IŠ MŪSŲ KALENDORIAUS

Juozas VALENTUKEVIČIUS

 


DAUG METŲ SU NEREGIAIS

Sausio 16 d. Zitai Nijolei Juodkienei sukanka 60 metų. Tai ilgametė LASS centro tarybos darbuotoja, daug nuveikusi Lietuvos aklųjų ir silpnaregių labui.

Z. N. Juodkienė gimė 1945 metais Rudausiuose, Akmenės rajone. 1962 m. baigė Kruopių vidurinę mokyklą. 1962-1967 metais Vilniaus valstybiniame universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Po studijų porą metų mokytojavo toje pačioje Kruopių vidurinėje mokykloje, kurią buvo baigusi. Sukūrusi šeimą persikėlė gyventi į Vilnių, dirbo periodinių leidinių redakcijose ir kitą administracinį bei leidybinį darbą. Nuo 1976 m. pradėjo dirbti LASS centro valdybos organizaciniame kultūros švietimo skyriuje. Per ilgus darbo metus Z. N. Juodkienei teko dirbti labai įvarius darbus. Puikiai perpratusi specifinį darbą su aklaisiais ir silpnaregiais, ji įgijo autoritetą ir pasitikėjimą neregių bendruomenėje. Daug nuveikė aklųjų labui. Kuravo neregių kultūrinio darbo sritį šalies miestuose ir regionuose. Z. N. Juodkienė rūpinosi knygų leidyba akliesiems. Dalyvavo įvairiose komisijose ir redakcinėse kolegijose, kurios sprendė brailio raštu ir garsinių knygų leidybą. Daug pastangų įdėjo organizuodama regėjimo invalidų poilsį, sanatorinį gydymą ir reabilitaciją. Pastaruosius 10 metų Z. N. Juodkienė yra LASS centro tarybos organizacinio darbo vyresnioji specialistė. Ruošia įvairius projektus aklųjų integracijos ir veiklos klausimais. Z. Juodkienė paskelbusi kelias dešimtis straipsnių aklųjų tematika įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Daugiausia jų spausdinama žurnale "Mūsų žodis".

 

Sporto federacijai jau penkiolika

Sausio 26 d. sukanka 15 metų, kai įvyko Lietuvos aklųjų sporto federacijos (LASF) steigiamoji konferencija. Konferencijoje buvo priimti organizacijos įstatai ir išrinkta 13 narių vykdomasis komitetas. LASF pirmuoju prezidentu išrinktas Juozas Dzidolikas. Nuo 1991 m. iki šių dienų sporto federacijai vadovauja Raimundas Šimkus.

Federacijos pagrindiniai tikslai - aklųjų ir silpnaregių sveikatos stiprinimas, sportininkų ugdymas, jų socialinė reabilitacija, dalyvavimas ne tik respublikinėse, bet ir tarptautinėse varžybose.

Per 15 veiklos metų sporto federacija sukūrė struktūrinę sistemą visoje Lietuvoje ir šiuo metu veikia net 8 sporto klubai įvairiuose Lietuvos miestuose. Mūsų šalies aklieji ir silpnaregiai yra pasiekę daug gerų sporto rezultatų. Ypač mūsiškiai stiprūs lengvojoje atletikoje. Pateiksime šiek tiek statistikos. Sportininkai lengvaatlečiai yra dalyvavę šešiuose Europos čempionatuose. Ten iškovota 27 aukso, 17 sidabro ir 19 bronzos medalių! Dalyvauta keturiuose pasaulio čempionatuose. Ir ten lengvaatlečiai pasirodė puikiai - iškovota 3 aukso, 7 sidabro ir 11 bronzos medalių. Pasaulio čempionatuose sėkmė lydėjo ir golbolo komandą: 1998 m. iškovota bronza, 2002 m. - sidabro medalis.

Mūsų sportininkai jau yra dalyvavę keturiose parolimpinėse žaidynėse: Barselonoje, Atlantoje, Sidnėjuje ir Atėnuose. Jie ir čia garsino Lietuvą, iškovojo 8 sidabro ir 13 bronzos medalių.

Sporto federacijai, švenčiančiai 15 metų sukaktį, linkime ir ateityje gerų startų, puikių rezultatų ir toliau garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.

 

MINĖTINOS SUKAKTYS

Vasario 10 d. sukanka 80 metų, kai gimė Vladas Dabrovolskis, ilgametis LASS Kauno įmonės darbininkas, folkloro ansamblio "Kanapija" dalyvis.

Vasario 15 d. sukanka 75 metai, kai gimė Vitas Juozas Mickus, aktyvus LASS Vilniaus miesto ir rajono tarybos narys, visuomenininkas.

Vasario 27 d. 1928 m. pradėjo veikti Kauno aklųjų institutas. Tai pirmoji Lietuvoje aklųjų švietimo ir auklėjimo įstaiga.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]