RENGINIAI

Irena VOLODKIENĖ

ADVENTO VAKARAS


Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą,

Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena,

Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito,

Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.

 

(B. Brazdžionis)

Mišrus vokalinis ansamblis “Dermė” iš ŠiauliųAdventas. Džiaugsmingas laukimas. Šviesioji viltis. Artėjimas. Pasiruošimas, laisva valia įpareigojantis išgryninti savo dvasią... Gruodžio 10 d. Šiaulių aklųjų ir silpnaregių kultūros namai surengė Advento vakarą "Šventas laukimas", kuriame dalyvavo net septyni kolektyvai. Žvakių šviesos apšviesti vakarą pradėjo patys mažiausi Gubernijos mikrorajono gyventojai lopšelio-darželio "Coliukė" auklėtiniai, kurie atliko šokį improvizaciją (muz. vadovė - Vaiva Bubelytė). Eilėmis į susirinkusius prabilo Šiaulių dramos teatro aktorė Faustina Laurinaitytė Šaltienė. Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Egidijus Venckus kalbėjo, kad Adventas turi galią atgręžti mus į tikrą, net jei ir vienintelę atgailos būtinybę, be jokių pastangų atrodyti nuoširdesniems negu esame, pažadinti gerų darbų troškimą. Klebonas pakviečia visus salėje esančius vaikus sukalbėti maldelę ir dovanoja jiems paveikslėlius. Šv. Jurgio parapijos jaunimas atlieka tris giesmes. Vakarą tęsė Šiaulių universiteto folkloro ansamblis "Vaiguva" (vadovė - Diana Martinaitienė). Ansamblis atliko Advento laikotarpio dainas, ratelius. Visus maloniai nustebino Kauno aklųjų ir silpnaregių centro moterų vokalinis ansamblis (vadovė - Onutė Matusevičiūtė), kuris savo programą paįvairino skaitovių skaitomomis eilėmis. Vakare dalyvavo Šiaulių katedros Šv. Cecilijos religinio folkloro grupė (vadovė - Rolanda Kalakauskienė), kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis "Dermė" ( vadovė - Daina Kavaliauskienė), Šiaulių konservatorijos choras (vadovė - Irida Motekaitienė). Vakaro vedėja, aktorė Faustina Laurinaitytė Šaltienė palinkėjo visiems ramybės ir palaimos. Dalyviai ir žiūrovai pakviečiami prie Advento valgių stalo, kurį paruošė prekybos sistema "Tau". Renginį rėmė Šiaulių miesto savivaldybė.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]