsultacijos (bus surengta 120 individualių konsultacijų); 4) mokymai (planuojama 12 mokymo renginių, kuriuose dalyvaus 130 dalyvių).

2. "Paslaugų neįgaliųjų verslui gerinimas". Lėšos yra gautos iš Phare 2002 Europos Sąjungos socialinės sanglaudos programos. Tiesa, tai tik dalinis finansavimas. Dalį projekte numatytų darbų reikės vykdyti savo lėšomis. Projektui vykdyti yra pasirinktos šios priemonės: 1) mokymai: 14 seminarų, 220 dalyvių; 3 kursai, 30 dalyvių; tarptautinė konferencija "Neįgaliųjų verslas: ekonominiai ir socialiniai aspektai", kurioje dalyvaus 70 dalyvių. 2) neįgaliųjų mikroįmonių rinkodaros analizė ir rekomendacijos verslo planui. Šia paslauga gali pasinaudoti 6 neįgaliųjų mikroįmonės.

3. "Neįgaliųjų amatų vystymas". Lėšos yra gautos iš "Invalidų socialinės integracijos" programos. Šiam projektui vykdyti numatytos šios priemonės: amatininkystės įgūdžių ugdymas, darbo terapija, verslumo ugdymas; visa tai daroma veikiančiuose trijuose būreliuose: keramikos, medžio drožybos, pynimo. Juos lanko 40 regos negalią turinčių neįgaliųjų.

4. "Žmonių su regėjimo negalia verslo skatinimas". Dalis lėšų gauta iš "Invalidų socialinės integracijos" programos, dalis - savos lėšos. Šiam projektui vykdyti numatytos šios priemonės: kompiuterinės paslaugos (įskaitant internetą), kurioms skirta 4 500 valandų; verslo informacijos brailio raštu ir padidintu šriftu spausdinimas (planuojama atspausdinti 15 leidybinių lankų); verslumo ugdymo renginiai (planuojami 3 renginiai).

"Tai dar ne visi projektai. Jų gali padaugėti. Ne iš visų fondų sulaukėme atsakymo. Tikimės dar kelių palankių mums atsakymų," - teigė NVIC direktorius A. Ruginis.

Projektas "Matančios rankos"

NVIC veiklos pristatyme dalyvavo keli verslininkai. Susirinkusiems žurnalistams jie pasakojo apie NVIC paramą steigiant nuosavą verslą. Štai Karolis Verbliugevičius tik pernai pradėjo savo verslą. Jis sumanė visoje Lietuvoje įkurti masažo salonų tinklą "Matančios rankos". Juose dirba tik regos negalią turintys masažuotojai. Daugeliui verslininkų kildavo klausimas, ar neįgalūs specialistai gali suteikti kvalifikuotas paslaugas. Karolis paneigė verslininkų abejones. Neregiai masažuotojai ne tik masažuoja, bet ir konsultuoja įvairiais sveikatos sutrikimo klausimais. Pirmasis salonas atidarytas Vilniuje. Greitai ir kauniečiai galės Laisvės alėjoje naudotis masažo salonų tinklo "Matančios rankos" paslaugomis. "Mūsų salonų prioritetai: kokybiškas masažas, jauki aplinka, nuoširdus bendravimas. Klientai nemokamai vaišinami gaiviaisiais gėrimais, arbata, kava. Taikome lanksčią nuolaidų sistemą. Taip pat mes pirmieji klientui po masažo siūlome nemokamai pasinaudoti dušu," - teigė K. Verbliugevičius. Jaunasis verslininkas pasakojo: "NVIC nesu naujokas. Čia lankytis pradėjau prieš ketverius metus. Tada mokiausi Vilniaus universiteto tarptautinėje verslo mokykloje. Studijuodamas gaudavau daug informacijos verslo klausimais. NVIC sėmiausi praktinės patirties. Šio centro veikla esu labai patenkintas. Lankausi beveik visuose jų organizuojamuose seminaruose. Man ypač aktualios yra apskaitos tvarkymo, finansų valdymo, paslaugų reklamos temos. Reklaminius dalykus taikau praktikoje. Noriu išskirti dar vieną šio centro bruožą - darbą su pradedančiais verslininkais. Aš taip pat esu vienas iš jų. Čia užmezgiau daug verslui gyvybiškai svarbių kontaktų. Tikiuosi, kad šios pažintys peraugs į bendrus projektus, bendras idėjas."

Viešoji įstaiga Neįgaliųjų verslo informacijos centras yra būtina neįgaliesiems verslininkams. NVIC, bendradarbiaudamas su Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos invalidų draugija, Fondu M95, Vilniaus miesto savivaldybe, užtikrina neįgaliesiems verslininkams pagalbą bei informacinę paramą.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]