NUOMONĖS

Juozapas KAIRYS

AR IŠVADOS NEGINČYTINOS?


2004 m. 11-ame "Mūsų žodžio" numeryje perskaičiau Stasės Puriuškytės straipsnelį "Kam reikalingas centras". Pasigilinęs į rašinį suglumau, nes, pasirodo, nelabai suvokiu autorės abejones dėl organizacijos išlikimo.

Pateikiami du pavyzdžiai: spalio 13-ąją centro tarybos atstovo nebuvo rankdarbių parodos Vilkpėdės seniūnijoje atidaryme, nebuvo jo ir ataskaitiniame LASS Vilniaus miesto dirbančiųjų ir studentų organizacijos narių susirinkime. Straipsnelio pabaigoje rašoma: "Kas gi tada svarbu, kam reikalingas centras? Save išlaikyti? O gal atėjo metas aklųjų ir silpnaregių sąjungai subyrėti..."

Manau, kad rašinio tonas gal nebūtų buvęs toks griežtas, jeigu autorė būtų prisiminusi jau kuris laikas "Mūsų žodžio" kiekviename numeryje skelbiamą medžiagą. Imkime kad ir "Kroniką": 2004 m. "MŽ" Nr.9 - 34 pozicijos, Nr.10 - 39, o Nr.11 - bemaž 80 renginių. Ir dabar girdžiu nuostabą ir, ko gero, pasipiktinimą A. Arbočiaus balse, kad žurnalo redaktoriai praleido žmonių su regėjimo negalia ekskursiją į prezidentūrą. Tokias ekskursijas organizuoti, kaip ir kiekvienam, "Kronikoje" paminėtam renginiui suruošti, reikia darbuotojų pastangų ir laiko. O kalbant apie rajonų organizacijų renginius, pastangų jiems iš LASS darbuotojų ir iš LASS narių reikia dar daugiau. Kiekvienas renginys organizatoriams ir dalyvaujantiems jame žmonėms labai reikšmingas, bet, rimčiau pagalvojus, to autorės papeikto centro vienas ar du darbuotojai visuose apsilankyti negali.

"Mūsų žodyje" yra skyrelis "LASS centro taryboje". Jame aprašomi ir renkamos dirbančios visuomeniniais pagrindais centro tarybos, ir VšĮ LASS centro taryba darbuotojų nuveikti darbai. Pasiteiravau į šį skyrelį rašančios Z. Juodkienės, kiek šiais metais aplankyta LASS miestų ir rajonų organizacijų, susirinkimų. Atsakė - dešimt. Organizacijų (dabar jos jau nebesivadina pirminėmis) yra 58. Taigi pabuvota kas šeštoje. Minėtame vilniečių LASS narių susirinkime dalyvavo du LASS centro tarybos nariai: S. Bilevičius ir J. Kairys. Neaišku, kodėl autorė apie mus nepagalvojo? Nors straipsnio pradžioje rašo: "Į tarybą renkame pačius gabiausius, protingiausius, geriausius".

Organizacijos narys esu nuo 1954 metų, taigi jau keturiasdešimt metų. Kaip sugebu, dirbu LASS centro taryboje ir dviejose prie jos veikiančiose komisijose. Kaip ir kiti trylika mano kolegų, nelaikau savęs nei gabiausiu, nei protingiausiu, nei "pačiu pačiausiu". Manau, kad straipsnyje esantis renkamų į organizacijos valdymo organus žmonių apibūdinimas turi šiokį tokį ironijos atspalvį.

Kas domisi, tas žino, kad lėšos sėkmingam LASS padalinių darbui gaunamos iš įvairių šaltinių vykdant įvairias programas. Tų programų ir projektų parengimas reikalauja ir žinojimo, ir darbo, ir laiko, ir gausybės kvalifikuotai prirašytų popierių. Norint užtikrinti sėkmingą LASS veiklą 2006 metais, jau dabar tam purenama dirva.

* * *
[Skaityti komentarus] | [Komentuoti] | [Turinys] | [Mūsų tinklapis]