MUS REMIA

Ginta PETRAUSKIENĖ

"LIŪTŲ" DOVANOS ŠIAULIEČIAMS


Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Šiaulių LIONS klubo prezidentas E. Laugalis, LASS Šiaulių įmonės direktorius G. Trinka, LR Seimo narys E. Žakaris, LASS Šiaulių miesto ir rajono tarybos pirmininkė G. Petrauskienė, Lietuvos LIONS klubų gubernatorius J. Pabrėža, Šiaulių LIONS klubo narys Z. Sabalys2004 metų gruodžio 3 dieną LASS Šiaulių miesto ir rajono taryba surengė susitikimą - labdaros akciją su Lietuvos LIONS klubų gubernatoriumi, Šiaulių universiteto prorektoriumi Juozu Pabrėža, Šiaulių LIONS klubo prezidentu E. Laugaliu bei kitais klubo nariais. Renginio metu svečiai padovanojo Šiaulių miesto regėjimo neįgaliesiems 12 magnetofonų įgarsintoms knygoms skaityti. Lėšos šiai paramai (3000 Lt) buvo surinktos per 2004 06 19 vykusį labdaros koncertą. Džiugu, jog Šiaulių LIONS klubo parama tapo tradicine švente Šiaulių miesto regėjimo neįgaliesiems. Šiauliuose "Liūtų" judėjimas vienas aktyviausių tiek narių skaičiumi, tiek veikla. Tad nėra jokio atsitiktinumo, kad mūsų mieste surengta Lietuvos LIONS klubų Laikinosios apygardos steigiamoji konferencija. Jos gubernatoriumi išrinktas seniausio Šiauliuose LIONS klubo pirmasis prezidentas, Šiaulių universiteto prorektorius Juozas Pabrėža.

Dvylika metų išbuvęs LIONS klubo nariu, Juozas Pabrėža papasakojo, jog savo gyvenimą glaudžiai susiejęs su filantropijos idėjomis: "Filantropinė veikla, t.y. parama, pagalba žmogui - labai svarbi mūsų klubo veiklos dalis. Iš tikrųjų lionizmo judėjimą galėčiau apibūdinti dviem žodžiais - bendravimas ir tarnavimas. Tai pagrindinės ašys, apie kurias sėkmingai gali suktis LIONS veikla. Būtina darna tarp žmogaus gerų darbų, tarnavimo kitiems ir bendravimo tobulinant ir įtvirtinant save. Šios dvi grandys neatsiejamos. Jų sintezė suteikia galimybę pagelbėti žmonėms, duoti jiems tai, ko galbūt mums artimi žmonės šiais laikais ypač stokoja: geranoriškumo, malonaus bendravimo, elementarios paramos. Rengdami kasmetinį labdaros koncertą, visi jaučiame, jog dirbame reikalingą ir naudingą darbą, nes žinome, kad surinktos lėšos bus skirtos akliesiems ir silpnaregiams paremti. Koks žodžiais neįvardijamas jausmas apima, kai nematantys ar silpnai matantys žmonės tau tiesiog tik spusteli ranką. Kartais ir mažas gėrio krislelis prilygsta nuverstiems kalnams. Pagrindinė LIONS klubų veiklos kryptis - remti akluosius ir silpnaregius. Šia linkme dirba ir mūsų klubas. Bet tai nėra aksioma. Pavyzdžiui, pirmasis Lietuvoje įsisteigęs moterų LIONS klubas (beje, Šiauliuose) globoja Šiaulių apskrities kūdikių namus. Svarbu parodyti dėmesį kiekvienam, kuriam reikia pagalbos. Tai nėra kokios nors rinkiminės kampanijos trumpas fragmentas. Lionizmo skatinama filantropija egzistuoja nuolat. Drįstu pasakyti, kad Šiaulių "Liūtų" klubų parama kaskart tampa svaresnė. Galbūt savo teikiamą paramą vertintume kitaip, jeigu tiesiog ateitume, atsidarytume piniginę ir duotume. Ne kiekvienas iš mūsų tai gali daryti, todėl remiame pirmiausia savo darbais. Taip pat padedame ieškoti lėšų, jas rinkti. Juk svarbu ne tik tai, kad tu duodi, bet ir tai, kaip tu duodi. LIONS klubai vienija skirtingų interesų ir profesijų žmones. Gydytojas, inžinierius, mokytojas į filantropiją, aišku, žiūri nevienodai. Bet kiekvienas iš jų, darydamas gera kitiems, jaučia malonumą, dvasinį pasitenkinimą. Mes nesame už grynųjų pinigų davimą konkrečiai žmonių grupei. Didžiąją lėšų dalį gauname iš labdaros koncertų, bet kiekvieną kartą stengiamės nupirkti konkrečių daiktų ar priemonių, pavyzdžiui, specialių magnetofonų akliesiems ir silpnaregiams. Tokiais atvejais ir moralinis pasitenkinimas kitoks. Vargšų rėmimas gatvėse lionizmo judėjimui yra nepriimtinas. LIONS veikla yra organizuota parama. Mūsų tikslas - tarnauti, padėti žmonėms pagal galimybes. Apmaudu, bet dažnai mūsų galimybės nėra didelės. Tačiau vadovaujamės principu - kiek galiu, tiek padedu. Nebijome pasirodyti tokie, kokie esame. Mes - ne turčiai, nebarstome gėrybių į visas puses, bet padedame, kiek įstengiame, ir tai darome nuoširdžiai."

Renginį filmavo Šiaulių kabelinė televizija. Žmonės su regėjimo negalia džiaugėsi ne tik dovanomis, bet ir nuoširdžiu svečių dėmesiu.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]